Parenteel van Gilles Eurbert Kloos (Claessen)

1 Gilles Eurbert Kloos (Claessen) is geboren op 28-07-1662 in Dordrecht, zoon van Urbanus Kloos (Claessen) en Jenneken Pieters. Hij is gedoopt op 28-07-1662 in Dordrecht.
Notitie bij de geboorte van Gilles: Bij de geboorte van de broer en zuster van Gilles staan de ouders vermeld als:
Claas, Urbanus (1665)
Du Pont, Jenneke

Kloos Urbanus (1669)
Du Pont, Janneken

Claes Urban (1675)
Jenneken du Pont

Gilles is gedoopt als Jelis
Gilles is overleden op 13-06-1716 in Rotterdam, 53 jaar oud. Hij is begraven op 13-06-1716 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Gilles: Opmerkingen: Westerkerkhof; Jufferstraat in e

Begraven ingeschreven als Jilles Orberse
Notitie bij Gilles: Jongeman van Dordrecht woonde tijdens huwelijk Lombertstraat aangetekend 30-4-1690 variaties op zijn naam: Jilles Herpertsen, Jilles Herbertsen en Jelis Eurberts Wie was Herbert den Danser?
In het kerkelijk huwelijksregister staat vermeld Jillis Herpertsen Kloos, jongeman, afkomstig van Dordrecht, wonende Lombertstraat getrouwd met Cornelia Pietersen de Broeder, jongedochter, afkomstig van Rotterdam, wonende Doelestraat

Begraven ingeschreven als Jilles Orberse
Gilles trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1690 in Rotterdam met Cornelia Pietersen den Broeder, 20 jaar oud, nadat zij op 30-04-1690 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-05-1690 in Rotterdam. Cornelia is geboren op 27-10-1669 in Rotterdam, dochter van Pieter Adrijaensse den Broeder en Grietie Antonisse. Zij is gedoopt op 27-10-1669 in Rotterdam. Cornelia is overleden, 73 jaar oud. Zij is begraven op 16-01-1743 in Rotterdam.
Notitie bij Cornelia: Jongedochter van Rotterdam wonende Doelenstraat
Kinderen van Gilles en Cornelia:
1 Pieter Kloos, geboren op 08-05-1691 in Rotterdam. Volgt 1.1.
2 Urbert Kloos [1.2], geboren op 20-11-1692 in Rotterdam. Hij is gedoopt op 20-11-1692 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Urbert: vader Jilles Urberse
Moeder Cornelia Pieters
aangegeven als Urbert Urberse
3 Abraham Kloos [1.3], geboren op 30-09-1694 in Rotterdam. Hij is gedoopt op 30-09-1694 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Abraham: Vader is Gilles Urberse, gedoopd als Abraham Urberse
moeder vermeld als Cornelia Pieters
Abraham is overleden vóór 1702, ten hoogste 8 jaar oud.
4 Grietje Kloos (Urberse) [1.4], geboren op 17-04-1696 in Rotterdam. Zij is gedoopt op 17-04-1696 in Rotterdam.
5 Jannetje Kloos, geboren op 25-06-1699 in Rotterdam. Volgt 1.5.
6 Abraham Kloos (Huijbertsen) [1.6], geboren op 05-11-1702 in Rotterdam. Hij is gedoopt op 05-11-1702 in Rotterdam. Abraham is overleden in 1704, 1 of 2 jaar oud.
7 Abraham Kloos, geboren op 20-11-1704 in Rotterdam. Volgt 1.7.
8 Knelis Kloos [1.8], geboren op 03-10-1706 in Rotterdam. Hij is gedoopt op 03-10-1706 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Knelis: Vader Yllis Urberse
moeder Cornelia Pieters
9 Gilles Kloos, geboren op 16-10-1708 in Rotterdam. Volgt 1.9.
10 NN Kloos [1.10], levenloos geboren kind, geboren op 18-04-1709 in Rotterdam. Hij of zij is begraven op 18-04-1709 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van NN: Westerkerkhof, Boompjes b/ poste
Begraven;Overledene: N.n. N.n.;Kind van: Jillis Urberse;Plaats: Rotterdam;Datum begraven: 18-04-1709;Opmerkingen: Westerkerkhof; Boomtjes b/ Poste;PAPIER; (Inschrijving Begraven 375707 / DTB Rotterdam inv. 44 Begraven)

Mogelijk is dit Knelis Kloos geboren in 1706 ??
11 Eurbert Gilles(z) Kloos, geboren op 13-06-1713 in Rotterdam. Volgt 1.11.
1.1 Pieter Kloos is geboren op 08-05-1691 in Rotterdam, zoon van Gilles Eurbert Kloos (Claessen) (zie 1) en Cornelia Pietersen den Broeder. Hij is gedoopt op 08-05-1691 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Vader Jilles Huijberse, moeder Cornelia Pieters
Pieter is overleden op 19-12-1763 in Zevenhuizen, 72 jaar oud.
Notitie bij Pieter: wonende Korte Wagestraat (1e huwelijk) Doelstraat (2e huwelijk)

8 mei 1691 : Geboorte - Rotterdam (ZH)
19 juli 1711 : Huwelijkstoestemming (met Leena Kock) - Rotterdam (ZH)
Bronnen: Rotterdam - Gemeentearchief - DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 080
4 augustus 1711 : Huwelijk (met Leena Kock) - Rotterdam (ZH)
Bronnen: Rotterdam - Gemeentearchief - DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 080
2 mei 1717 : Huwelijkstoestemming (met Marijtje Reijmschepers) - Rotterdam (ZH)
Bronnen: Rotterdam - Gemeentearchief - DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 080
17 mei 1717 : Huwelijk (met Marijtje Reijmschepers) - Rotterdam (ZH)
Bronnen: Rotterdam - Gemeentearchief - DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 080
19 december 1763 : Overlijden - Zevenhuizen (ZH)
Pieter:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 04-08-1711 in Rotterdam met Lena Kock, nadat zij op 19-07-1711 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-08-1711 in Rotterdam. Lena is geboren in Holten bij Wesel (Dld ,?, dochter van Aldert Kock en Lijsbet Dunck. Zij is begraven op 21-08-1716 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Lena: In het begraafregister staat vermeld Leena Kock (kraamvrouw) man Pieter Kloos woonplaats Weste Wagestraat boven blickslager. 2 minderjarige kinderen

Westerkerkhof

Inschrijving Begraven 252653 / DTB Rotterdam inv. 44 Begraven
Lena stierf in het kraambed bij het 3e kind
Notitie bij Lena: wonende korte Wagestraat

Op 26 maart 1713 tekent Helena Kock (Cock) een kwitantie en betaalt 24 guldens, met toestemming van Pieter Kloos, aan Johannes Engelbrecht Organist te Holten wegens de erfenis van Aldert Cock en Lijsbet Dunck zijnde vader en moeder van Helena Kock. Johannes Engelbrecht is vertegenwoordiger van Elias en Hendrik Cock wonende te Holten broers van Helena Cock.

In het begraafregister staat vermeld Leena Kock (kraamvrouw) man Pieter Kloos woonplaats Weste Wagestraat boven blickslager. 2 minderjarige kinderen.

In een testament van 12 september 1756 worden Pieter Kloos en Gilles Kloos aangewezen als voogd en ander toezicht over het minderjarige kind van Pieter Adriaan Veth en tot administrateur over zijn goederen.
In een notariële akte van 19 januari 1764 stelde Gilles Kloos zijn broer Abraham in de plaats van wijlen Pieter Kloos als voogd en administrateur in de nalatenschap van Pieter Adriaan Veth.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1717 in Rotterdam met Marijtje Remschepers, 29 jaar oud, nadat zij op 02-05-1717 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-05-1717 in Rotterdam. Marijtje is geboren op 06-01-1688 in Rotterdam. Marijtje is overleden op 27-12-1777 in Zevenhuizen, 89 jaar oud.
Notitie bij Marijtje: Wonende Doelestraat aangetekend 2-5-1717
naam wordt ook vermeld als: Maritije Reijm Schepers DTB rotterdam inv 1 doop gereformeerd index nr 273
ook Maritie Reijmschepers , Maritje Reijmshepers, Maritie Rijmschepers
Kinderen van Pieter en Lena:
1 Elisabeth (Lisien of Bentje of Lijsbeth) Kloos, geboren op 09-10-1711 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.
2 Cornelia Kloos [1.1.2], geboren op 19-11-1713 in Rotterdam. Zij is gedoopt op 19-11-1713 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Westerwagestraat
Cornelia is overleden vóór 1716 in Rotterdam, ten hoogste 3 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: mogelijk begraven 18-01-1716 DTB rotterdam 1.02-121-227v
Notitie bij Cornelia: getuige Duine Helme
3 Cornelia Kloos [1.1.3]. Zij is gedoopt op 02-08-1716 in Rotterdam. Cornelia is overleden, 23 dagen oud. Zij is begraven op 25-08-1716 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Cornelia: In het begraafregister staat als vader Pieter van der Klos.
Kinderen van Pieter en Marijtje:
4 Jelis Kloos [1.1.4], geboren op 19-12-1717 in Rotterdam. Hij is gedoopt op 19-12-1717 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Jelis: In de Lommertstraat
Jelis is overleden, 6 jaar oud. Hij is begraven op 15-12-1724 in Rotterdam.
Notitie bij Jelis: Lommertstraat over de Moolewerf
5 Gerrijt Kloos [1.1.5], geboren op 12-05-1720 in Rotterdam. Hij is gedoopt op 12-05-1720 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Gerrijt: Achter het Klooster
Gerrijt is overleden op 23-08-1728 in Rotterdam, 8 jaar oud. Hij is begraven op 23-08-1728 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Gerrijt: Kickersteegh in Watergangh; Waalsekerk; overledene was 8 jaar
Notitie bij Gerrijt: Achter het Klooster Getuige: Katje Gerrijts
6 Kornelia Kloos, gedoopt op 05-07-1722 in Rotterdam. Volgt 1.1.6.
7 Jannetje Kloos [1.1.7], geboren op 03-09-1724 in Rotterdam. Zij is gedoopt op 03-09-1724 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: ook wel Jannetie
in de Lombertstraat
Jannetje is overleden vóór 1727, ten hoogste 3 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: Lombertstraat get: Jannetje Kloos (Tante) en Casper ten Brugge enCathrijna Geerjts (= Katje gerrijts?)
8 Jannetje Kloos [1.1.8]. Zij is gedoopt op 26-01-1727 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Haeghse veer
Jannetje is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 01-07-1728 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Jannetje: Cikkersteegh; overledene was 1½ jaar; St. Janskerkhof
Notitie bij Jannetje: Haagseveer Jannetje Kloos (tante)
9 Gerrit Kloos, geboren op 16-05-1729 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.
10 Jannitie Kloos, geboren op 03-06-1731. Volgt 1.1.10.
1.1.1 Elisabeth (Lisien of Bentje of Lijsbeth) Kloos is geboren op 09-10-1711 in Rotterdam, dochter van Pieter Kloos (zie 1.1) en Lena Kock. Zij is gedoopt op 22-10-1711 in Rotterdam. Elisabeth is overleden op 12-05-1772, 60 jaar oud. Zij is begraven op 16-05-1772 in Rotterdam.
Notitie bij Elisabeth: in de korte wagestraat getuige Cornelia den Broeder

Op 17 april 1756 wordt een notariële akte opgemaakt waarin Elisabeth Kloos vrouw van Carel Gobijn oud omtrent 45 jaar en wonende in de Kordewagenstraat en Maria de Vries weduwe van Fransis van Vugt oud omtrent 44 jaar wonende in de Peperstraat getuigen dat Anna Koppes ongetrouwde dochter van Willem Koppes herhaald een zeer slecht leven heeft geleid in dronkenschap en ontucht en telkens van huis wegliep. Dat zij in zeer slechte en vuile toestand weer thuis kwam en dat haar vader haar telkens weer kleeddde en dat zij telkens weer is weggelopen.
Elisabeth trouwde, 26 jaar oud, op 26-05-1738 in Rotterdam met Carel (Charel) Gobijn, 24 jaar oud, nadat zij op 11-05-1738 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-05-1738 in Rotterdam. Charel is een zoon van Pieter Gobijn en Catarijna Agnes Vermeulen. Hij is gedoopt op 29-04-1714 in Rotterdam. Charel trouwde later op 12-04-1774 in Rotterdam met Neeltje Snoekeveld.
Kinderen van Elisabeth en Charel:
1 Pieternelletie Gobijn [1.1.1.1], geboren op 06-06-1740 in Rotterdam. Zij is gedoopt op 06-06-1740 in Rotterdam.
2 Chatarina Gobijn [1.1.1.2]. Zij is gedoopt op 11-06-1747 in Rotterdam.
1.1.6 Kornelia Kloos, dochter van Pieter Kloos (zie 1.1) en Marijtje Remschepers. Zij is gedoopt op 05-07-1722 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Kornelia: In de Swaenesteegh achter Klooster
Kornelia is overleden op 13-10-1808 in Zevenhuizen, 86 jaar oud. Zij is begraven op 17-10-1808 in Zevenhuizen.
Notitie bij overlijden van Kornelia: Een half uur geluid met ’t minst kleed Fl 3,50
Notitie bij Kornelia: Swaenesteegh getuige Kornelia den Broeder (oma)

Op 14 juni 1742 verscheen voor notaris Mr Dirk de Munnik notaris publiek binnen Rotterdam Willem Boudewijnse meester broodbakker en Cornelia Cloos minderjarige dochter geassisteerd met haar vader Pieter Cloos. In de akte die toen werd opgemaakt werd gesteld dat Cornelia Cloos zou zijn "bevrugt" door Willem Boudewijnse van een zoon waarvan Cornelia Cloos op 12 April 1742 werd verlost. Hetgeen Willem Boudewijnse ontkende. Om proceskosten en moeilijkheden te voorkomen kwamen zij overeen dat Willem Boudewijnse zou geven een somma van veertig gulden als declaratie voor alimentatie en kraamkosten, te weten bij het passeren van de akte dertig gulden en de resterende tien gulden binnen de tijd van acht dagen of uiterlijk veertien dagen na dato van de akte.
Verder komen zij overeen dat Cornelia Cloos geen bijdrage in de kosten zal eisen en dat zij het kind voor haar kosten zal opvoeden, alimenteren en groot brengen tot behoorlijke ouderdom toe.
Ook verschenen voor de notaris Pieter Cloos en Maritje Reijm Schepers, echtelieden, die borg staan voor voor hun dochter en zij beloven het voornoemde kind te zullem onderhouden en opvoeden ook zelfs na het overlijden van hun dochter Cornelia Cloos.

Op 2 september 1756 wordt door Gualtheris Kolff openbaar notaris binnen Rotterdam op verzoek van Pieter Adriaan Veth een testament opgemaakt waarin zijn dienstmaagd Cornelia Kloos een legaat ontvangt van 6000 gulden. In het testament staat letterlijk: "Onder conditie nogtans, dat in gevalle dezelve Cornelia Kloos zig mogt komen te begeven ten huwelijken State, dezelve gehouden zal zijn, voor ’t voltrekken des huwelijks te moeten uijtkeren aan de Diaconie van de publique Nederduijtze Gereformeerde Gemeente al hier ten stede, ten behoeve van dezelver arme Ledematen, de somma van zes duijzend guldens in geld".


In een notariële akte van 17 maart 1764 staat dat Cornelia Kloos wonende te Zevenhuizen een obligatie koopt van Willemina van der Helm weduwe van Jan den Best groot 1000 gulden ten last van de provincie van de stad Groningen en Ommelanden.

Op 2 April 1764 wordt een notariële akte opgemaakt waarin staat dat Cornelia Kloos wonende te Zevenhuizen zich "ten Huwelijken Staten zullen begevende" met Hermanus van Heijnen, mr timmerman, mede wonende te Zevenhuizen.
Omdat in het testament van 2 septemner 1756 staat dat wanneer zij gaat trouwen het legaat aan de Diakonie zal moeten overdragen. In de akte staat een rekening en verantwoording van die zaken die zij overdraagt.
Kornelia:
(1) begon een relatie met Onbekend.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 22-04-1764 in Zevenhuizen met Hermanus van Meijnen, nadat zij op 22-04-1764 in Zevenhuizen in ondertrouw zijn gegaan. Hermanus is overleden op 25-09-1795 in Zevenhuizen.
Notitie bij Hermanus: Meester timmerman
ook Harmanus van Meijnen, Mijningen of Meijningen
In het kerkelijk ondertrouwregister van de gereformeerde gemeente te Rotterdam staat vermeld Hermanus van Meijningen weduwnaar. De aangifte van ondertrouw vindt ook in Rotterdam plaats op 1-4-1764. In het (onder)trouwregister van de gereformeerde gemeente in Zevenhuizen staat vermeld Harmanus van Mijnigen weduwnaar van Claasje Hartijzer
Kind van Kornelia en Onbekend:
1 Willem Kloos [1.1.6.1], geboren op 12-04-1742 in Rotterdam. Hij is gedoopt op 03-05-1742 in Rotterdam.
1.1.9 Gerrit Kloos is geboren op 16-05-1729 in Rotterdam, zoon van Pieter Kloos (zie 1.1) en Marijtje Remschepers. Hij is gedoopt op 17-05-1729 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Haeghseveer
Gerrit is overleden op 15-02-1789 in Rotterdam, 59 jaar oud. Hij is begraven op 17-02-1789 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Op de oude Hooimarkt
volgens de familiekroniek overleden op 10-02-1786 te Rotterdam, begraven op 15-02-1786 vanwaar deze discrepantie
Notitie bij Gerrit: geboren op het Haagse Veer getuige Marijna Remschepers (oma) woonde tentijde van zijn huwelijk: Botersloot overleden op de Oude Hooymarkt
Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op 20-07-1751 in Rotterdam met Maria Bubbeson, 32 jaar oud, nadat zij op 04-07-1751 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-07-1751 in Rotterdam. Maria is geboren op 05-05-1719 in Rotterdam, dochter van Hendrik Bubbeson en Maria Ockers(e). Zij is gedoopt op 09-05-1719 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Maria: ’t Hang
Maria is overleden op 24-05-1800 in Rotterdam, 81 jaar oud. Zij is begraven op 27-05-1800 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Maria: woonende Spaanse Kaay (midden)
Notitie bij Maria: getuige geboorte aangifte: Abraham Bubbeson en Maria Soete woonde tentijde huwelijk ’t Hang overleden Spaanse Kaay (midden)
Kinderen van Gerrit en Maria:
1 Pieter Cloos, geboren op 16-09-1751 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.1.
2 Maria Cloos [1.1.9.2], geboren op 10-05-1753 in Rotterdam. Zij is gedoopt op 13-05-1753 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Maria: Hofstraat
Maria is overleden op 07-07-1753, 1 maand oud. Zij is begraven op 10-05-1756 in Rotterdam.
3 Hendrik Cloos, geboren op 11-01-1755 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.3.
4 Cornelis Cloos [1.1.9.4], geboren op 10-02-1757 in Rotterdam. Hij is gedoopt op 16-02-1757 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: In de Lommertstraat
Cornelis is overleden op 24-03-1757 in Rotterdam, 1 maand oud. Hij is begraven op 29-03-1757 in Rotterdam.
5 Maria Cornelia Cloos [1.1.9.5], geboren op 27-03-1758 in Rotterdam. Zij is gedoopt op 30-03-1758 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Maria: Op ’t Delfsevaart
Maria is overleden op 16-02-1761 in Rotterdam, 2 jaar oud. Zij is begraven op 19-02-1761 in Rotterdam.
6 Gerrit Cloos [1.1.9.6], geboren op 10-08-1760 in Rotterdam. Hij is gedoopt op 12-08-1760 in Rotterdam. Gerrit is overleden op 05-09-1760 in Rotterdam, 26 dagen oud. Hij is begraven op 08-09-1760 in Rotterdam.
Notitie bij Gerrit: eerste geboorne van de tweeling 07:30 uur
7 Catharina Johanna Cloos [1.1.9.7], geboren op 10-08-1760 in Rotterdam. Zij is gedoopt op 12-08-1760 in Rotterdam. Catharina is overleden op 05-09-1760 in Rotterdam, 26 dagen oud. Zij is begraven op 08-09-1760 in Rotterdam.
Notitie bij Catharina: laats geboorne van de tweeling 08:30
8 Cornelis Cloos [1.1.9.8], geboren op 18-01-1762 in Rotterdam. Hij is gedoopt op 24-01-1762 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: In den Oppert
Cornelis is overleden op 24-02-1762 in Rotterdam, 1 maand oud. Hij is begraven op 25-02-1762 in Rotterdam.
9 Maria Cloos [1.1.9.9], geboren op 16-06-1764 in Rotterdam. Zij is gedoopt op 19-06-1764 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Maria: Lombertstraat
tante Jannetje Cloos was getuige
Maria is overleden op 28-12-1765 in Rotterdam, 1 jaar oud. Zij is begraven op 31-12-1765 in Rotterdam.
huwelijkacte_pieter_cloos-1__1_.jpg
1 huwelijkacte Pieter Cloos-1 (1)
1.1.9.1 Pieter Cloos (afb. 1) is geboren op 16-09-1751 in Rotterdam, zoon van Gerrit Kloos (zie 1.1.9) en Maria Bubbeson.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Krattensteeg
Bij Theo Kloos staat deze geboorte in 1752 in plaats van 1751. ook in de familiiekroniek staat 1751 gemeld (maar niet expliciet)
Pieter is overleden op 06-03-1838 in Rotterdam, 86 jaar oud. Hij is begraven op 08-03-1838 in Rotterdam.
Notitie bij Pieter: Bij geboorte Krattesteeg getuigen geboorte Pieter Cloos, MarijtjeRemschepers woonde oa aan de nieuwe haven M-232
Beroep:
kuiper
Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 25-08-1782 in Rotterdam met Catharina Knegtmans, 23 jaar oud, nadat zij op 11-08-1782 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-08-1782 in Rotterdam. Catharina is een dochter van Martinus Knegtmans en Catharina Alderton. Zij is gedoopt op 30-11-1758 in Rotterdam. Catharina is overleden op 18-01-1847 in Rotterdam, 88 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Catharina:
1 Gerrit Pieterszoon Cloos, geboren op 21-11-1787 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.1.1.
2 Catharina Maria Cloos, geboren op 16-11-1794 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.1.2.
gerrit_cloos_en_anna_cornelia_roelofs.bmp nieuwe_haven_rtd.jpg
2 gerrit cloos en anna cornelia roelofs
3 nieuwe haven RTD
1.1.9.1.1 Gerrit Pieterszoon Cloos (afb. 2) is geboren op 21-11-1787 in Rotterdam, zoon van Pieter Cloos (zie 1.1.9.1) en Catharina Knegtmans. Hij is gedoopt op 25-11-1787 in Rotterdam. Gerrit is overleden op 13-12-1871 in Rotterdam, 84 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Catalogus van de handschriftenverzameling
Stukken betreffende panden aan de Hoogstraat
Stukken betreffende de brouwerij De Drie Akers met woonhuis en mouterij aan de Hoogstraat N.Z. wijk K, 69 (Stadsprotocol 42, later Kadastrale Sectie M, 125, 126, 129 en 130)
6182 Akte van transport, verleden voor notaris Willem Kleij, door Martinus Adrianus Harteveld en Gerardus Spoors Eland aan Gerrit Cloos Pzn., koopman, Engel Pieter de Monchy, koopman en pakhuismeester van de thee, Cornelis Schadee, commissionair in granen en Nicolaas Jacobus Noordwijns, commissionair in granen, afschrift
Datering 1838 april 4/11
Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op 25-06-1817 in Rotterdam met Anna Cornelia Roelofs (afb. 3), 24 jaar oud. Anna is geboren op 01-11-1792 in Rotterdam, dochter van Bernardus Roelofs en Margarita Maria Cardenier. Zij is gedoopt op 11-11-1792 in Rotterdam. Anna is overleden op 02-11-1868 in Rotterdam, 76 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Anna:
1 Pieter Cloos, geboren op 13-11-1817 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.1.1.1.
2 Bernardus Cloos, geboren op 05-10-1819 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.1.1.2.
3 Gerrit Cornelis Cloos [1.1.9.1.1.3], geboren op 29-09-1821 in Rotterdam. Gerrit is overleden op 14-07-1839 in Rotterdam, 17 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overlijden aangegeven te Katendrecht In de rivier Maas, drijvende gevonden
4 Matthijs Cloos, geboren op 13-09-1823 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.1.1.4.
5 Cornelis (Johannes) Annes Cloos [1.1.9.1.1.5], geboren op 28-09-1825 in Rotterdam. Cornelis is overleden op 15-10-1878 in Rotterdam, 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: ’s middags om 1 uur, in het huiis staande aan de Haringvliet (Rotterdam)
6 Hendrik Cloos, geboren op 09-08-1827 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.1.1.6.
7 Willem Frederik Cloos [1.1.9.1.1.7], geboren op 27-07-1829 in Rotterdam. Willem is overleden op 28-01-1832 in Rotterdam, 2 jaar oud.
8 Jacob Martinus (Johan) Cloos, geboren op 13-06-1831 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.1.1.8.
9 Margaretha Maria Cloos [1.1.9.1.1.9], geboren op 09-10-1832 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Margaretha: ’s nachts om half twee, Kwakernaat I 9
Margaretha is overleden op 19-07-1833 in Rotterdam, 9 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Margaretha: ’s middags 1 uur Ziekenhuis Eendrachtslaan 55 (Rotterdam)
10 Catharina Cloos, geboren op 09-10-1832 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.1.1.10.
11 Dirk Jan Cloos [1.1.9.1.1.11], geboren op 28-09-1834 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Dirk: ’s middags om 2 uur,
Dirk is overleden op 28-11-1847 in Rotterdam, 13 jaar oud. Hij is begraven op 30-11-1847 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Dirk: #overlijdenregister D33# ’s avonds om 7 uur in het huis staande aan de Wijnhaven 2-201
12 Margaretha Maria Cloos, geboren op 28-02-1836 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.1.1.12.
1.1.9.1.1.1 Pieter Cloos is geboren op 13-11-1817 in Rotterdam, zoon van Gerrit Pieterszoon Cloos (zie 1.1.9.1.1) en Anna Cornelia Roelofs.
Notitie bij de geboorte van Pieter: ’s ochtends om 4 uur Oppert F 134
Pieter is overleden op 22-02-1888 in Utrecht, 70 jaar oud. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 21-01-1843 in Wijk bij Duurstede met Johanna Hillegonda Wilhelmina de Veur, 31 jaar oud. Johanna is geboren op 23-06-1811 in Neede, dochter van Willem de Veur en Maria Jong. Johanna is overleden op 11-04-1869 in Wijk bij Duurstede, 57 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Johanna:
1 Gerrit Annes Cornelis Cloos [1.1.9.1.1.1.1], geboren op 01-07-1843 in Rotterdam. Gerrit is overleden op 06-06-1850 in Rotterdam, 6 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: #overlijdenregister B 167#
2 Maria Wilhelmina Cloos [1.1.9.1.1.1.2], geboren op 15-10-1845 in Rotterdam. Maria is overleden op 17-07-1846 in Rotterdam, 9 maanden oud.
3 Willem Marie Cloos [1.1.9.1.1.1.3], geboren op 13-12-1846 in Rotterdam. Willem is overleden op 28-11-1847 in Rotterdam, 11 maanden oud.
4 Willem Marie Cloos [1.1.9.1.1.1.4], geboren op 02-11-1849 in Rotterdam. Willem is overleden op 27-11-1849 in Rotterdam, 25 dagen oud.
5 Pieter Johannes Cloos, geboren op 13-05-1851 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.1.1.1.5.
1.1.9.1.1.1.5 Pieter Johannes Cloos is geboren op 13-05-1851 in Rotterdam, zoon van Pieter Cloos (zie 1.1.9.1.1.1) en Johanna Hillegonda Wilhelmina de Veur. Pieter is overleden op 16-06-1926 in Amsterdam, 75 jaar oud. Pieter:
(1) trouwde, 40 jaar oud, op 28-01-1892 in Amsterdam met Maaike Rotgans, 34 jaar oud. Maaike is geboren op 12-01-1858 in Terschelling, dochter van Wijbrand Wijbrands Rotgans en Antje Reedeker.
(2) trouwde, 73 jaar oud, op 28-08-1924 in Amsterdam met Rika van Schie, 56 jaar oud. Rika is geboren op 30-10-1867 in Harderwijk. Rika is overleden op 04-06-1946 in Harderwijk, 78 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Maaike:
1 Johannes Cloos [1.1.9.1.1.1.5.1], geboren op 22-01-1894 in Zoeterwoude ZH. Johannes is overleden op 23-12-1971 in Amsterdam, 77 jaar oud.
geboorte_dochter_pj_cloos_7_maart_1898.jpg
4 geboorte dochter pj cloos 7 maart 1898
2 Anna Cloos [1.1.9.1.1.1.5.2] (afb. 4), geboren op 07-03-1898 in Leiden. Anna is overleden op 11-11-1982 in Amsterdam, 84 jaar oud.
1.1.9.1.1.2 Bernardus Cloos is geboren op 05-10-1819 in Rotterdam, zoon van Gerrit Pieterszoon Cloos (zie 1.1.9.1.1) en Anna Cornelia Roelofs. Bernardus is overleden op 09-05-1875 in Breukelen, 55 jaar oud. Bernardus begon een relatie, 33 jaar oud, op 18-08-1853 in Amsterdam met Anna Maria Becker. Anna is overleden op 02-02-1903 in Amsterdam.
overlijden_aa_cloos-v_leeuwen_leydsche_courant_12_feb_1883.jpg
5 overlijden AA Cloos-v Leeuwen Leydsche Courant 12 feb 1883
1.1.9.1.1.4 Matthijs Cloos is geboren op 13-09-1823 in Rotterdam, zoon van Gerrit Pieterszoon Cloos (zie 1.1.9.1.1) en Anna Cornelia Roelofs. Matthijs is overleden op 26-06-1894 in Rotterdam, 70 jaar oud.
Notitie bij Matthijs: Matthijs Cloos is werkzaam als apotheker te Rotterdam op de volgende adressen:
vanaf circa 1851 Hang 2-441, vanaf 1873 Hang 109 en vanaf 1875 Hoofdsteeg 25.
De gegevens over de adressen zijn afkomstig uit adresboeken van de bibliotheek van Rotterdam. Niet alle jaren zijn in het bezit van de bibliotheek zodat de gegevens niet helemaal nauwkeurig zijn. Volgens het bevolkingsregister wordt Matthijs Cloos op 6 juni 1857 opnieuw ingeschreven als komende uit Leeuwarden.

Volgens het certificaat van de Nationale Militie is Matthijs Cloos met nr 29 ingeloot voor Nationale Militie voor de ligtingsjaren 1842-1846. Maar uit hoofde van lichamelijke gebreken wordt hij van jaar tot jaar vrijgesteld.
Matthijs:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 30-04-1851 in Den Haag met Adriana Alida van Leeuwen (afb. 5), 29 jaar oud. Adriana is geboren op 14-01-1822 in Rotterdam. Adriana is overleden op 09-02-1883 in Rotterdam, 61 jaar oud.
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 09-10-1884 in Rotterdam met Christina Elisabeth van Vreumen, 50 jaar oud. Christina is geboren op 19-09-1834 in Gouda, dochter van Johannes Cornelis van Vreumingen en Christina Elisabeth Bolander. Christina is overleden op 06-08-1908 in Rotterdam, 73 jaar oud.
Notitie bij Christina: andere bron 22-12-1834
Kinderen van Matthijs en Adriana:
1 Gerrit Cloos, geboren op 08-06-1852 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.
2 Anna Cornelia Wilhelmina Cloos [1.1.9.1.1.4.2], geboren op 23-08-1855 in Rotterdam. Anna is overleden op 17-06-1859 in Rotterdam, 3 jaar oud.
gerrit_cloos_2.jpg
6 Gerrit Cloos 2
1.1.9.1.1.4.1 Gerrit Cloos (afb. 6) is geboren op 08-06-1852 in Rotterdam, zoon van Matthijs Cloos (zie 1.1.9.1.1.4) en Adriana Alida van Leeuwen. Gerrit is overleden op 04-11-1903 in Norg, 51 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit Cloos kwam op 27 januari 1877 vanuit Rotterdam in Leiden wonen op het adres Oude Singel 74 A. Vanaf 24 april 1877 woonde hij Pieterskerkkoorsteeg 19. Na zijn huwelijk woonde hij Hogewoerd 45, na 13 januari 1879 ging het gezin naar Herengracht 18. In 1882 naar de Nieuwe Beestenmarkt 7 en rond 1884 naar het Noordeinde 18. In 1888 verhuisde het gezin naar Herengracht 78a. Na de scheiding vertrekt Gerrit Cloos op 30 september 1893 naar ’s?Gravenhage en Jansje Aalbersberg verhuist nog enkele malen om vervolgens op 30 september 1895 eveneens naar ’s-Gravenhage te vertrekken.
De kinderen vertrokken op 17 februari 1891 naar Alphen aan de Rijn.

Gerrit Cloos had een inkomen van f. 775,== per jaar in 1879, f. 925,== per jaar van 1881 tot 1883 en f. 1125,== per jaar in 1884. Van het jaar 1885 tot en met 1887 verdiende hij f. 1685,== per jaar. In 1888 en latere jaren verdiende hij f. 1375,== per jaar als inspecteur van politie.
Gerrit:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 14-03-1878 in Leiderdorp met Jansje Aalbersberg, 18 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 31-03-1891 in Leiderdorp. Jansje is geboren op 16-05-1859 in Leiderdorp, dochter van Gerardus Aalbersberg en Johanna Catharina Webbers. Jansje is overleden op 13-03-1931 in Den Haag, 71 jaar oud. Jansje trouwde later op 16-10-1918 in Den Haag met Cornelis Johannes Marinus Wegman (ovl. 1931).
Notitie bij Jansje: Jansje Aalbersberg hertrouwt op 16?10?1918 te ’s?Gravenhage met Cornelis Johannes Marinus Wegman weduwnaar van Euginia Johanna Pieternella Feijlbrief. Cornelis Johannes Marinus Wegman was stalhouder in het Noordeinde 55 te ’s?Gravenhage tegenover het paleis in het huis met de gouden adelaar. Bij het op hol slaan van paarden tijdens een rijtour van Koningin Emma met prinses Wilhelmina t.g.v. de verjaardag van koning Willem III op 19 februari 1887 assisteerde hij bij het tot staan brengen van de paarden bij Nooreinde 92. Cornelis Johannes Marinus Wegman overlijdt 11 maart 1931 te ’s?Gravenhage. Twee dagen later overlijdt Jansje Aalbersberg. Zij worden gelijktijdig op de Algemene Begraafplaats te ’s?Gravenhage op 16 maart 1931 begraven.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 14-11-1894 in Den Haag met Cornelia Smits, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 12-09-1872 in Zegwaart ,tegenw Zoetermeer, dochter van Johannes Smits en Catharina Slootbeek.
Kinderen van Gerrit en Jansje:
geboorte_zoon_g_cloos_1_nov_1878.jpg
7 geboorte zoon G cloos 1 nov 1878
1 Adriaan Mattheus Cloos [1.1.9.1.1.4.1.1] (afb. 7), geboren op 14-10-1878 in Leiden. Adriaan is overleden op 13-01-1879 in Leiden, 2 maanden oud.
overlijden_matthieu_gerard_cloos_20-2-1880.jpg
8 overlijden matthieu Gerard Cloos 20-2-1880
2 Mattieu Gerard Cloos [1.1.9.1.1.4.1.2] (afb. 8), geboren op 27-08-1879 in Leiden. Mattieu is overleden op 20-02-1880 in Leiden, 5 maanden oud.
3 Adriaan Gerard Cloos, geboren op 11-07-1880 in Leiden. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.
overlijden_gerard_mathieu_cloos_8-5-1883.jpg
9 overlijden gerard mathieu Cloos 8-5-1883
4 Gerard Matthieu Cloos [1.1.9.1.1.4.1.4] (afb. 9), geboren op 07-06-1882 in Leiden. Gerard is overleden op 07-05-1883 in Leiden, 11 maanden oud.
5 Johanna Catharina Cloos, geboren op 02-04-1884 in Leiden. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.5.
6 Gerrit Cloos, geboren op 18-05-1886 in Leiden. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.6.
acte_opa_cloos.bmp oma_cloos_11_6_1911.bmp
10 acte opa cloos
11 oma cloos 11 6 1911
1.1.9.1.1.4.1.3 Adriaan Gerard Cloos (afb. 10) is geboren op 11-07-1880 in Leiden, zoon van Gerrit Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1) en Jansje Aalbersberg. Adriaan is overleden op 01-07-1964 in Voorburg, 83 jaar oud. Adriaan trouwde, 31 jaar oud, op 01-03-1912 in Den Haag met Alida de Linden (afb. 11), 22 jaar oud. Alida is geboren op 20-12-1889 in Alkmaar, dochter van Anthonius de Linden en Wilhelmina Kleverlaan. Alida is overleden op 05-01-1988 in Leidschendam, 98 jaar oud. Zij is begraven op 08-01-1988 in Den Haag.
Kinderen van Adriaan en Alida:
1 Adrianus Andries Cloos, geboren op 15-08-1912 in Den Haag. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.1.
2 Anthonie Maria (Toon) Cloos, geboren op 25-12-1913 in Den Haag. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.
3 Gerrit Cloos, geboren op 15-03-1920 in Den Haag. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.3.
4 Johannes Dominicus Cloos [1.1.9.1.1.4.1.3.4], geboren op 18-08-1922 in Den Haag. Johannes is overleden op 12-04-1993 in Leidschendam, 70 jaar oud. Hij is begraven op 16-04-1993 in Rijswijk.
1.1.9.1.1.4.1.3.1 Adrianus Andries Cloos is geboren op 15-08-1912 in Den Haag, zoon van Adriaan Gerard Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.3) en Alida de Linden. Adrianus is overleden op 06-07-1997 in Slenaken, 84 jaar oud. Hij is begraven in Slenaken. Adrianus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 01-06-1939 in Voorburg met Josephine Elisabeth (Fien) Zimmers, 26 jaar oud. Fien is geboren op 28-02-1913 in Katernberg Duitsland, dochter van Josef Zimmers en Catarina Ströder. Fien is overleden op 27-08-1960 in Voorburg, 47 jaar oud. Zij is begraven op 30-08-1960 in Den Haag.
Notitie bij overlijden van Fien: RK begraafplaats Sint Barbera, Binckhorstlaan Den Haag
Notitie bij Fien: Bekend als tante Fien
Beroep:
Art Director
(2) trouwde, 48 of 49 jaar oud, in 1961 in Voorburg met Gertrud Hubertine Peters, 44 of 45 jaar oud. Gertrud is geboren op 03-11-1916 in Kall (Duitsland). Gertrud is overleden op 04-10-2002 in Slenaken, 85 jaar oud. Zij is begraven in Slenaken.
Notitie bij overlijden van Gertrud: nog controleren wanneer ze is overleden en waar (sleenaken?)
Kind van Adrianus en Fien:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.1.1.
1.1.9.1.1.4.1.3.1.1 Niet publiek, zoon van Adrianus Andries Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.1) en Josephine Elisabeth (Fien) Zimmers.
Kind van Niet publiek uit onbekende relatie:
1 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.1.1.1].
toon.bmp
12 toon
1.1.9.1.1.4.1.3.2 Anthonie Maria (Toon) Cloos (afb. 12) is geboren op 25-12-1913 in Den Haag, zoon van Adriaan Gerard Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.3) en Alida de Linden. Toon is overleden op 21-04-1983 in Amsterdam, 69 jaar oud. Hij is begraven op 26-04-1983 in Amsterdam. Toon trouwde, 22 jaar oud, op 16-12-1936 in Den Haag met Johanna Maria Holzhauer, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 12-09-1911 in Rotterdam, dochter van Willem Frederik Holzhauer en Dingena Arnolda Grashorn. Johanna is overleden op 16-10-1982 in Amsterdam, 71 jaar oud. Zij is begraven op 20-10-1982 in Amsterdam.
Kinderen van Toon en Johanna:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.1.
2 Ferdinand Cloos, geboren op 08-12-1939 in Voorburg. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.3.
4 Willem Frederik Cloos [1.1.9.1.1.4.1.3.2.4], geboren op 16-01-1944 in Amsterdam. Willem is overleden op 30-12-1944 in Amsterdam, 11 maanden oud.
5 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.5.
6 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.6.
7 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.7.
8 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.8.
9 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.9.
10 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.10.
1.1.9.1.1.4.1.3.2.1 Niet publiek, zoon van Anthonie Maria (Toon) Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2) en Johanna Maria Holzhauer. Hij trouwde met Joke Meijerink. Joke is geboren op 04-07-1940 in Amsterdam, dochter van Willem Arnold Meijerink en Lena Verver. Joke is overleden op 15-11-2019 in Nederhorst den Berg, 79 jaar oud.
Kinderen van Niet publiek en Joke:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.1.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.1.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.1.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.1.4.
1.1.9.1.1.4.1.3.2.1.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2.1) en Joke Meijerink. Zij trouwde met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.1.1.1].
1.1.9.1.1.4.1.3.2.1.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2.1) en Joke Meijerink. Zij trouwde met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.1.2.1].
2 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.1.2.2].
3 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.1.2.3].
1.1.9.1.1.4.1.3.2.1.3 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2.1) en Joke Meijerink. Hij trouwde met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.1.3.1].
2 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.1.3.2].
1.1.9.1.1.4.1.3.2.1.4 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2.1) en Joke Meijerink. Hij begon een relatie met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek.
joke_magdalena_muijderman_1939.jpg
13 joke magdalena muijderman 1939
1.1.9.1.1.4.1.3.2.2 Ferdinand Cloos is geboren op 08-12-1939 in Voorburg, zoon van Anthonie Maria (Toon) Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2) en Johanna Maria Holzhauer. Ferdinand is overleden op 15-11-2001 in Almere, 61 jaar oud. Ferdinand:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 17-04-1962 in Amsterdam met Johanna Magdalena (Joke) Muijderman (afb. 13), 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 15-06-1979 in Amsterdam. Joke is geboren op 02-09-1939 in Amsterdam, dochter van Gijsbertus (Gijs) Muijderman en Johanna Magdalene (Jopie) Ahlers. Joke is overleden op 11-10-2010 in Almere, 71 jaar oud.
(2) begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Ferdinand en Joke:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.2.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.2.2.
Kind van Ferdinand en Niet publiek:
3 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.2.3].
1.1.9.1.1.4.1.3.2.2.1 Niet publiek, dochter van Ferdinand Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2.2) en Johanna Magdalena (Joke) Muijderman. Zij:
(1) begon een relatie met Niet publiek.
(2) trouwde met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.2.1.1].
1.1.9.1.1.4.1.3.2.2.2 Niet publiek, zoon van Ferdinand Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2.2) en Johanna Magdalena (Joke) Muijderman. Hij:
(1) trouwde met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek.
(2) ging samenwonen met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.2.2.1].
1.1.9.1.1.4.1.3.2.3 Niet publiek, zoon van Anthonie Maria (Toon) Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2) en Johanna Maria Holzhauer. Hij trouwde met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.3.1].
1.1.9.1.1.4.1.3.2.5 Niet publiek, zoon van Anthonie Maria (Toon) Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2) en Johanna Maria Holzhauer. Hij trouwde met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.5.1].
1.1.9.1.1.4.1.3.2.6 Niet publiek, dochter van Anthonie Maria (Toon) Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2) en Johanna Maria Holzhauer. Zij:
(1) trouwde met Niet publiek. Hij is een zoon van Frederik Kroone en Iefje Knip.
(2) trouwde met Niet publiek. Hij is een zoon van Jan Schaap en Reintje de Molen.
Kind van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.6.1].
1.1.9.1.1.4.1.3.2.7 Niet publiek, dochter van Anthonie Maria (Toon) Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2) en Johanna Maria Holzhauer. Zij trouwde met Niet publiek. Hij is een zoon van Joseph Wilhelmus Sibeijn en Maritje Kok.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.7.1.
2 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.7.2].
1.1.9.1.1.4.1.3.2.7.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2.7). Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.7.1.1].
2 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.7.1.2].
1.1.9.1.1.4.1.3.2.8 Niet publiek, zoon van Anthonie Maria (Toon) Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2) en Johanna Maria Holzhauer. Hij trouwde met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.8.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.2.8.2.
1.1.9.1.1.4.1.3.2.8.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2.8) en Niet publiek. Hij trouwde met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.8.1.1].
2 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.8.1.2].
1.1.9.1.1.4.1.3.2.8.2 Niet publiek, dochter van Niet publiek (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2.8) en Niet publiek. Zij ging samenwonen met Niet publiek. Hij is een zoon van Niet publiek en Niet publiek.
1.1.9.1.1.4.1.3.2.9 Niet publiek, dochter van Anthonie Maria (Toon) Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2) en Johanna Maria Holzhauer. Zij:
(1) trouwde met Niet publiek.
(2) trouwde met Niet publiek.
(3) begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.9.1].
2 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.9.2].
Kind van Niet publiek en Niet publiek (2):
3 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.9.3].
1.1.9.1.1.4.1.3.2.10 Niet publiek, zoon van Anthonie Maria (Toon) Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2) en Johanna Maria Holzhauer. Hij:
(1) trouwde met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek.
(2) ging samenwonen met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek (1):
1.1.9.1.1.4.1.3.2.10.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2.10) en Niet publiek. Hij begon een relatie met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.10.1.1].
2 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.10.1.2].
1.1.9.1.1.4.1.3.2.10.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.2.10) en Niet publiek. Hij trouwde met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.10.2.1].
2 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.3.2.10.2.2].
1920-03-15_gerrit_cloos_mobilisatiefoto.jpg jacoba_h._cloos.jpg
14 1920-03-15 Gerrit Cloos mobilisatiefoto
15 Jacoba H. Cloos
1.1.9.1.1.4.1.3.3 Gerrit Cloos (afb. 14) is geboren op 15-03-1920 in Den Haag, zoon van Adriaan Gerard Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.3) en Alida de Linden. Gerrit is overleden op 05-06-2008 in Den Haag, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-06-2008. Hij is gecremeerd op 09-06-2008 in Den Haag. Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 02-10-1946 in Den Haag met Jacoba Hendriekie Aalders (afb. 15), 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 21-11-1978 in Den Haag. Jacoba is geboren op 17-10-1922 in Den Haag, dochter van Johan Aalders en Jacoba Hendriekie Soer. Jacoba is overleden op 14-04-2011 in Den Haag, 88 jaar oud. Zij is gecremeerd op 20-04-2011 in Den Haag.
Kinderen van Gerrit en Jacoba:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.3.1.
2 Paula Cloos, geboren op 20-01-1953 in Den Haag. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.3.2.
yvonne_cloos_19480525.jpg
16 Yvonne cloos 19480525
1.1.9.1.1.4.1.3.3.1 Niet publiek, zoon van Gerrit Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.3) en Jacoba Hendriekie Aalders. Hij trouwde met Yvonne Maria Francisca Idzes (afb. 16). Yvonne is geboren op 25-05-1948 in Den Haag, dochter van Gustav Theodor Paul Idzes en Hendrika Maria (Riek) Heggers. Yvonne is overleden op 08-10-2021 in Zoetermeer, 73 jaar oud. Zij is begraven op 15-10-2021 in Zoetermeer.
Kinderen van Niet publiek en Yvonne:
1 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.3.1.1.
2 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.3.3.1.2.
1.1.9.1.1.4.1.3.3.1.1 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.3.1) en Yvonne Maria Francisca Idzes. Hij trouwde met Niet publiek. Zij is een dochter van Harm van der Vegt en Anna Helena (Anne) Westerveld.
1.1.9.1.1.4.1.3.3.1.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.3.1) en Yvonne Maria Francisca Idzes. Hij trouwde met Niet publiek. Zij is een dochter van Niet publiek en Niet publiek.
paula_en_peter.bmp
17 paula en peter 1973
1.1.9.1.1.4.1.3.3.2 Paula Cloos (afb. 17) is geboren op 20-01-1953 in Den Haag, dochter van Gerrit Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.3.3) en Jacoba Hendriekie Aalders. Paula is overleden op 14-03-2002 in Den Haag, 49 jaar oud. Zij is begraven in Den Haag. Paula ging een geregistreerd partnerschap aan, 43 jaar oud, op 17-10-1996 in Den Haag met Petrus Henri Raimond, 52 jaar oud. Petrus is geboren op 14-04-1944 in Rijswijk. Petrus is overleden op 14-12-1997 in Den Haag, 53 jaar oud. Hij is begraven op 16-12-1997 in Den Haag.
1.1.9.1.1.4.1.5 Johanna Catharina Cloos is geboren op 02-04-1884 in Leiden, dochter van Gerrit Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1) en Jansje Aalbersberg. Johanna is overleden op 30-05-1944 in Den Haag, 60 jaar oud. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 07-04-1911 in Den Haag met Simon Pieter de Marel, 29 jaar oud. Simon is geboren op 06-04-1882 in De Lier, zoon van Antonie de Marel en Cornelia de Eijk. Simon is overleden op 22-01-1953 in Den Haag, 70 jaar oud.
1.1.9.1.1.4.1.6 Gerrit Cloos is geboren op 18-05-1886 in Leiden, zoon van Gerrit Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1) en Jansje Aalbersberg. Gerrit is overleden op 16-12-1938 in Amsterdam, 52 jaar oud. Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1910 in Amsterdam met Jansje Kluun, 23 jaar oud. Jansje is geboren op 03-05-1886 in Purmerend, dochter van Lourens Kluun en Dirkje Siemons. Jansje is overleden op 29-04-1973 in Heerenveen, 86 jaar oud.
Kind van Gerrit en Jansje:
1 Gerrit Louis Frederik Cloos, geboren op 17-11-1916 in Amsterdam. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.6.1.
1.1.9.1.1.4.1.6.1 Gerrit Louis Frederik Cloos is geboren op 17-11-1916 in Amsterdam, zoon van Gerrit Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.6) en Jansje Kluun. Gerrit:
(1) begon een relatie met Geertje Josephina de Zee. Geertje is geboren op 14-09-1915 in Den Haag, dochter van Henrij Martinus de Zee en Johanna Gertruida Lamet.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 20-05-1942 in Leiden met Johanna Antonia van Zwieten de Blom. Het huwelijk werd ontbonden op 10-11-1947. Johanna is een dochter van Maarten van Zwieten de Blom en Antonia Maria Rooij. Johanna trouwde later op 22-12-1948 met Leonardus Anthonius Matthijs Nieberg.
Kinderen van Gerrit en Geertje:
1 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.6.1.2].
2 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.6.1.3].
Kind van Gerrit en Johanna:
3 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.6.1.1.
1.1.9.1.1.4.1.6.1.1 Niet publiek, dochter van Gerrit Louis Frederik Cloos (zie 1.1.9.1.1.4.1.6.1) en Johanna Antonia van Zwieten de Blom. Zij:
(1) trouwde met Niet publiek.
(2) trouwde met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.6.1.1.1.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek (2):
2 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.6.1.1.2.
3 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.4.1.6.1.1.3.
1.1.9.1.1.4.1.6.1.1.1 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.9.1.1.4.1.6.1.1). Zij:
(1) trouwde met Niet publiek.
(2) trouwde met Niet publiek.
1.1.9.1.1.4.1.6.1.1.2 Niet publiek, zoon van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.9.1.1.4.1.6.1.1). Hij trouwde met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.6.1.1.2.1].
1.1.9.1.1.4.1.6.1.1.3 Niet publiek, dochter van Niet publiek en Niet publiek (zie 1.1.9.1.1.4.1.6.1.1). Zij trouwde met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.6.1.1.3.1].
2 Niet publiek [1.1.9.1.1.4.1.6.1.1.3.2].
1.1.9.1.1.6 Hendrik Cloos is geboren op 09-08-1827 in Rotterdam, zoon van Gerrit Pieterszoon Cloos (zie 1.1.9.1.1) en Anna Cornelia Roelofs.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: ’s morgens om half vijf in het ziekenhuis Eendrachtslaan 55 (Rotterdam)
Hendrik is overleden op 23-05-1914 in Den Haag, 86 jaar oud. Hendrik trouwde, 36 jaar oud, op 28-10-1863 in Den Haag met Maria Koole, 36 jaar oud. Maria is geboren op 29-10-1826 in Bleiswijk, dochter van Jacob Koole en Hendrijntje Potvliet. Maria is overleden op 10-09-1901 in Den Haag, 74 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Maria:
1 Maria Anne Cloos [1.1.9.1.1.6.1], geboren op 18-06-1864 in Rotterdam. Maria is overleden op 05-01-1916 in Ermelo-Veldwijk, 51 jaar oud. Zij is begraven op 10-01-1916 in Ermelo-Veldwijk.
2 Gerrit Annes Cornelis Cloos [1.1.9.1.1.6.2], geboren op 06-08-1865 in Rotterdam. Gerrit is overleden op 16-12-1895 in Utrecht, 30 jaar oud.
3 Jacob Hendrik Cloos, geboren op 13-05-1868 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.1.1.6.3.
1868-05-13_jh_cloos_foto.jpg 1870-09-14_m_grottendieck_foto.jpg
18 1868-05-13 JH Cloos foto
19 1870-09-14 M Grottendieck foto
1.1.9.1.1.6.3 Jacob Hendrik Cloos (afb. 18) is geboren op 13-05-1868 in Rotterdam, zoon van Hendrik Cloos (zie 1.1.9.1.1.6) en Maria Koole. Jacob is overleden op 04-01-1930 in Apeldoorn, 61 jaar oud. Hij is begraven op 08-01-1930 in Den Haag. Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 04-01-1894 in Sloten / Amsterdam met Maria Grottendieck (afb. 19), 23 jaar oud. Maria is geboren op 14-09-1870 in Gouda. Maria is overleden op 23-02-1936 in Apeldoorn, 65 jaar oud. Zij is begraven op 26-02-1936 in Apeldoorn.
Kinderen van Jacob en Maria:
1 Hendrik Cloos, geboren op 08-10-1894 in Sloten. Volgt 1.1.9.1.1.6.3.1.
2 Jan Cloos [1.1.9.1.1.6.3.2], geboren op 22-11-1895 in Gouda. Jan is overleden op 03-02-1926 in New York ,US, 30 jaar oud.
3 Marinus Hendrik Jacob Cloos, geboren op 01-07-1903 in Den Haag. Volgt 1.1.9.1.1.6.3.3.
4 Jacob Hendrik Gerrit Cloos, geboren op 10-12-1905 in Den Haag. Volgt 1.1.9.1.1.6.3.4.
1.1.9.1.1.6.3.1 Hendrik Cloos is geboren op 08-10-1894 in Sloten, zoon van Jacob Hendrik Cloos (zie 1.1.9.1.1.6.3) en Maria Grottendieck. Hendrik is overleden op 25-07-1962 in Den Haag, 67 jaar oud. Hendrik:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 19-01-1928 in Apeldoorn met Helena Johanna Besse, 32 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 16-12-1937 in Apeldoorn. Helena is geboren op 28-10-1895 in Den Haag, dochter van Helena Johanna Besse. Helena is overleden op 11-02-1977 in Den Haag, 81 jaar oud. Helena trouwde later op 23-11-1938 in Den Haag met Cornelis Bastiaan Andeweg (geb. 1907).
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 22-07-1942 in Den Haag met Alida Gordijn, 44 jaar oud. Alida is geboren op 22-08-1897 in Den Haag, dochter van Marinus Gordijn en Lucia Petronella Raaphorst. Alida is overleden op 20-05-1967 in Den Haag, 69 jaar oud.
1.1.9.1.1.6.3.3 Marinus Hendrik Jacob Cloos is geboren op 01-07-1903 in Den Haag, zoon van Jacob Hendrik Cloos (zie 1.1.9.1.1.6.3) en Maria Grottendieck. Marinus is overleden op 23-01-1980 in Arona, US, 76 jaar oud. Hij is begraven op 06-02-1980 in Den Haag.
Beroep:
Loswerkman
Marinus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 30-05-1930 in Den Haag met Maria Antonia Gerardina Brijer, 28 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 08-12-1939 in Den Haag. Maria is geboren op 23-12-1901 in Den Haag, dochter van Willem Brijer en Louise Johanna Verhoeve. Maria is overleden op 20-05-1998 in Den Haag, 96 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 01-06-1948 in Voorburg met Helena Kraan, 31 jaar oud. Helena is geboren op 07-05-1917 in Den Haag.
Kind van Marinus en Maria:
1 Niet publiek [1.1.9.1.1.6.3.3.1].
Kinderen van Marinus en Helena:
2 Niet publiek [1.1.9.1.1.6.3.3.2].
3 Niet publiek. Volgt 1.1.9.1.1.6.3.3.3.
1.1.9.1.1.6.3.3.3 Niet publiek, dochter van Marinus Hendrik Jacob Cloos (zie 1.1.9.1.1.6.3.3) en Helena Kraan. Zij begon een relatie met Niet publiek.
wapen_jhg_cloos_resultaat.jpg
20 wapen JHG Cloos resultaat
1.1.9.1.1.6.3.4 Jacob Hendrik Gerrit Cloos (afb. 20) is geboren op 10-12-1905 in Den Haag, zoon van Jacob Hendrik Cloos (zie 1.1.9.1.1.6.3) en Maria Grottendieck. Jacob is overleden op 22-02-1999 in Apeldoorn, 93 jaar oud. Jacob trouwde, 43 jaar oud, op 16-06-1949 in Apeldoorn met Clara (Klaasje) Bruning, 39 jaar oud. Clara is geboren op 28-11-1909 in Stad Vollenhove, dochter van Harm Bruning en Femmigje Ziel. Clara is overleden op 06-01-1981 in Apeldoorn, 71 jaar oud. Zij is begraven op 09-01-1981 in Apeldoorn.
1.1.9.1.1.8 Jacob Martinus (Johan) Cloos is geboren op 13-06-1831 in Rotterdam, zoon van Gerrit Pieterszoon Cloos (zie 1.1.9.1.1) en Anna Cornelia Roelofs.
Notitie bij de geboorte van Jacob: ’s middags om 1 uur Kwakernaat I 9
Jacob is overleden op 16-04-1880 in Rotterdam, 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: ’s middags om 1 uur in het huis aan de Schoolstraat
Notitie bij Jacob: overlijden kan ook 10-4-1880 zijn getuiigen geboorte DA Berg en G.Goeterneel
Jacob trouwde, 37 jaar oud, op 25-06-1868 in Rotterdam met Bolle Heyltje, 29 jaar oud. Bolle is geboren op 09-04-1839 in Rotterdam, dochter van Daniel Bolle en Alida Ruiter.
Notitie bij de geboorte van Bolle: ’s ochtends om 5 uur in het huis staande aan de Lange Baanstraat K 278 (Rotterdam)
Bolle is overleden op 25-11-1932 in Driebergen Rijsenburg, 93 jaar oud. Bolle trouwde later op 06-10-1887 in Rotterdam met Cornelis Johannes Koster (1832-vóór 1932).
1.1.9.1.1.10 Catharina Cloos is geboren op 09-10-1832 in Rotterdam, dochter van Gerrit Pieterszoon Cloos (zie 1.1.9.1.1) en Anna Cornelia Roelofs.
Notitie bij de geboorte van Catharina: ’s nachts om 1 uur, Kwakernaat I 9
Catharina is overleden op 23-09-1872 in Rotterdam, 39 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Catharina: ’s middags Bierhaven 26
Catharina trouwde, 29 jaar oud, op 21-05-1862 in Rotterdam met Johan Lelyveld, 29 jaar oud. Johan is geboren op 29-09-1832 in Rotterdam, zoon van Johannes Lelyvelt en Johanna Catharina Schemmer.
Notitie bij de geboorte van Johan: ’s morgens om 10 uur in het huis staande aan de Steiger M KK2
Johan is overleden op 21-12-1872 in Rotterdam, 40 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johan: ’s morgens om 7 uur, Bierhaven 26
1.1.9.1.1.12 Margaretha Maria Cloos is geboren op 28-02-1836 in Rotterdam, dochter van Gerrit Pieterszoon Cloos (zie 1.1.9.1.1) en Anna Cornelia Roelofs.
Notitie bij de geboorte van Margaretha: ’nachts om half twee, Kwakernaat I 9
Margaretha is overleden op 02-01-1917 in Rotterdam, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Margaretha: ’s morgens om 10 uur, in het huis West Kruiskade 9a
Margaretha trouwde, 44 jaar oud, op 20-05-1880 in Rotterdam met Cornelis Bakker, 46 jaar oud. Cornelis is geboren op 05-10-1833 in Zaandam, zoon van Cornelis Bakker en Trijntje Gorter. Cornelis is overleden op 05-12-1900 in Rotterdam, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: ’s middags om 6 uur in het huis staande in de Hoogstraat
Cornelis is weduwnaar van Susanna Louisa Ziegelaar (ovl. 1874).
1.1.9.1.2 Catharina Maria Cloos is geboren op 16-11-1794 in Rotterdam, dochter van Pieter Cloos (zie 1.1.9.1) en Catharina Knegtmans. Zij is gedoopt op 23-11-1794 in Rotterdam. Catharina is overleden op 01-04-1887 in Rotterdam, 92 jaar oud. Catharina trouwde, 28 jaar oud, op 02-07-1823 in Rotterdam met Bernardus Roelofs, 34 jaar oud. Bernardus is een zoon van Bernardus Roelofs en Margarita Maria Cardenier. Hij is gedoopt op 08-02-1789 in Rotterdam. Bernardus is overleden op 14-01-1831 in Nieuwerkerk ad IJssel, 41 jaar oud.
1.1.9.3 Hendrik Cloos is geboren op 11-01-1755 in Rotterdam, zoon van Gerrit Kloos (zie 1.1.9) en Maria Bubbeson. Hij is gedoopt op 14-01-1755 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Boterstraat
Hendrik is overleden op 05-04-1844 in Rotterdam, 89 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: volgens Theo Kloos 05-05-1844 overleden (check)
Notitie bij Hendrik: andere bron: overlijden 05-05-1844
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 22-02-1778 in Rotterdam met Johanna Knegtmans, 23 jaar oud, nadat zij op 08-02-1778 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-02-1778 in Rotterdam. Johanna is geboren op 28-01-1755 in Rotterdam, dochter van Martinus Knegtmans en Catharina Alderton. Zij is gedoopt op 02-02-1756 in Rotterdam. Johanna is overleden op 29-11-1826 in Rotterdam, 71 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Gerrit (hendrikszoon of Hzn) Cloos, gedoopt op 03-12-1778 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.3.1.
2 Martinus Cloos, gedoopt op 22-08-1780 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.3.2.
3 Hendrik Cloos [1.1.9.3.3]. Hij is gedoopt op 09-12-1781 in Rotterdam. Hendrik is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op 16-02-1782 in Rotterdam.
4 Catharina Maria Cloos [1.1.9.3.4]. Zij is gedoopt op 04-05-1783 in Rotterdam. Catharina is overleden, 5 jaar oud. Zij is begraven op 16-08-1788 in Rotterdam.
1.1.9.3.1 Gerrit (hendrikszoon of Hzn) Cloos, zoon van Hendrik Cloos (zie 1.1.9.3) en Johanna Knegtmans. Hij is gedoopt op 03-12-1778 in Rotterdam. Gerrit is overleden op 09-07-1846 in Rotterdam, 67 jaar oud. Hij is begraven op 10-07-1846 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Gerrit: #overlijdenregister B 169#
Notitie bij Gerrit: andere bron 1779 Ook aangehaald als Gerrit (K)Cloos Hendrikszoon (Hzn)
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 17-07-1803 in Rotterdam met Anna de Mast, 18 jaar oud, nadat zij op 03-07-1803 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-07-1803 in Rotterdam. Zij is gedoopt op 31-10-1784 in Gorinchem. Anna is overleden op 15-02-1825 in Rotterdam, 40 jaar oud.
Kind van Gerrit en Anna:
1 Johanna Hendrina Anna Cloos, geboren op 22-02-1811 in Rotterdam. Volgt 1.1.9.3.1.1.
1.1.9.3.1.1 Johanna Hendrina Anna Cloos is geboren op 22-02-1811 in Rotterdam, dochter van Gerrit (hendrikszoon of Hzn) Cloos (zie 1.1.9.3.1) en Anna de Mast. Zij is gedoopt op 17-03-1811 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Johanna: In het doopregister staat als getuige Hendrik Eloos maar dit moet zijn Hendrik Cloos (opa). Johanna woonde Nieuwenhaven M 181/159.
Johanna is overleden op 20-10-1853 in Geldermalsen, 42 jaar oud. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 02-05-1832 in Rotterdam met Roelof Drees, 20 jaar oud. Roelof is geboren op 07-08-1811 in Rotterdam, zoon van Nicolaas Drees en Catrina Rookes. Roelof is overleden op 23-09-1874 in Utrecht, 63 jaar oud.
1.1.9.3.2 Martinus Cloos, zoon van Hendrik Cloos (zie 1.1.9.3) en Johanna Knegtmans. Hij is gedoopt op 22-08-1780 in Rotterdam. Martinus is overleden op 08-04-1853 in Rotterdam, 72 jaar oud. Martinus trouwde, 31 jaar oud, op 29-01-1812 in Rotterdam met Sietje Goedkoop, 24 jaar oud. Sietje is geboren op 04-03-1787 in Rotterdam, dochter van Jacobus Goedkoop en Steijntje Kas. Sietje is overleden op 29-01-1875 in Rotterdam, 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sietje: Na het overlijden van Sietje Goedkoop wordt een oproep gedaan aan diegene die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan, of papieren en bescheiden onder hun berusting hebben, behorende tot de nalatenschap van wijlen mejuffrouw Sietje Goedkoop weduwe van wijlen de heer Martinus Cloos gewoond hebbende te Rotterdam aan de Hoogstraat om opgave, betaling of afgifte te doen ten kantore van notaris Groshaks te Rotterdam aan de Hoogstraat bij de Weste Wagenstraat of bij de heer A. Verboom te Rotterdam in de Oppert nr 108.
Tevens wordt een oproep gedaan aan de naaste bloedverwanten van Martinus Cloos, met opgave van familiegraad, door bovengenoemd notariskantoor
1.1.10 Jannitie Kloos is geboren op 03-06-1731, dochter van Pieter Kloos (zie 1.1) en Marijtje Remschepers. Zij is gedoopt op 05-06-1731 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Jannitie: Delftsevaart
Jannitie is overleden op 13-10-1808 in Zevenhuizen, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannitie: volgens de familie kroniek overleden 21-12-1765 te Gouda, begraven 24-12-1765 te Gouda
Notitie bij Jannitie: Delftsevaart getuige: Cornelia den Broeder (oma)

CLOOS, Jannetje [2564] (II.6), geboren op 03 06 1731 (bron: leeftijd bij overlijden), overleden op 21 12 1765 om 01:30 uur te Gouda op 34-jarige leeftijd (bron: familiekroniek Cloos). Oud 34 jr, 6 mnd, 18 d. Begraven op 24 12 1765 te Gouda, dochter van CLOOS, Pieter [2575] (zie I.1) en RIJM SCHEPERS (Reymschepers), Maria [14718] (I.3).
Gehuwd [811] na 1753 (bron: 22 jr na geb. bruid) met DERGEMAN, Johannes Joachim Nicolaas [2941] (II.5), geboren circa 1731 (bron: als eega), overleden voor 1831.
Jannitie trouwde, 33 jaar oud, op 05-02-1765 in Rotterdam met Johannes Dergeman, nadat zij op 20-01-1765 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Johannes is geboren in Gusterode in ’t Mekkelenburgsche.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Volledige naam: Johan Joachim Nicolaas
Johannes is overleden vóór 1831.
Notitie bij Johannes: was afkomstig uit Gusterode in ’t Mekkelenburgsche
Kind van Jannitie en Johannes:
1 Johannes Dergeman [1.1.10.1]. Hij is gedoopt op 01-12-1765 in Gouda.
1.5 Jannetje Kloos is geboren op 25-06-1699 in Rotterdam, dochter van Gilles Eurbert Kloos (Claessen) (zie 1) en Cornelia Pietersen den Broeder. Zij is gedoopt op 25-06-1699 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Jannetje is aangegeven als dochter van Jilles Urberse en staat in het doopregister als Jannetie Urberse
moeder Cornelija den Broeder
Jannetje is vernoemd naar haar grootmoeder Janneken Du Pont
Jannetje is overleden vóór 1749 in Rotterdam, ten hoogste 50 jaar oud. Jannetje trouwde, 43 jaar oud, op 04-09-1742 in Rotterdam met Adrianus Jacobsz Hillenaar, 37 jaar oud, nadat zij op 19-08-1742 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-09-1742 in Rotterdam. Adrianus is een zoon van Jacob Ariensz Hillenaar en Florentina Fransdr van Haghten. Hij is gedoopt op 01-02-1705 in Den Haag. Adrianus is overleden op 24-11-1776 in Rotterdam, 71 jaar oud. Adrianus is weduwnaar van Ariaantje de Beest (ovl. 1742), met wie hij trouwde op 08-05-1729 in Den Haag. Adrianus trouwde later op 04-11-1749 in Rotterdam met Johanna Catharina de Wel (1715-1801).
Notitie bij Adrianus: In het kerkelijk huwelijksregister staat vermeld dat Adrianus Hillenaar weduwnaar is en afkomstig van ’s Hage. Beide wonen in de Lombertstraat.

Op 19?10?1749 ondertrouwt en op 4?11?1749 hertrouwt Adrianus Hillenaar, weduwnaar wonende Botersloot, in de gereformeerde kerk te Rotterdam met Katharina van der Wel, jongedochter, afkomstig van Nijmegen, wonende Botersloot.
Kind van Jannetje en Adrianus:
1 Kornelia Ariensdr Hillenaar [1.5.1]. Zij is gedoopt op 18-10-1747 in Rotterdam.
1.7 Abraham Kloos is geboren op 20-11-1704 in Rotterdam, zoon van Gilles Eurbert Kloos (Claessen) (zie 1) en Cornelia Pietersen den Broeder. Hij is gedoopt op 20-11-1704 in Rotterdam. Abraham is overleden op 07-05-1788 in Rotterdam, 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Abraham: In het begraafregister staat vermeld Abram Kloos weduwnaar van Elisabeth Goetfriet woonplaats Lange Pankoekstraat midde in een gang. 2 meerderjarige kinderen.
Notitie bij Abraham: Joodesteeg get Herbert den Danser en Grietie den Broeder woonde bij huwelijk: Lombertstraat
Abraham trouwde, 25 jaar oud, op 29-05-1730 in Rotterdam met Elisabet Godfrinus, nadat zij op 14-05-1730 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-05-1730 in Rotterdam. Elisabet is geboren in Wesel. Zij is begraven op 02-12-1775 in Rotterdam.
Notitie bij Elisabet: variaties: Goetfried, Godtfungs
Kinderen van Abraham en Elisabet:
1 Kaatie (kantie) Kloos [1.7.1], geboren op 10-12-1730 in Rotterdam. Kaatie is overleden in 1809, 78 of 79 jaar oud.
2 Cornelia Kloos, gedoopt op 26-10-1732 in Rotterdam. Volgt 1.7.2.
3 Jilles Kloos [1.7.3]. Hij is gedoopt op 05-12-1734 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Jilles: Lombertstraat
Jilles is overleden, 3 jaar oud. Hij is begraven op 11-01-1738 in Rotterdam.
Notitie bij Jilles: getuige Cornelia Kloos (dochter van Pieter Kloos #125 was toen pas 12jaar?)
4 Christiaan (Cristiaan) Kloos, gedoopt op 18-11-1736 in Rotterdam. Volgt 1.7.4.
5 Pieternella Kloos [1.7.5]. Zij is gedoopt op 16-11-1738 in Rotterdam. Pieternella is overleden, 3 jaar oud. Zij is begraven op 24-05-1742 in Rotterdam.
6 Lijsbeth Kloos [1.7.6]. Zij is gedoopt op 06-11-1740 in Rotterdam.
7 Jilles Kloos [1.7.7]. Hij is gedoopt op 21-05-1743 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Jilles: Lommerstraat
Jilles is overleden vóór 1747 in Rotterdam, ten hoogste 4 jaar oud.
8 Pieternelletje Kloos [1.7.8]. Zij is gedoopt op 02-09-1745 in Rotterdam. Pieternelletje is overleden, 8 maanden oud. Zij is begraven op 05-05-1746 in Rotterdam.
9 Jilles Kloos [1.7.9]. Hij is gedoopt op 01-10-1747 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Jilles: Lommertstraat
Jilles is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op 13-04-1750 in Rotterdam.
1.7.2 Cornelia Kloos, dochter van Abraham Kloos (zie 1.7) en Elisabet Godfrinus. Zij is gedoopt op 26-10-1732 in Rotterdam.
Notitie bij Cornelia: getuige Cornelia den Broeder (oma)
Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 19-09-1758 in Rotterdam met Pieter van Pieterson, 37 jaar oud, nadat zij op 03-09-1758 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Pieter is een zoon van Pieter Abramse van Pieterson en Geertruij Gijsberts Reus. Hij is gedoopt op 14-09-1721. Pieter is overleden vóór 1780, ten hoogste 59 jaar oud.
Kind van Cornelia en Pieter:
1 Gerrit Cloos [1.7.2.1]. Hij is gedoopt op 29-10-1780 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: In het doopregister staat vermeld kind onegt; moeder weduwe en wonende in de Pannekoekstraat.
1.7.4 Christiaan (Cristiaan) Kloos, zoon van Abraham Kloos (zie 1.7) en Elisabet Godfrinus. Hij is gedoopt op 18-11-1736 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Christiaan: Lommerstraat
Christiaan is overleden, 45 jaar oud. Hij is begraven op 09-01-1782 in Delft. Christiaan trouwde, 24 jaar oud, op 25-04-1761 in Delft met Catharina Werkhoven, nadat zij op 25-04-1761 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Catharina is overleden in Delft. Zij is begraven op 19-01-1802 in Delft.
Kinderen van Christiaan en Catharina:
1 Catharina Kloos [1.7.4.1].
Notitie bij Catharina: mogelijk gehuwd met Josephus Peres
een kind dan
Augstinus Peres 1811-1849 & Josephine Albert 1822-1889

heel onzeker..
2 Abram Kloos [1.7.4.2]. Hij is gedoopt op 27-01-1763 in Delft.
Notitie bij Abram: Kleermaker te Delft
3 Adrianis Kloos [1.7.4.3]. Hij is gedoopt op 02-10-1764 in Delft.
4 Elisabeth Kloos [1.7.4.4]. Zij is gedoopt op 27-09-1767 in Delft. Elisabeth is overleden op 25-11-1846 in Delft, 79 jaar oud.
5 Adriana Cloos [1.7.4.5], geboren in Delft. Zij is gedoopt op 04-06-1770 in Delft. Adriana is overleden op 02-03-1823 in Rotterdam, 52 jaar oud.
Notitie bij Adriana: Naaister
6 Carolus Kloos [1.7.4.6]. Hij is gedoopt op 01-03-1772 in Delft.
1.9 Gilles Kloos is geboren op 16-10-1708 in Rotterdam, zoon van Gilles Eurbert Kloos (Claessen) (zie 1) en Cornelia Pietersen den Broeder. Hij is gedoopt op 16-10-1708 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Gilles: (Jillis of Jilles Cloos), gedoopt te Rotterdam op 16 oktober 1708 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Arij Pieterse den Broeder en Jannetie Hendriks van Swol),
Gilles is overleden, 74 jaar oud. Hij is begraven op 22-02-1783 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Gilles: In het begraafregister staat vermeld Jilles Kloos weduwnaar van Geertruij de Kievet woonplaats Kipstraat bove spekslager Velthuijse. 1 meerderjarig kind.
Gilles:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 28-11-1730 in Rotterdam met Marieke (Marijtje) Smits, nadat zij op 12-11-1730 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Zij is begraven op 06-04-1746 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Marieke: In het begraafregister staat vermeld Marijtje Smits woonplaats Lombertstraat op ’t Moolenwerf. Op grond van de woonplaats is aangenomen dat dit de vrouw is van Gilles Kloos.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 25-11-1749 in Rotterdam met Geertruij Gijsberts Kievit, 42 jaar oud, nadat zij op 09-11-1749 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Geertruij is een dochter van Sijmon Kievit en Anna Riet. Zij is gedoopt op 13-02-1707 in Rotterdam. Geertruij is overleden, 66 jaar oud. Zij is begraven op 16-07-1773 in Rotterdam.
Kinderen van Gilles en Marieke:
1 Jilles Kloos [1.9.1]. Hij is gedoopt op 13-05-1731 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Jilles: Lommertstraat
Jilles is overleden, 15 dagen oud. Hij is begraven op 28-05-1731 in Rotterdam.
2 Joris Kloos [1.9.2]. Hij is gedoopt op 10-06-1732 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Joris: Lommertstraat
Joris is overleden in 1750 in ? , Azie, 17 of 18 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Joris: Joris Cloos monsterde aan op het schip de "Gouverneur Generaal" van het VOC als jongmatroos via de VOC kamer Delft. Het scheepsjournaal vermeld als reden van einde verbintenis overleden in Azië. (bron VOC Delft DASnr 3487 Inv nr 13993)

Het schip de "Gouverneur Generaal" onder commando van kapitein Dirk van der Schild vertrok op 18?4?1750 van Goerree naar Batavia. Het schip arriveerde 7?8?1750 bij False Bay in Zuid Afrika en vertrok daar op 24?8?1750. Op 28?11?1750 kwam het schip in Batavia aan.
3 Cornelia Kloos [1.9.3]. Zij is gedoopt op 13-08-1733 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Lommertstraat
Cornelia is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 07-06-1735 in Rotterdam.
4 Barbera Kloos, gedoopt op 07-09-1734 in Rotterdam. Volgt 1.9.4.
5 Gilles (Jilles) Kloos, gedoopt op 09-02-1736 in Rotterdam. Volgt 1.9.5.
6 Willem Kloos [1.9.6]. Hij is gedoopt op 18-03-1738 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Willem: Swaanshals
Willem is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 25-08-1739 in Rotterdam.
7 Pieter Kloos [1.9.7]. Hij is gedoopt op 11-06-1739 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Lommertstraat
1.9.4 Barbera Kloos, dochter van Gilles Kloos (zie 1.9) en Marieke (Marijtje) Smits. Zij is gedoopt op 07-09-1734 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Barbera: Lomberstraat
Barbera is overleden op 13-04-1815, 80 jaar oud. Barbera:
(1) begon een relatie met N.N..
(2) trouwde in Rotterdam met Hendrik van Besuye, nadat zij op 24-03-1771 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-04-1771 in Rotterdam. Hendrik is een zoon van Cornelis van Besuye en Catrina Verboom. Hij is gedoopt op 24-01-1741 in Rotterdam. Hendrik is overleden op 18-02-1805 in Rotterdam, 64 jaar oud. Hij is begraven op 21-02-1805 in Rotterdam.
Kind van Barbera en N.N.:
1 Adrianus Cloos [1.9.4.1]. Hij is gedoopt op 26-02-1760 in Rotterdam.
1.9.5 Gilles (Jilles) Kloos, zoon van Gilles Kloos (zie 1.9) en Marieke (Marijtje) Smits. Hij is gedoopt op 09-02-1736 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Gilles: Lombertstraat
Gilles is overleden, 44 jaar oud. Hij is begraven op 22-11-1780 in Rotterdam. Gilles ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 07-10-1759 in Rotterdam met Marietje Hollander. Zij is gedoopt in Ouwerkerk. Zij is begraven op 16-12-1773 in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Marietje: In het begraafregister staat vermeld Maritie Hollander (turftonster) vrouw van Jilles Kloos woonplaats Kipstraat Waterhondsteeg. 1 meerderjarig kind.
Kinderen van Gilles en Marietje:
1 Kloos [1.9.5.1], geboren op 10-?-1760 in Rotterdam. Hij of zij is overleden, geen jaar oud. Hij of zij is begraven op 01-11-1760 in Rotterdam.
2 Maritie Kloos [1.9.5.2]. Zij is gedoopt op 20-12-1761 in Rotterdam.
1.11 Eurbert Gilles(z) Kloos is geboren op 13-06-1713 in Rotterdam, zoon van Gilles Eurbert Kloos (Claessen) (zie 1) en Cornelia Pietersen den Broeder. Hij is gedoopt op 13-06-1713 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Eurbert: (Deubert, Huibert, Urbert, Aalbert), gedoopt te Rotterdam op 13 juni 1713 (gereformeerd) (doopgetuige was Pieternella van Houte),
Eurbert is overleden op 06-08-1782 in Rotterdam, 69 jaar oud. Eurbert trouwde, 18 jaar oud, op 28-10-1731 in Schiedam met Maartje Abrams Snel, 27 jaar oud, nadat zij op 13-10-1731 in Schiedam in ondertrouw zijn gegaan. Maartje is een dochter van Abraham (Cornelisse) Snel. Zij is gedoopt op 02-03-1704 in Schiedam. Maartje is overleden op 05-11-1750 in Schiedam, 46 jaar oud.
Kinderen van Eurbert en Maartje:
1 Jillis Kloos, gedoopt op 26-09-1732 in Schiedam. Volgt 1.11.1.
2 Abram Kloos [1.11.2]. Hij is gedoopt op 06-11-1733 in Schiedam. Abram is overleden op 07-03-1735 in Schiedam, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Abram: In het overlijdensregister staat vermeld:
Diaken van den Mij overleden in ’t Proveniershuijs Abram een kind van Corper Cloos.
3 Cornelia Kloos [1.11.3]. Zij is gedoopt op 10-10-1735 in Schiedam. Cornelia is overleden op 23-10-1735 in Schiedam, 13 dagen oud.
4 Abram Kloos, gedoopt op 15-08-1736 in Schiedam. Volgt 1.11.4.
5 Kloos [1.11.5], levenloos geboren kind, geboren op 30-06-1738 in Schiedam.
6 Aaltie Kloos [1.11.6]. Zij is gedoopt op 11-09-1739 in Schiedam.
7 Cornelia Kloos, gedoopt op 11-09-1739 in Schiedam. Volgt 1.11.7.
8 Pieter Kloos, gedoopt op 25-08-1741 in Schiedam. Volgt 1.11.8.
9 Cornelis Kloos, geboren op 26-06-1743 in Schiedam. Volgt 1.11.9.
10 Ari Kloos [1.11.10]. Hij is gedoopt op 12-09-1745 in Schiedam. Ari is overleden op 30-10-1749 in Schiedam, 4 jaar oud.
11 Johanna Kloos [1.11.11]. Zij is gedoopt op 19-01-1749 in Schiedam. Johanna is overleden op 20-01-1752 in Schiedam, 3 jaar oud.
1.11.1 Jillis Kloos, zoon van Eurbert Gilles(z) Kloos (zie 1.11) en Maartje Abrams Snel. Hij is gedoopt op 26-09-1732 in Schiedam. Jillis is overleden, 35 jaar oud. Hij is begraven op 04-01-1768 in Schiedam. Jillis trouwde, 22 jaar oud, op 16-03-1755 in Schiedam met Marijtje Penning, 26 jaar oud, nadat zij op 01-03-1755 in Schiedam in ondertrouw zijn gegaan. Marijtje is een dochter van Jillis Leendertse Pennink en Aagje Maartense Bokken. Zij is gedoopt op 16-06-1728 in Schiedam.
Kinderen van Jillis en Marijtje:
1 Albert Kloos, gedoopt op 29-06-1755 in Schiedam. Volgt 1.11.1.1.
2 Jillis Kloos [1.11.1.2]. Hij is gedoopt op 24-08-1757 in Schiedam. Jillis is overleden op 03-05-1758 in Schiedam, 8 maanden oud.
3 Leendert Kloos, gedoopt op 27-04-1759 in Schiedam. Volgt 1.11.1.3.
1.11.1.1 Albert Kloos, zoon van Jillis Kloos (zie 1.11.1) en Marijtje Penning. Hij is gedoopt op 29-06-1755 in Schiedam. Albert is overleden op 14-08-1816, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Albert: Op de overlijdensakte van Albert Kloos staat vermeld gewoond hebbende als bestedeling in het buiten ziekenhuis dezer stad (Schiedam) staande aan de Cingel onder Oud Mathenisse binnen dezer stad
Albert trouwde, 33 jaar oud, op 18-01-1789 in Schiedam met Neeltje Sitton (Ceton), 30 jaar oud, nadat zij op 02-01-1789 in Schiedam in ondertrouw zijn gegaan. Neeltje is een dochter van Pieter Citton en Kornelia Koore. Zij is gedoopt op 30-12-1758 in Schiedam.
Kinderen van Albert en Neeltje:
1 Kloos [1.11.1.1.1], levenloos geboren kind, geboren op 18-04-1792 in Schiedam.
2 Maria Kloos [1.11.1.1.2], geboren op 03-07-1793 in Schiedam. Zij is gedoopt op 07-07-1793 in Schiedam. Maria is overleden op 12-07-1794 in Schiedam, 1 jaar oud.
3 Jillis Kloos [1.11.1.1.3], geboren op 15-10-1795 in Schiedam. Hij is gedoopt op 18-10-1795 in Schiedam. Jillis is overleden op 29-05-1805 in Schiedam, 9 jaar oud.
1.11.1.3 Leendert Kloos, zoon van Jillis Kloos (zie 1.11.1) en Marijtje Penning. Hij is gedoopt op 27-04-1759 in Schiedam. Leendert is overleden op 09-04-1841 in Schiedam, 81 jaar oud. Leendert:
(1) trouwde op 27-04-1731 in Schiedam met Susanna de Schoor. Susanna is geboren in 1766 in Charlois, dochter van Jacob Willems de Schoor en Bastiaantje Aartsdr Opstal. Zij is gedoopt op 09-11-1766 in Charlois. Susanna is overleden op 12-03-1840 in Schiedam, 73 of 74 jaar oud.
(2) ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op 11-12-1784 in Schiedam met Maria Geudeke (Hudecom, Gudekum).
Notitie bij de geboorte van Maria: ook wel Maria Goedecom
Maria is overleden op 09-07-1801 in Schiedam.
Kinderen van Leendert en Maria:
1 Jillis Kloos [1.11.1.3.1]. Hij is gedoopt op 02-04-1786 in Schiedam. Jillis is overleden op 18-05-1790 in Schiedam, 4 jaar oud.
2 Balth(asar) Kloos, geboren op 11-11-1787 in Schiedam. Volgt 1.11.1.3.2.
3 Marietje Kloos [1.11.1.3.3]. Zij is gedoopt op 21-02-1790 in Schiedam.
jilles_kloos_napolion_leger.png
21 Jilles Kloos napolion leger
4 Jillis Kloos [1.11.1.3.4] (afb. 21), geboren op 05-12-1792 in Schiedam. Hij is gedoopt op 07-12-1792 in Schiedam. Jillis is overleden op 18-07-1814 in Mayence (Frankrijk), 21 jaar oud.
Notitie bij Jillis: Naar document over Franse leger
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YToxMDp7czoxMDoidHlwZV9mb25kcyI7czo3OiJhcmtvX2lyIjtzOjg6ImltZ190eXBlIjtzOjM6ImpwZyI7czo0OiJyZWYwIjtzOjM6IjY3MSI7czo0OiJyZWYxIjtpOjIzO3M6NDoicmVmMiI7czozOiI3NTIiO3M6NDoicmVmMyI7czowOiIiO3M6NDoicmVmNCI7czowOiIiO3M6MTI6ImltYWdlX2RlcGFydCI7czo3NjoiL1BBUkNPVVJTSU5ESVYvQ09OVFJPTEVUUk9VUEUvR1IyMVlDLzIxWUMwNjcxWC9TSERHUl9HUl8yMV9ZQ18wNjcxWF8wMjE0LkpQRyI7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=369%2C185&uielem_rotate=F&uielem_islocked=0&uielem_zoom=58

Vertaling (1e kolom)
12670 Jilles Kloos
zoon van Leendert Kloos en Maria Geudekom
geboren: 5 dec 1792
te Schiedamn kanton Ridderkerk, departemant Maas Monding
Groot: een meter en 66 cm
gezicht: gewoon, aangezicht: .. Ogen: grijs
Neus: Groot Mond: Groot, Ronde kin
haren en wenkbrauwen: bruin
bijzondere kenmerken: kleine pokken ?( pokdalig?)
Vertaling (2e kolom)
aankomst in het leger: 16 8 1813
opgenomen sinds .... 22 mei 1813
Beroep: Schoenmaker
vertaling (3e kolom)
onleesbaar maar is waarschijnlijk 182e infanterie regiment
vertaling (4e kolom)
Voltigeur = Veldspeler?
vertaling (5e kolom)
Overleden, gecontroleerd op 18 juli 1814 in het hospitaal van Mayence op 31 jan (geen jaartal)
gevolgd door een onleesbare handtekening of paraaf ?Jorich Dienz?
5 Jochem Kloos, geboren op 23-08-1794 in Schiedam. Volgt 1.11.1.3.5.
6 Leendert Kloos [1.11.1.3.6], geboren op 26-12-1797 in Schiedam. Hij is gedoopt op 31-12-1797 in Schiedam. Leendert is overleden op 03-11-1806 in Schiedam, 8 jaar oud.
7 Arie Kloos [1.11.1.3.7], geboren op 01-05-1800 in Schiedam. Hij is gedoopt op 04-05-1800 in Schiedam. Arie is overleden op 30-07-1807 in Schiedam, 7 jaar oud.
1.11.1.3.2 Balth(asar) Kloos is geboren op 11-11-1787 in Schiedam, zoon van Leendert Kloos (zie 1.11.1.3) en Maria Geudeke (Hudecom, Gudekum). Hij is gedoopt op 11-11-1787 in Schiedam. Balth(asar) is overleden op 01-10-1840 in Simonshaven, 52 jaar oud. Balth(asar) trouwde, 26 jaar oud, op 29-10-1814 in Geervliet met Lijdia Pietronella de Meer, 26 jaar oud. Lijdia is geboren op 27-07-1788 in Delft, dochter van Pieter de Meer en Jannetje Kestenaar. Lijdia is overleden op 11-01-1832 in Simonshaven, 43 jaar oud.
Kinderen van Balth(asar) en Lijdia:
1 Pieter Baltszn Kloos, geboren op 21-06-1815 in Geervliet. Volgt 1.11.1.3.2.1.
2 Maria Kloos [1.11.1.3.2.2], geboren op 26-12-1817 in Simonshaven en Schuddebeurs.
3 Jannetje Kloos [1.11.1.3.2.3], geboren op 23-12-1820 in Simonshaven en Schuddebeurs. Jannetje is overleden op 16-06-1871, 50 jaar oud.
4 Leentje Kloos, geboren op 22-08-1823 in Simonshaven en Schuddebeurs. Volgt 1.11.1.3.2.4.
5 Leendert Kloos [1.11.1.3.2.5], geboren op 17-06-1826 in Simonshaven en Schuddebeurs.
1.11.1.3.2.1 Pieter Baltszn Kloos is geboren op 21-06-1815 in Geervliet, zoon van Balth(asar) Kloos (zie 1.11.1.3.2) en Lijdia Pietronella de Meer. Pieter is overleden op 17-01-1892 in Oostvoorne, 76 jaar oud. Pieter:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 17-04-1840 in Heenvliet met Anna Clara Hoogenboom, 31 jaar oud. Anna is geboren op 27-04-1808 in Spijkenisse. Zij is gedoopt op 08-05-1808 in Spijkenisse. Anna is overleden op 29-03-1863 in Oostvoorne, 54 jaar oud.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 12-02-1870 in Rockanje met Maria Vlaspolder, 50 jaar oud. Maria is geboren op 07-01-1820 in Rockanje. Maria is overleden op 25-04-1887 in Rockanje, 67 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Anna:
1 Annetje Kloos [1.11.1.3.2.1.1], geboren op 23-11-1841 in Rockanje.
2 Arnoud Pieterszn Kloos, geboren op 21-06-1842 in Rockanje. Volgt 1.11.1.3.2.1.2.
3 Leendert kloos [1.11.1.3.2.1.3], geboren op 18-05-1845 in Rockanje. Leendert is overleden op 08-12-1847 in Rockanje, 2 jaar oud.
1.11.1.3.2.1.2 Arnoud Pieterszn Kloos is geboren op 21-06-1842 in Rockanje, zoon van Pieter Baltszn Kloos (zie 1.11.1.3.2.1) en Anna Clara Hoogenboom. Arnoud is overleden op 14-02-1919 in Rockanje, 76 jaar oud. Arnoud:
(1) begon een relatie met Adriana Keijzer.
(2) trouwde, 23 jaar oud, op 16-06-1866 in Rockanje met Neeltje Bravenboer, 18 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden vóór 1873. Neeltje is geboren op 03-12-1847 in Rockanje. Neeltje is overleden op 01-03-1926 in Rockanje, 78 jaar oud.
(3) trouwde, 24 jaar oud, op 29-11-1866 in Rockanje met Josina Izaksdr Stolk, 17 jaar oud. Josina is geboren op 02-02-1849 in Brielle. Josina is overleden op 10-02-1937 in Rockanje, 88 jaar oud.
Kind van Arnoud en Adriana:
1 Izak kloos, geboren op 06-02-1880 in Rockanje. Volgt 1.11.1.3.2.1.2.2.
Kinderen van Arnoud en Josina:
2 Pieter Kloos [1.11.1.3.2.1.2.1], geboren op 17-03-1878 in Rockanje. Pieter is overleden op 03-11-1948 in Oostvoorne, 70 jaar oud.
3 Aaltje Maria Kloos [1.11.1.3.2.1.2.3], levenloos geboren dochter, geboren op 11-09-1883 in Oostvoorne.
4 Kloos [1.11.1.3.2.1.2.4], levenloos geboren zoon, geboren op 02-05-1884 in Oostvoorne.
5 Cornelis Arnoudszn Kloos [1.11.1.3.2.1.2.5], geboren op 04-09-1885 in Oostvoorne. Cornelis is overleden op 12-03-1966 in Tinte, 80 jaar oud.
6 Aaltje Arnouds Kloos [1.11.1.3.2.1.2.6], geboren op 05-09-1888 in Oostvoorne.
7 Arnoud Arnoudszn Kloos, geboren op 30-05-1892 in Oostvoorne. Volgt 1.11.1.3.2.1.2.7.
1.11.1.3.2.1.2.2 Izak kloos is geboren op 06-02-1880 in Rockanje, zoon van Arnoud Pieterszn Kloos (zie 1.11.1.3.2.1.2) en Adriana Keijzer. Izak is overleden op 08-09-1969 in Hellevoetsluis, 89 jaar oud. Izak begon een relatie met Cornelia Hendriksdr Poldervaart. Cornelia is geboren op 21-07-1885 in Oostvoorne. Cornelia is overleden op 07-12-1969 in Hellevoetsluis, 84 jaar oud.
Kinderen van Izak en Cornelia:
1 Cornelia kloos [1.11.1.3.2.1.2.2.1], geboren na 1885.
2 Pleuntje kloos [1.11.1.3.2.1.2.2.2], geboren na 1885.
3 Ida kloos [1.11.1.3.2.1.2.2.3], geboren na 1885. Ida is overleden in Hellevoetsluis.
4 Arnouda Hendrika (Noud) kloos [1.11.1.3.2.1.2.2.4], geboren na 1885. Arnouda is overleden op 09-09-1985, ten hoogste 100 jaar oud.
5 Josina (Sientje) kloos [1.11.1.3.2.1.2.2.5], geboren na 1885. Josina is overleden op 24-06-1974, ten hoogste 89 jaar oud.
6 Elisabeth (Bets) kloos [1.11.1.3.2.1.2.2.6], geboren na 1885. Elisabeth is overleden op 12-10-1982 in Nieuwenhoorn, ten hoogste 97 jaar oud.
7 Hendrika Arnouda (Riek) kloos [1.11.1.3.2.1.2.2.7], geboren na 1885. Hendrika is overleden op 12-09-1985 in Brielle, ten hoogste 100 jaar oud.
8 Anna Clara kloos, geboren op 28-08-1911 in Nieuw Helvoet. Volgt 1.11.1.3.2.1.2.2.8.
1.11.1.3.2.1.2.2.8 Anna Clara kloos is geboren op 28-08-1911 in Nieuw Helvoet, dochter van Izak kloos (zie 1.11.1.3.2.1.2.2) en Cornelia Hendriksdr Poldervaart. Anna is overleden op 14-02-1997 in Hellevoetsluis, 85 jaar oud. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 26-08-1938 in Nieuw Helvoet met Adrianus de Meer, 27 jaar oud. Adrianus is geboren op 09-10-1910 in Brielle. Adrianus is overleden op 11-05-1984 in Hellevoetsluis, 73 jaar oud.
1.11.1.3.2.1.2.7 Arnoud Arnoudszn Kloos is geboren op 30-05-1892 in Oostvoorne, zoon van Arnoud Pieterszn Kloos (zie 1.11.1.3.2.1.2) en Josina Izaksdr Stolk. Arnoud is overleden in 1976, 83 of 84 jaar oud. Arnoud trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1919 in Heenvliet met Maria Bruijn, 23 jaar oud. Maria is geboren op 14-08-1895 in Heenvliet. Maria is overleden op 16-11-1950 in Rockanje, 55 jaar oud.
1.11.1.3.2.4 Leentje Kloos is geboren op 22-08-1823 in Simonshaven en Schuddebeurs, dochter van Balth(asar) Kloos (zie 1.11.1.3.2) en Lijdia Pietronella de Meer. Leentje is overleden op 30-11-1901 in Nieuw Helvoet, 78 jaar oud. Leentje trouwde, 30 jaar oud, op 30-09-1853 in Brielle met Pieter Geluk, 29 jaar oud. Pieter is geboren op 24-01-1824 in Rockanje, zoon van Pieter Cornelisz Geluk en Bruina de Klaauw. Pieter is overleden op 11-09-1862 in Brielle, 38 jaar oud.
Kind van Leentje en Pieter:
1 Pieter (Piet) Geluk, geboren op 11-01-1854 in Oostvoorne. Volgt 1.11.1.3.2.4.1.
1.11.1.3.2.4.1 Pieter (Piet) Geluk is geboren op 11-01-1854 in Oostvoorne, dochter van Pieter Geluk en Leentje Kloos (zie 1.11.1.3.2.4). Pieter is overleden op 02-02-1941 in Nieuw Helvoet, 87 jaar oud. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 28-11-1879 in Hellevoetsluis met Steefijna Jacoba Schadee, 20 jaar oud. Steefijna is geboren op 02-12-1858 in Nieuw Helvoet.
1.11.1.3.5 Jochem Kloos is geboren op 23-08-1794 in Schiedam, zoon van Leendert Kloos (zie 1.11.1.3) en Maria Geudeke (Hudecom, Gudekum). Hij is gedoopt op 24-08-1794 in Schiedam. Jochem is overleden op 09-03-1878 in Klaaswaal, 83 jaar oud. Jochem trouwde, 31 jaar oud, op 25-04-1826 in Klaaswaal met Adriaantje Versteeg, 27 jaar oud. Adriaantje is geboren op 12-10-1798 in Klaaswaal. Adriaantje is overleden op 07-12-1881 in Klaaswaal, 83 jaar oud. Adriaantje is weduwe van Leendert Verheij (1795-1823), met wie zij trouwde op 29-09-1821 in Klaaswaal.
1.11.4 Abram Kloos, zoon van Eurbert Gilles(z) Kloos (zie 1.11) en Maartje Abrams Snel. Hij is gedoopt op 15-08-1736 in Schiedam. Abram is overleden vóór 1786, ten hoogste 50 jaar oud. Abram trouwde, 22 jaar oud, op 28-01-1759 in Schiedam met Maartje de Tuijn (Tuin), 26 jaar oud, nadat zij op 13-01-1759 in Schiedam in ondertrouw zijn gegaan. Maartje is een dochter van Jan de Tuijn (Tuin) en Weintje Schaap. Zij is gedoopt op 06-11-1732 in Schiedam. Maartje is overleden op 03-02-1825 in Schiedam, 92 jaar oud.
Kinderen van Abram en Maartje:
1 Albert Kloos [1.11.4.1], geboren in Schiedam. Hij is gedoopt op 17-08-1759 in Schiedam. Albert is overleden vóór 1859, ten hoogste 100 jaar oud.
2 Jan Kloos, geboren in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.
3 Maartje Kloos, geboren in Schiedam. Volgt 1.11.4.3.
4 Wijntje (Wentje) Kloos, geboren in Schiedam. Volgt 1.11.4.4.
5 Jillis Kloos, gedoopt op 19-08-1770 in Schiedam. Volgt 1.11.4.5.
knipsel.jpg
22 Knipsel
1.11.4.2 Jan Kloos (afb. 22) is geboren in Schiedam, zoon van Abram Kloos (zie 1.11.4) en Maartje de Tuijn (Tuin). Hij is gedoopt op 11-02-1763 in Schiedam. Jan is overleden op 18-12-1830 in Schiedam, 67 jaar oud.
Notitie bij Jan: geboorte volgens annelies de leede: 11-02-1762 te schiedam

Gehuwd 5 november 1786, Schiedam, met Adriana Gouwe(n) 1762-1838 en hun kinderen
V Maartje Jansdr Kloos 1787-1880
M Andries Kloos 1790-1876
V Wentje Kloos 1792-1868
M Abraham Kloos 1795-1796
V Klara Kloos 1797-1864
M Abraham Kloos 1799-1875
V Judik Kloos 1802-
V Adriana Kloos 1807-1826
V Maria Petronella Kloos 1809-
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 05-11-1786 in Schiedam met Adriana Gouwe, 24 jaar oud, nadat zij op 21-10-1786 in Schiedam in ondertrouw zijn gegaan. Adriana is een dochter van Andries Gouwe en Klaartje Vriend. Zij is gedoopt op 17-10-1762 in Schiedam.
Notitie bij de geboorte van Adriana: Ariaantje Gouwe
Geboren in februari 1763 - Schiedam, Zuid-Holland, Nederland
Overleden 1 augustus 1838 - Schiedam, Zuid-Holland, Nederland, leeftijd bij overlijden: 75 jaar

Volgens
Adriana is overleden op 01-08-1838 in Schiedam, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adriana: Op de overlijdakte staat in de ouderdom van 65 jaar en zes maanden. Dat betekent dat Adriana Gouwe in februari 1773 geboren zou moeten zijn. Aangenomen kan worden dat de aangevers niet de juiste leeftijd hebben opgegeven.
Kinderen van Jan en Adriana:
1 Maartje Kloos, geboren op 04-11-1787 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.1.
2 Andries Jansz Kloos, gedoopt op 28-03-1790 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.
3 Wentje Kloos, geboren op 01-12-1792 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.3.
4 Abraham Kloos [1.11.4.2.4], geboren op 16-08-1795 in Schiedam. Hij is gedoopt op 23-08-1795 in Schiedam. Abraham is overleden op 10-11-1796 in Schiedam, 1 jaar oud.
5 Klara (Klaartje) Kloos, geboren op 14-09-1797 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.5.
6 Abraham Kloos, geboren op 01-08-1799 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.6.
7 Judik Kloos, geboren op 13-07-1802 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.7.
8 Adriana Johanna Kloos [1.11.4.2.8]. Zij is gedoopt op 26-04-1807 in Schiedam. Adriana is overleden op 08-07-1826 in Schiedam, 19 jaar oud.
9 Maria Petronella Kloos, geboren op 01-12-1809 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.9.
1.11.4.2.1 Maartje Kloos is geboren op 04-11-1787 in Schiedam, dochter van Jan Kloos (zie 1.11.4.2) en Adriana Gouwe. Zij is gedoopt op 04-11-1787 in Schiedam. Maartje is overleden op 08-01-1880 in Schiedam, 92 jaar oud. Maartje trouwde, 26 jaar oud, op 12-12-1813 in Schiedam met Johannes Theodorus Muurmans, 22 jaar oud. Johannes is een zoon van Gerardus (Gerrit) Muurmans en Anna Maria Adelheides (Alida) Helmink (Hellemink). Hij is gedoopt op 22-01-1791 in Schiedam. Johannes is overleden op 21-06-1855 in Schiedam, 64 jaar oud.
1.11.4.2.2 Andries Jansz Kloos, zoon van Jan Kloos (zie 1.11.4.2) en Adriana Gouwe. Hij is gedoopt op 28-03-1790 in Schiedam. Andries is overleden op 24-03-1876 in Schiedam, 85 jaar oud. Andries trouwde, 27 jaar oud, op 04-05-1817 in Schiedam met Cornelia Cornelisdr Tempel, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 08-03-1795 in Schiedam, dochter van Cornelis Tempel en Cornelia de Vaart. Zij is gedoopt op 15-03-1795 in Schiedam. Cornelia is overleden op 12-06-1874 in Schiedam, 79 jaar oud.
Kinderen van Andries en Cornelia:
1 Jan Kloos, geboren op 13-06-1817 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.1.
2 Cornelis Kloos [1.11.4.2.2.2], geboren op 06-09-1819 in Schiedam. Cornelis is overleden op 09-01-1873 in Schiedam, 53 jaar oud.
3 Adriana Kloos, geboren op 04-12-1821 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.3.
4 Cornelia Kloos [1.11.4.2.2.4], geboren op 24-01-1824 in Schiedam. Cornelia is overleden op 27-10-1826 in Schiedam, 2 jaar oud.
5 Abraham Kloos, geboren op 24-01-1826 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.5.
6 Cornelia Kloos [1.11.4.2.2.6], geboren op 30-06-1828 in Schiedam. Cornelia is overleden op 24-11-1829 in Schiedam, 1 jaar oud.
7 Johanna Kloos, geboren op 06-09-1830 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.7.
8 Wentje Kloos, geboren op 16-09-1832 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.8.
9 Leendert Kloos [1.11.4.2.2.9], geboren op 03-07-1834 in Schiedam. Leendert is overleden op 10-08-1834 in Schiedam, 1 maand oud.
10 Maartje Kloos [1.11.4.2.2.10], geboren op 06-10-1835 in Schiedam. Maartje is overleden op 20-04-1836 in Schiedam, 6 maanden oud.
11 Andries Kloos [1.11.4.2.2.11], geboren op 06-04-1837 in Schiedam. Andries is overleden op 09-08-1837 in Schiedam, 4 maanden oud.
12 Adrianus Kloos [1.11.4.2.2.12], geboren op 02-07-1839 in Schiedam. Adrianus is overleden op 02-08-1839 in Schiedam, 1 maand oud.
1.11.4.2.2.1 Jan Kloos is geboren op 13-06-1817 in Schiedam, zoon van Andries Jansz Kloos (zie 1.11.4.2.2) en Cornelia Cornelisdr Tempel. Jan is overleden op 31-01-1889 in Schiedam, 71 jaar oud. Jan trouwde, 32 jaar oud, op 05-05-1850 in Schiedam met Stijntje Pranger, 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats. Stijntje is geboren op 04-09-1818 in Schiedam, dochter van Machiel (Hieltje) Pranger en Neeltje Hardijk. Stijntje is overleden op 04-07-1910 in Schiedam, 91 jaar oud.
Kinderen van Jan en Stijntje:
1 Andries Kloos, geboren op 03-10-1850 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.1.1.
2 Machiel Kloos, geboren op 07-10-1852 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.1.2.
3 Jan Kloos, geboren op 03-12-1854 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.1.3.
4 Pieter Kloos [1.11.4.2.2.1.4], geboren op 26-03-1856 in Schiedam. Pieter is overleden op 07-01-1865 in Schiedam, 8 jaar oud.
5 Cornelia Kloos, geboren op 05-12-1858 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.1.5.
6 Neeltje Kloos, geboren op 09-12-1860 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.1.6.
1.11.4.2.2.1.1 Andries Kloos is geboren op 03-10-1850 in Schiedam, zoon van Jan Kloos (zie 1.11.4.2.2.1) en Stijntje Pranger. Andries is overleden op 15-12-1940 in Schiedam, 90 jaar oud. Andries trouwde, 29 jaar oud, op 29-09-1880 in Schiedam met Christine Tettelaar, 26 jaar oud. Christine is geboren op 29-11-1853 in Schiedam, dochter van Theodorus Tettelaar en Cornelia Ruiter. Christine is overleden op 22-07-1914 in Schiedam, 60 jaar oud.
Kinderen van Andries en Christine:
1 Stijntje Kloos, geboren op 05-12-1880 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.1.1.1.
2 Theodorus Kloos [1.11.4.2.2.1.1.2], geboren op 19-01-1882 in Schiedam. Theodorus is overleden op 09-09-1909 in Schiedam, 27 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Theodorus: dood verklaard op 9 september 1909.
3 Jan Kloos [1.11.4.2.2.1.1.3], geboren op 15-08-1883 in Schiedam. Jan is overleden op 26-12-1883 in Schiedam, 4 maanden oud.
4 Jan Kloos [1.11.4.2.2.1.1.4], geboren op 09-11-1884 in Schiedam. Jan is overleden op 22-07-1888 in Schiedam, 3 jaar oud.
5 Andries Kloos [1.11.4.2.2.1.1.5], geboren op 28-04-1886 in Schiedam. Andries is overleden op 31-03-1887 in Schiedam, 11 maanden oud.
6 Andries Kloos, geboren op 20-07-1887 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.1.1.6.
7 Cornelia Kloos [1.11.4.2.2.1.1.7], geboren op 05-06-1892 in Schiedam.
8 Jan Kloos, geboren op 17-09-1893 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.1.1.8.
9 Christina Kloos, geboren op 21-04-1895 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.1.1.9.
1.11.4.2.2.1.1.1 Stijntje Kloos is geboren op 05-12-1880 in Schiedam, dochter van Andries Kloos (zie 1.11.4.2.2.1.1) en Christine Tettelaar. Stijntje trouwde, 25 jaar oud, op 22-08-1906 in Schiedam met Gerrit de Zee, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 09-10-1880 in Schiedam, zoon van Hendrik de Zee en Elisabeth Groeneweg.
Kind van Stijntje en Gerrit:
1 Elisabeth Hendrika de Zee [1.11.4.2.2.1.1.1.1], geboren omstreeks 1912. Elisabeth is overleden op 13-04-2001 in Schiedam, ongeveer 89 jaar oud.
1.11.4.2.2.1.1.6 Andries Kloos is geboren op 20-07-1887 in Schiedam, zoon van Andries Kloos (zie 1.11.4.2.2.1.1) en Christine Tettelaar. Andries is overleden op 11-07-1922 in Schiedam, 34 jaar oud. Andries trouwde met Johanna Bruin. Johanna is geboren op 11-11-1892 in Schiedam, dochter van Pieter Bruin en Grietje van Pelt.
Kind van Andries en Johanna:
1 Andries Kloos [1.11.4.2.2.1.1.6.1], geboren op 15-05-1921 in Schiedam. Andries is overleden op 25-04-1945 in Schiedam, 23 jaar oud.
1.11.4.2.2.1.1.8 Jan Kloos is geboren op 17-09-1893 in Schiedam, zoon van Andries Kloos (zie 1.11.4.2.2.1.1) en Christine Tettelaar. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 10-06-1920 in Schiedam met Marlijntje Magielse, 25 jaar oud. Marlijntje is geboren op 23-02-1895 in Schiedam, dochter van Evert Martinus Magielse en Johanna Bos (Bosch).
Kinderen van Jan en Marlijntje:
1 Christina Kloos [1.11.4.2.2.1.1.8.1], geboren op 09-06-1921 in Schiedam.
2 Evert Martinus Kloos [1.11.4.2.2.1.1.8.2], geboren op 02-07-1922 in Schiedam.
3 Niet publiek [1.11.4.2.2.1.1.8.3].
1.11.4.2.2.1.1.9 Christina Kloos is geboren op 21-04-1895 in Schiedam, zoon van Andries Kloos (zie 1.11.4.2.2.1.1) en Christine Tettelaar. Christina is overleden op 30-06-1993, 98 jaar oud. Christina trouwde, 26 jaar oud, op 01-09-1921 in Schiedam met Leendert Johannes Bosdijk, 26 jaar oud. Leendert is geboren op 22-01-1895 in Utrecht, dochter van Jan Adrianus Bosdijk en Maria Elisabeth Hatersel. Leendert is overleden op 13-02-1976, 81 jaar oud.
1.11.4.2.2.1.2 Machiel Kloos is geboren op 07-10-1852 in Schiedam, zoon van Jan Kloos (zie 1.11.4.2.2.1) en Stijntje Pranger. Machiel is overleden op 13-06-1930 in Schiedam, 77 jaar oud. Machiel:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 05-02-1885 in Schiedam met Hendrika Kooiman, 20 jaar oud. Hendrika is geboren op 16-02-1864 in Grote Lindt, dochter van Teunis Kooiman en Trijntje van Oorschot. Hendrika is overleden op 06-09-1893 in Schiedam, 29 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 12-06-1895 in Schiedam met Neeltje Scheffer, 33 jaar oud. Neeltje is geboren op 02-08-1861 in Schiedam, dochter van Jacob Scheffer en Johanna de Hoek. Neeltje is overleden op 17-08-1944 in Schiedam, 83 jaar oud.
Kinderen van Machiel en Hendrika:
1 Leendert Kloos [1.11.4.2.2.1.2.1], geboren op 16-05-1884 in Hendrik Ido Ambacht. Leendert is overleden op 07-09-1910 in Schiedam, 26 jaar oud.
2 Jan Kloos [1.11.4.2.2.1.2.2], geboren op 01-06-1887 in Schiedam.
3 Trijntje Kloos, geboren op 05-03-1889 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.1.2.3.
4 Teunis Cornelis Kloos, geboren op 02-04-1893 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.1.2.4.
1.11.4.2.2.1.2.3 Trijntje Kloos is geboren op 05-03-1889 in Schiedam, dochter van Machiel Kloos (zie 1.11.4.2.2.1.2) en Hendrika Kooiman. Trijntje is overleden op 04-12-1958 in Schiedam, 69 jaar oud. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op 04-02-1915 in Schiedam met Wouter Aleman, 25 jaar oud. Wouter is geboren op 16-04-1889 in Schiedam, zoon van Cornelis Aleman en Johanna Margaretha Hoogland. Wouter is overleden op 07-05-1954 in Schiedam, 65 jaar oud.
1.11.4.2.2.1.2.4 Teunis Cornelis Kloos is geboren op 02-04-1893 in Schiedam, zoon van Machiel Kloos (zie 1.11.4.2.2.1.2) en Hendrika Kooiman. Teunis is overleden op 12-08-1965 in Schiedam, 72 jaar oud. Teunis trouwde met Hendrina Lammerdina Brilman. Hendrina is geboren op 07-12-1884 in Deventer. Hendrina is overleden op 04-01-1963 in Schiedam, 78 jaar oud.
Kinderen van Teunis en Hendrina:
1 Machiel Kloos [1.11.4.2.2.1.2.4.1], geboren op 23-08-1920 in Den Haag.
2 Niet publiek [1.11.4.2.2.1.2.4.2].
1.11.4.2.2.1.3 Jan Kloos is geboren op 03-12-1854 in Schiedam, zoon van Jan Kloos (zie 1.11.4.2.2.1) en Stijntje Pranger. Jan is overleden op 13-08-1934 in Overschie, 79 jaar oud. Jan begon een relatie, 40 jaar oud, op 14-02-1895 in Overschie met Cornelia Johanna Pronk, 32 jaar oud. Cornelia is geboren op 11-12-1862 in Den Haag, dochter van Dominicus Pronk en Gerritje Bruin.
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Gerritje Kloos, geboren op 10-10-1890 in Den Haag. Volgt 1.11.4.2.2.1.3.1.
2 Stijntje Kloos [1.11.4.2.2.1.3.2], geboren op 16-10-1895 in Schiedam.
3 Marinus Kloos, geboren op 16-10-1895 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.1.3.3.
4 Jan Kloos [1.11.4.2.2.1.3.4], geboren op 22-11-1897 in Schiedam.
5 Andries Kloos [1.11.4.2.2.1.3.5], geboren op 15-01-1900 in Schiedam.
Notitie bij de geboorte van Andries: De geboorteaangifte wordt gedaan door Dirk Ris oud 28 van beroep verloskundige bij afwezigheid van de vader.
6 Neeltje Kloos, geboren op 24-02-1902 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.1.3.6.
1.11.4.2.2.1.3.1 Gerritje Kloos is geboren op 10-10-1890 in Den Haag, dochter van Jan Kloos (zie 1.11.4.2.2.1.3) en Cornelia Johanna Pronk.
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Op de geboorteakte staat vermeld:
Gerritje Pronk, dochter van Cornelia Pronk, wordt erkend en gewettigd als dochter van Jan Kloos en Cornelia Johanna Pronk bij akte van hun huwelijk voltrokken te Overschie den 14-2-1895 blijkens kennisgeving ontvangen bij mij ambtenaar van de burgelijke stand te Delft.
Gerritje is overleden op 23-03-1950 in Roermond, 59 jaar oud. Gerritje trouwde, 23 jaar oud, op 12-02-1914 in Schiedam met Wilhelm Schroten, 21 jaar oud. Wilhelm is geboren op 21-04-1892 in Eijgelshoven, zoon van Wilhelm Schroten en Maria Cornelia Simons. Wilhelm is overleden op 29-01-1971 in Eijgelshoven, 78 jaar oud.
1.11.4.2.2.1.3.3 Marinus Kloos is geboren op 16-10-1895 in Schiedam, zoon van Jan Kloos (zie 1.11.4.2.2.1.3) en Cornelia Johanna Pronk. Marinus trouwde, 29 jaar oud, op 14-04-1925 in Overschie met Maria Free, 22 of 23 jaar oud. Maria is geboren in 1902 in Roosendaal, dochter van Johannes Cornelis Free en Catharina Suijkerbuijk.
neeltje_kloos_24-02-1902.png dirk_martijn02-02-1899_.png
23 Neeltje Kloos 24-02-1902
24 Dirk Martijn02-02-1899
1.11.4.2.2.1.3.6 Neeltje Kloos (afb. 23) is geboren op 24-02-1902 in Schiedam, dochter van Jan Kloos (zie 1.11.4.2.2.1.3) en Cornelia Johanna Pronk.
Notitie bij de geboorte van Neeltje:
De geboorteaangifte wordt gedaan door Dirk Ris oud 30 jaar arts bij afwezigheid van de vader
Neeltje is overleden in 1973 in Rotterdam, 70 of 71 jaar oud. Zij is begraven in Rotterdam.
Notitie bij overlijden van Neeltje: Neeltje Kloos ligt begraven op:
Begraafplaats Hofwijk
Delfweg 230
Rotterdam

Hier zal ze inmiddels wel na al die
jaren opgegraven zijn.

Ik heb een kleinzoon gesproken die had
een datum iets van februari 1973
Op de begraafplaats staat een info zuil
waar je namen kan intikken.
Misschien is het mogelijk om bij de administratie
ook dingen na te vragen.
Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 09-02-1926 in Overschie met Dirk Martijn (afb. 24), 27 jaar oud. Dirk is geboren op 02-02-1899 in Overschie, zoon van Petrus Martinus Martijn en Trijntje Wijnsma. Dirk is overleden op 28-02-1973 in Rotterdam, 74 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Dirk MARTIJN, zoon van Petrus Martinus MARTIJN en Trijntje WIJNSMA geboren donderdag 02 02-1899 om 19.00 uur te Overschie, overleden woensdag 28-02-1973 te Rotterdam 74 jaar oud van beroepmolenaarsknecht op de molen van Speelman aan de Delftweg olieslager, bussenloger bij Thijs de Jong aan de Kleinpolderkade, tot voor zijn pensionering gewerkt hij bij zijn broer Roel bij Kappelhof & Hoving verf en Japanlakfabriek aan de Noordvest 31, te Schiedam. Huwde op 27 jarige leeftijd op dinsdag 09-02-1926 te Overschie (getuigen: Jan Martinus HOFF oud 29 jaar van beroep bode en Aris Albertus DIBBEL oud 27 jaar van beroep Ambtenaar.) met Neeltje KLOOS, 23 jaar oud geboren maandag 24-02-1902 te Schiedam, overleden te Rotterdam plm 1973 dochter van Jan KLOOS en Cornelia Johanna PRONK.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje MARTIJN,
Kind van Neeltje en Dirk:
1 Trijntje Martijn, geboren op 31-07-1926 in Overschie. Volgt 1.11.4.2.2.1.3.6.1.
trijntje_martijn_31-07-1926.png sygmunt_murach_10-08-1924.png
25 Trijntje Martijn 31-07-1926
26 Sygmunt Murach 10-08-1924
1.11.4.2.2.1.3.6.1 Trijntje Martijn (afb. 25) is geboren op 31-07-1926 in Overschie, dochter van Dirk Martijn en Neeltje Kloos (zie 1.11.4.2.2.1.3.6). Trijntje is overleden op 06-07-1989 in Rotterdam, 62 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: Trijntje MARTIJN, dochter van Dirk MARTIJN en Neel KLOOS geboren zaterdag 31-07-1926 te Overschie, overleden donderdag 06-07-1989 te 62 jarige leeftijd. Gehuwd op 25 jarige leeftijd woensdag 02-07-1952 te Rotterdam met Wladyslaw Zijgmunt MURACH, 27 jaar oud, geboren 10-08-1924 te Tczew (Dirchau) Polen, overleden woensdag 15-05-1991 te Rotterdam op 66 jarige leeftijd. Beide graven zijn 2007 geruimd en geplaatst in een familiegraf (Hofwijk vak.F nr.1815)
Uit dit huwelijk:
1. Jan MURACH, geboren woensdag 01-06-1953 te Rotterdam
(volg.1.1.2.1.2.1.1)
2. Dirk MURACH, geboren maandag 05-09-1955 te Rotterdam,
(colg.1.1.2.1.2.1.2)
3. Zijgmunt MURACH, geboren donderdag 05-09-1963 te Rotterdam,
(volg.1.1.2.1.2.1.3)
4. Paula MURACH, geboren dinsdag 08-06-1965 te Rotterdam,
(volg.1.1.2.1.2.1.4
Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op 02-07-1952 in Rotterdam met Wladyslaw Zijgmunt Murach (afb. 26), 27 jaar oud. Wladyslaw is geboren op 10-08-1924 in Tczew (Dirchau) Polen. Wladyslaw is overleden op 15-05-1991 in Rotterdam, 66 jaar oud.
Kinderen van Trijntje en Wladyslaw:
1 Niet publiek [1.11.4.2.2.1.3.6.1.1].
2 Niet publiek [1.11.4.2.2.1.3.6.1.2].
3 Niet publiek [1.11.4.2.2.1.3.6.1.3].
4 Niet publiek [1.11.4.2.2.1.3.6.1.4].
1.11.4.2.2.1.5 Cornelia Kloos is geboren op 05-12-1858 in Schiedam, dochter van Jan Kloos (zie 1.11.4.2.2.1) en Stijntje Pranger. Cornelia is overleden op 12-04-1945 in Schiedam, 86 jaar oud. Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op 13-07-1881 in Schiedam met Jan van Schijndel, 23 jaar oud. Jan is geboren op 10-10-1857 in Schiedam, zoon van Cornelis Albertus van Schijndel en Johanna Nauman.
1.11.4.2.2.1.6 Neeltje Kloos is geboren op 09-12-1860 in Schiedam, dochter van Jan Kloos (zie 1.11.4.2.2.1) en Stijntje Pranger. Neeltje is overleden op 15-12-1943 in Schiedam, 83 jaar oud. Neeltje trouwde, 36 jaar oud, op 15-07-1897 in Schiedam met Sikko Gerkema, 43 jaar oud. Sikko is geboren op 25-05-1854 in Abbega, zoon van Sijbren Sikkes Gerkema en Wytske Meintes Groeneveld. Sikko is overleden op 02-01-1937 in Schiedam, 82 jaar oud.
1.11.4.2.2.3 Adriana Kloos is geboren op 04-12-1821 in Schiedam, dochter van Andries Jansz Kloos (zie 1.11.4.2.2) en Cornelia Cornelisdr Tempel. Adriana is overleden op 03-04-1910 in Schiedam, 88 jaar oud. Adriana trouwde, 25 jaar oud, op 17-11-1847 in Schiedam met Arij de Most, 24 jaar oud. Arij is geboren op 28-06-1823 in Schiedam, zoon van Jan de Most en Huiberdina Jansen. Arij is overleden op 08-06-1880 in Schiedam, 56 jaar oud.
Kinderen van Adriana en Arij:
1 Jan de Most [1.11.4.2.2.3.1], geboren op 19-01-1848 in Schiedam. Jan is overleden op 12-04-1849 in Schiedam, 1 jaar oud.
2 Andries de Most, geboren op 18-06-1849 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.3.2.
3 Maria Huiberdina de Most, geboren op 18-01-1852 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.3.3.
4 Jan de Most [1.11.4.2.2.3.4], geboren in 1853.
5 Cornelia de Most [1.11.4.2.2.3.5], geboren in 1854.
6 Cornelia de Most [1.11.4.2.2.3.6], geboren op 20-11-1854 in Schiedam. Cornelia is overleden vóór 1858, ten hoogste 4 jaar oud.
7 Jan de Most [1.11.4.2.2.3.7], geboren in 1857.
8 Cornelia de Most, geboren op 06-08-1858 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.3.8.
9 Johanna de Most [1.11.4.2.2.3.9], geboren op 20-03-1861 in Schiedam. Johanna is overleden in 1862 in Schiedam, 0 of 1 jaar oud.
10 Johanna de Most, geboren op 27-04-1863 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.3.10.
11 Adriana de Most, geboren op 25-02-1866 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.2.3.11.
1.11.4.2.2.3.2 Andries de Most is geboren op 18-06-1849 in Schiedam, zoon van Arij de Most en Adriana Kloos (zie 1.11.4.2.2.3). Andries is overleden op 24-01-1923 in Schiedam, 73 jaar oud. Andries trouwde, 22 jaar oud, op 15-02-1872 in Schiedam met Geertruida Johanna de Bent, 23 jaar oud. Geertruida is geboren op 14-02-1849 in Rijswijk, dochter van Jan Johannes de Bent en Sara Anthonia Kok. Geertruida is overleden op 05-12-1937 in Schiedam, 88 jaar oud.
1.11.4.2.2.3.3 Maria Huiberdina de Most is geboren op 18-01-1852 in Schiedam, dochter van Arij de Most en Adriana Kloos (zie 1.11.4.2.2.3). Maria trouwde, 5 jaar oud, op 01-09-1857 in Schiedam met Lammert van Wagtendonk, 6 of 7 jaar oud. Lammert is geboren in 1850.
1.11.4.2.2.3.8 Cornelia de Most is geboren op 06-08-1858 in Schiedam, dochter van Arij de Most en Adriana Kloos (zie 1.11.4.2.2.3). Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 27-09-1882 in Schiedam met Cornelis August Wouter Oranje. Cornelis is geboren in 1958.
1.11.4.2.2.3.10 Johanna de Most is geboren op 27-04-1863 in Schiedam, dochter van Arij de Most en Adriana Kloos (zie 1.11.4.2.2.3). Johanna is overleden in 1937 in Schiedam, 73 of 74 jaar oud. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1887 in Schiedam met Jan Hendrik Scheffer, 26 jaar oud. Jan is geboren op 19-10-1860 in Schiedam. Jan is overleden op 25-10-1904 in Schiedam, 44 jaar oud.
1.11.4.2.2.3.11 Adriana de Most is geboren op 25-02-1866 in Schiedam, dochter van Arij de Most en Adriana Kloos (zie 1.11.4.2.2.3). Adriana trouwde, 26 jaar oud, op 07-04-1892 in Schiedam met Nicolaas de Laan, 27 of 28 jaar oud. Nicolaas is geboren in 1864.
1.11.4.2.2.5 Abraham Kloos is geboren op 24-01-1826 in Schiedam, zoon van Andries Jansz Kloos (zie 1.11.4.2.2) en Cornelia Cornelisdr Tempel. Abraham trouwde, 34 jaar oud, op 31-10-1860 in Rotterdam met Adriana Jong, 28 of 29 jaar oud. Adriana is geboren in 1831 in Overschie, dochter van Dirk Jong en Dina van Leeuwen.
1.11.4.2.2.7 Johanna Kloos is geboren op 06-09-1830 in Schiedam, dochter van Andries Jansz Kloos (zie 1.11.4.2.2) en Cornelia Cornelisdr Tempel. Johanna is overleden op 13-08-1908 in Schiedam, 77 jaar oud. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 24-05-1854 in Schiedam met Daniel Stolk, 22 jaar oud. Daniel is geboren op 20-12-1831 in Schiedam, zoon van Pieter Anthonijsz Stolk en Jannetje Danielsdr de Knaap. Daniel is overleden op 18-12-1921 in Groningen, 89 jaar oud.
1.11.4.2.2.8 Wentje Kloos is geboren op 16-09-1832 in Schiedam, dochter van Andries Jansz Kloos (zie 1.11.4.2.2) en Cornelia Cornelisdr Tempel. Wentje trouwde, 44 jaar oud, op 16-08-1877 in Schiedam met Jan de Velden, 43 jaar oud. Jan is geboren op 23-10-1833 in Schiedam, zoon van Jan Janszoon de Velden en Trijntje van Es.
1.11.4.2.3 Wentje Kloos is geboren op 01-12-1792 in Schiedam, dochter van Jan Kloos (zie 1.11.4.2) en Adriana Gouwe. Zij is gedoopt op 09-12-1792 in Schiedam. Wentje is overleden op 14-01-1868 in Schiedam, 75 jaar oud. Wentje trouwde, 28 jaar oud, op 14-06-1821 in Schiedam met Willem van Zon, 21 jaar oud. Willem is geboren op 11-08-1799 in Schiedam, zoon van Willem van Zon en Lijda van Santen. Hij is gedoopt op 18-08-1799 in Schiedam.
1.11.4.2.5 Klara (Klaartje) Kloos is geboren op 14-09-1797 in Schiedam, dochter van Jan Kloos (zie 1.11.4.2) en Adriana Gouwe. Zij is gedoopt op 17-09-1797 in Schiedam. Klaartje is overleden op 05-03-1864 in Delft, 66 jaar oud. Klaartje trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1824 in Schiedam met Abraham Voogd, 21 jaar oud. Abraham is geboren op 19-06-1802 in Schiedam, zoon van Barg Voogd en Geertruij Boodier. Hij is gedoopt op 20-06-1802 in Schiedam. Abraham is overleden op 07-08-1882 in Schiedam, 80 jaar oud.
Notitie bij Abraham: Gehuwd op 10 mei 1855, Schiedam, met Leendert Paulus van Rijkevossel, geboren op 8 januari 1833 - Klundert, overleden in 1907 - ??? leeftijd bij overlijden: 74 jaar oud (Ouders : Johannes van Rijkevossel &  Neeltje Hofman †1841) en hun kinderen
Geertruida van Rijkevossel 1865-1938
Kinderen van Klaartje en Abraham:
1 Burg Voogd [1.11.4.2.5.1], geboren op 31-05-1824 in Schiedam. Burg is overleden op 28-03-1825 in Schiedam, 9 maanden oud.
2 Jan Voogd [1.11.4.2.5.2], geboren op 11-11-1826 in Schiedam. Jan is overleden op 07-08-1882 in Schiedam, 55 jaar oud.
Notitie bij Jan: 1 Jan Voogd 1826-1899 gehuwd op 10 december 1846, Schiedam, met Willemina Frederika van der Knaap 1823-1866 en hun kinderen :
Daniel Voogd 1849-1924
Abraham Voogd 1852-
Johanna Clara Voogd 1863-1948
2 Jan Voogd 1826-1899  gehuwd op 29 april 1868, Schiedam, met Adriana Johanna van Deventer 1843-1922 en hun kinderen :
Petrus Cornelis Voogd 1869-
Jacoba Maria Voogd 1870-
Jacoba Voogd 1871-
Jacoba Voogd 1872-
Adriana Johanna Voogd 1874-
Adriana Johanna Voogd 1875-1954
Jan Voogd 1877-1930
Jacobus Voogd 1880-1880
Geertruida Voogd 1882-1882
Geertruida Voogd 1884-1884
3 Burg Voogd [1.11.4.2.5.3], geboren op 04-07-1829 in Schiedam. Burg is overleden op 10-?-34 in Schiedam.
4 Adriana Johanna Voogd [1.11.4.2.5.4], geboren op 19-09-1831 in Schiedam.
Notitie bij Adriana: Gehuwd met Philippus Jordaans, geboren op 25 augustus 1832 - Brielle, overleden op 30 december 1891 - Schiedam leeftijd bij overlijden: 59 jaar oud (Ouders : Cornelis Franciscus Jordaans 1805-1870 &  Conelia Hogendijk 1800-1871) en hun kinderen
Cornelia Jordaans 1856-1933
Abraham Jordaans 1858-
Cornelis Philippus Jordaans 1862-
Adrianus Johannes Jordaans 1865-
5 Geertruida Voogd [1.11.4.2.5.5], geboren op 23-02-1836 in Schiedam. Geertruida is overleden op 13-03-1928 in Schiedam, 92 jaar oud.
Notitie bij Geertruida: Gehuwd 10 mei 1855, Schiedam, , , Zuid-Holland, Nederland, met Leendert Paulus van Rijkevossel 1833 en hun kinderen
Johannes van Rijkevossel 1855
Leendert Poulus van Rijkevossel 1860-1898
Abraham van Rijkevossel 1862-1863
Abraham van Rijkevossel 1867-1886
Neeltje van Rijkevossel 1870-1872
Neeltje Magdalena van Rijkevossel ca 1875-1943
6 Burg Voogd, geboren op 06-06-1838 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.5.6.
1.11.4.2.5.6 Burg Voogd is geboren op 06-06-1838 in Schiedam, zoon van Abraham Voogd en Klara (Klaartje) Kloos (zie 1.11.4.2.5). Burg is overleden op 02-08-1906 in Schiedam, 68 jaar oud. Burg trouwde, 23 jaar oud, op 21-08-1861 in Schiedam met Klazina Stoorvogel, 27 jaar oud. Klazina is geboren op 16-12-1833 in maassluis. Klazina is overleden op 01-01-1900 in Rotterdam, 66 jaar oud.
1.11.4.2.6 Abraham Kloos is geboren op 01-08-1799 in Schiedam, zoon van Jan Kloos (zie 1.11.4.2) en Adriana Gouwe. Hij is gedoopt op 04-08-1799 in Schiedam. Abraham is overleden op 07-11-1875 in Rotterdam, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Abraham: Bronnen: wiewaswie; overlijdensakte nr.3824
Abraham trouwde, 28 jaar oud, op 15-11-1827 in Schiedam met Adriana Maria van Bruggen, 27 jaar oud. Adriana is geboren op 06-10-1800 in Schiedam, dochter van Willem van Bruggen en Maria Louron. Zij is gedoopt op 12-10-1800 in Schiedam. Adriana is overleden op 23-10-1869 in Rotterdam, 69 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Adriana:
1 Jan Kloos, geboren op 19-04-1828 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.6.1.
2 Maria Kloos, geboren op 18-07-1830 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.6.2.
3 Adriana Kloos [1.11.4.2.6.3], geboren op 23-03-1832 in Schiedam. Adriana is overleden op 09-11-1939 in Schiedam, 107 jaar oud.
4 Willem Kloos, geboren op 04-02-1835 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.6.4.
5 Maartje (maria) Kloos [1.11.4.2.6.5], geboren op 30-07-1836 in Schiedam. Maartje is overleden op 29-12-1856 in Rotterdam, 20 jaar oud.
6 Abraham Kloos, geboren op 20-11-1837 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.6.6.
7 Gerardus Adrianus Kloos [1.11.4.2.6.7], geboren op 24-11-1839 in Schiedam. Gerardus is overleden op 06-05-1845 in Schiedam, 5 jaar oud.
8 Adriana Maria Kloos [1.11.4.2.6.8], geboren op 25-10-1841 in Schiedam. Adriana is overleden op 26-09-1842 in Schiedam, 11 maanden oud.
9 Andries Kloos [1.11.4.2.6.9], geboren op 20-12-1842 in Schiedam. Andries is overleden op 02-07-1843 in Schiedam, 6 maanden oud.
10 Adrianus Kloos, geboren op 03-01-1845 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.6.10.
11 Andries Kloos [1.11.4.2.6.11], geboren op 02-08-1846 in Schiedam. Andries is overleden op 06-09-1846 in Schiedam, 1 maand oud.
1.11.4.2.6.1 Jan Kloos is geboren op 19-04-1828 in Schiedam, zoon van Abraham Kloos (zie 1.11.4.2.6) en Adriana Maria van Bruggen. Jan is overleden op 06-01-1886 in Schiedam, 57 jaar oud. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 26-03-1851 in Schiedam met Immetje van der Boestert, 22 jaar oud. Immetje is geboren op 25-01-1829 in Schiedam, dochter van Willem van der Boestert en Johanna Vermeulen. Immetje is overleden op 06-06-1879 in Schiedam, 50 jaar oud.
Kinderen van Jan en Immetje:
1 Adriana Maria Kloos, geboren op 12-11-1851 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.6.1.1.
2 Abraham Kloos [1.11.4.2.6.1.2], geboren op 27-07-1854 in Schiedam. Abraham is overleden op 26-04-1855 in Schiedam, 8 maanden oud.
3 Pieternella (Jacoba) Kloos [1.11.4.2.6.1.3], geboren op 24-11-1855 in Schiedam. Jacoba is overleden op 02-01-1862 in Schiedam, 6 jaar oud.
4 Adriana Hendrica Helena Kloos [1.11.4.2.6.1.4], geboren op 11-06-1857 in Schiedam. Adriana is overleden op 31-12-1857 in Schiedam, 6 maanden oud.
5 Johanna Petronella Jacoba Kloos [1.11.4.2.6.1.5], geboren op 29-06-1859 in Schiedam. Johanna is overleden op 12-04-1862 in Schiedam, 2 jaar oud.
6 Adriana Hendrica Helena Kloos, geboren op 27-05-1861 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.6.1.6.
7 Johanna Kloos [1.11.4.2.6.1.7], geboren op 25-04-1863 in Schiedam. Johanna is overleden op 30-06-1886 in Schiedam, 23 jaar oud.
8 Wilhelmina Immelina Kloos, geboren op 09-01-1865 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.6.1.8.
9 Abraham (Abram) Kloos, geboren op 30-12-1866 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.6.1.9.
10 Johannes Petrus Jacobus Kloos, geboren op 14-04-1871 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.6.1.10.
1.11.4.2.6.1.1 Adriana Maria Kloos is geboren op 12-11-1851 in Schiedam, dochter van Jan Kloos (zie 1.11.4.2.6.1) en Immetje van der Boestert. Adriana is overleden op 03-06-1935 in Schiedam, 83 jaar oud. Adriana trouwde, 20 jaar oud, op 14-02-1872 in Schiedam met Franciscus Hermanus Johannes Sas, 25 jaar oud. Franciscus is geboren op 18-05-1846 in Rotterdam, zoon van Anthonie Sas en Wilhelmina Clasina Helena Borrebach. Franciscus is overleden op 20-04-1903 in Schiedam, 56 jaar oud.
1.11.4.2.6.1.6 Adriana Hendrica Helena Kloos is geboren op 27-05-1861 in Schiedam, dochter van Jan Kloos (zie 1.11.4.2.6.1) en Immetje van der Boestert. Adriana is overleden op 15-08-1918 in Schiedam, 57 jaar oud. Adriana trouwde, 20 jaar oud, op 27-07-1881 in Schiedam met Leendert Witkamp, 28 jaar oud. Leendert is geboren op 04-12-1852 in Schiedam, zoon van Gijsbert Witkamp en Maartje de Velden. Leendert is overleden op 30-12-1912 in Schiedam, 60 jaar oud.
1.11.4.2.6.1.8 Wilhelmina Immelina Kloos is geboren op 09-01-1865 in Schiedam, dochter van Jan Kloos (zie 1.11.4.2.6.1) en Immetje van der Boestert. Wilhelmina trouwde, 26 jaar oud, op 26-03-1891 in Schiedam met Dirk van Woerkom, 24 jaar oud. Dirk is geboren op 02-09-1866 in Oud en Nieuw Mathenesse, zoon van Andries van Woerkom en Maria Drektraan. Dirk is overleden op 22-03-1912 in Den Haag, 45 jaar oud.
1.11.4.2.6.1.9 Abraham (Abram) Kloos is geboren op 30-12-1866 in Schiedam, zoon van Jan Kloos (zie 1.11.4.2.6.1) en Immetje van der Boestert. Abram is overleden in 1943 in Schiedam, 76 of 77 jaar oud. Abram trouwde, 23 jaar oud, op 20-02-1890 in Schiedam met Cornelia Mos, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op 10-11-1863 in Schiedam, dochter van Cornelis Mos en Pieternella de Valk. Cornelia is overleden op 02-02-1940, 76 jaar oud.
Kinderen van Abram en Cornelia:
1 Immelina Johanna Kloos [1.11.4.2.6.1.9.1], geboren op 18-03-1890 in Schiedam.
2 Johannes Cornelis Kloos [1.11.4.2.6.1.9.2], geboren op 17-08-1891 in Schiedam.
3 Adrianus Marius Kloos [1.11.4.2.6.1.9.3], geboren op 01-05-1893 in Schiedam.
1.11.4.2.6.1.10 Johannes Petrus Jacobus Kloos is geboren op 14-04-1871 in Schiedam, dochter van Jan Kloos (zie 1.11.4.2.6.1) en Immetje van der Boestert. Johannes is overleden op 13-02-1945 in Rotterdam, 73 jaar oud. Johannes:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 24-05-1899 in Rotterdam met Helena Cornelia Kleine, 21 of 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 01-10-1924. Helena is geboren in 1877 in Schiedam.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 26-11-1924 in Rotterdam met Klasina Johanna Versprille, 28 of 29 jaar oud. Klasina is geboren in 1895 in Rotterdam, zoon van Jacobus Cornelis Versprille en Aatie Rijna Welhelmina Willems.
1.11.4.2.6.2 Maria Kloos is geboren op 18-07-1830 in Schiedam, dochter van Abraham Kloos (zie 1.11.4.2.6) en Adriana Maria van Bruggen. Maria is overleden op 17-05-1865 in Rotterdam, 34 jaar oud. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 06-08-1851 in Schiedam met Johannes Martinus de Knaap, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 01-03-1827 in Schiedam, zoon van Daniel de Knaap en Johanna Krouth. Johannes is overleden op 14-03-1865 in Delft, 38 jaar oud.
Kinderen van Maria en Johannes:
1 Johanna de Knaap [1.11.4.2.6.2.1], geboren op 01-05-1852 in Schiedam.
2 Adriana Maria de Knaap [1.11.4.2.6.2.2], geboren op 06-04-1854 in Schiedam.
3 Johanna Danielletta de Knaap, geboren op 22-02-1856 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.6.2.3.
4 Adriana Maria de Knaap [1.11.4.2.6.2.4], geboren op 31-03-1858 in Schiedam.
5 Daniel de Knaap [1.11.4.2.6.2.5], geboren op 09-01-1861 in Schiedam.
1.11.4.2.6.2.3 Johanna Danielletta de Knaap is geboren op 22-02-1856 in Schiedam, dochter van Johannes Martinus de Knaap en Maria Kloos (zie 1.11.4.2.6.2). Johanna is overleden op 05-03-1920 in Zeist, 64 jaar oud. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 15-08-1878 in Zeist met Teunis Herman Wieten, 40 jaar oud. Teunis is geboren op 16-08-1837 in Zeist, zoon van Maas Wieten en Gijsje Harmsen. Teunis is overleden op 22-02-1882 in Zeist, 44 jaar oud. Teunis trouwde voorheen op 12-06-1862 in Zeist met Anna Catharina van Wermeskerken (geb. 1839).
Kinderen van Johanna en Teunis:
1 Maria Hendrika Wieten [1.11.4.2.6.2.3.1], geboren op 17-07-1879 in Zeist.
2 Johanna Martina Wieten [1.11.4.2.6.2.3.2], geboren op 10-10-1880 in Zeist. Johanna is overleden op 07-05-1881 in Zeist, 6 maanden oud.
1.11.4.2.6.4 Willem Kloos is geboren op 04-02-1835 in Schiedam, zoon van Abraham Kloos (zie 1.11.4.2.6) en Adriana Maria van Bruggen. Willem is overleden op 08-04-1872 in Rotterdam, 37 jaar oud. Willem trouwde, 23 jaar oud, op 10-11-1858 in Rotterdam met Jacoba Lokkerbol, 19 of 20 jaar oud. Jacoba is geboren in 1838 in Rotterdam, dochter van Simon Petrus Lokkerbol en Wouternina Vletter.
Kinderen van Willem en Jacoba:
1 Abram Kloos, geboren op 21-02-1860 in Rotterdam. Volgt 1.11.4.2.6.4.1.
2 Simon Petrus Kloos, geboren op 01-08-1861 in Rotterdam. Volgt 1.11.4.2.6.4.2.
3 Willem Kloos, geboren op 22-08-1863 in Rotterdam. Volgt 1.11.4.2.6.4.3.
4 Jacoba Kloos [1.11.4.2.6.4.4], geboren op 02-11-1865 in Rotterdam.
5 Adrianus Kloos [1.11.4.2.6.4.5], geboren op 17-09-1867 in Rotterdam.
6 Steven Kloos [1.11.4.2.6.4.6], geboren op 21-08-1869 in Rotterdam.
7 Wouterlina Kloos [1.11.4.2.6.4.7], geboren op 21-08-1869 in Rotterdam. Wouterlina is overleden vóór 1871 in Rotterdam, ten hoogste 2 jaar oud.
8 Wouetrlina Kloos [1.11.4.2.6.4.8], geboren op 13-04-1871 in Rotterdam.
1.11.4.2.6.4.1 Abram Kloos is geboren op 21-02-1860 in Rotterdam, zoon van Willem Kloos (zie 1.11.4.2.6.4) en Jacoba Lokkerbol. Abram trouwde, 34 jaar oud, op 09-11-1894 in Rotterdam met Maria Elisabeth Lieshout, 23 of 24 jaar oud. Maria is geboren in 1870 in Rotterdam.
Kind van Abram en Maria:
1 Elisabeth Kloos [1.11.4.2.6.4.1.1], geboren op 12-12-1895 in Rotterdam.
1.11.4.2.6.4.2 Simon Petrus Kloos is geboren op 01-08-1861 in Rotterdam, zoon van Willem Kloos (zie 1.11.4.2.6.4) en Jacoba Lokkerbol.
Notitie bij Simon: Gehuwd op 9 september 1885, Rotterdam/Zuid-Holland/NL, met Cornelia HAPPEE 1861- en hun kinderen
Willem KLOOS 1885-
Dirk KLOOS 1887-
Jacoba KLOOS 1890-
Simon Petrus KLOOS 1891-
Willem Simon KLOOS 1893-
Cornelia KLOOS 1894-
Gehuwd op 8 december 1897, Rotterdam/Zuid-Holland/NL, met Krijna van HENGEL 1865-
Simon:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 09-09-1885 in Rotterdam met Cornelia Happee, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 28-02-1861 in Rotterdam.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 08-12-1897 in Rotterdam met Krijna van Hengel, 32 jaar oud. Krijna is geboren op 30-07-1865 in Oost en west Barendrecht.
1.11.4.2.6.4.3 Willem Kloos is geboren op 22-08-1863 in Rotterdam, zoon van Willem Kloos (zie 1.11.4.2.6.4) en Jacoba Lokkerbol. Willem trouwde, 25 jaar oud, op 20-02-1889 in Rotterdam met Petra Roo, 19 jaar oud. Petra is geboren op 22-05-1869 in Schiedam.
1.11.4.2.6.6 Abraham Kloos is geboren op 20-11-1837 in Schiedam, zoon van Abraham Kloos (zie 1.11.4.2.6) en Adriana Maria van Bruggen. Abraham is overleden op 15-08-1912 in Rotterdam, 74 jaar oud. Abraham trouwde, 24 jaar oud, op 09-01-1862 in Schiedam met Hendrica Johanna de Graaf, 26 jaar oud. Hendrica is geboren op 20-10-1835 in Schiedam, dochter van Willem de Graaf en Alida de Ravens. Hendrica is overleden op 31-03-1899 in Rotterdam, 63 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Hendrica:
1 Adriana Maria Kloos [1.11.4.2.6.6.1], geboren op 10-02-1862 in Schiedam. Adriana is overleden op 06-01-1863 in Schiedam, 10 maanden oud.
2 Alida Kloos [1.11.4.2.6.6.2], geboren op 16-05-1865 in Rotterdam. Alida is overleden op 06-04-1867 in Rotterdam, 1 jaar oud.
3 Adriana Maria Kloos, geboren op 28-09-1868 in Rotterdam. Volgt 1.11.4.2.6.6.3.
1.11.4.2.6.6.3 Adriana Maria Kloos is geboren op 28-09-1868 in Rotterdam, dochter van Abraham Kloos (zie 1.11.4.2.6.6) en Hendrica Johanna de Graaf. Adriana:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 06-06-1888 in Rotterdam met Antonie Pieter van Smaalen, 27 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 20-01-1914 in Rotterdam. Antonie is geboren op 11-08-1860 in Rotterdam. Antonie is overleden op 16-02-1945 in Heemstede, 84 jaar oud.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 16-08-1922 in Rotterdam met Antonie Pieter van Smaalen, 62 jaar oud. Zie relatie (1) voor persoonsgegevens van Antonie.
1.11.4.2.6.10 Adrianus Kloos is geboren op 03-01-1845 in Schiedam, zoon van Abraham Kloos (zie 1.11.4.2.6) en Adriana Maria van Bruggen. Adrianus is overleden op 26-12-1893 in Delft, 48 jaar oud. Adrianus trouwde, 29 jaar oud, op 31-12-1874 in Schiedam met Johanna Christiana Voorbach, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 11-02-1854 in Delft, dochter van Karel Lodewijk Voorbach en Neeltje de Brugge. Johanna is overleden op 15-03-1886 in Delft, 32 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Johanna:
1 Abram Kloos, geboren op 08-07-1875 in Rotterdam. Volgt 1.11.4.2.6.10.1.
2 Karel Lodewijk Kloos [1.11.4.2.6.10.2], geboren op 09-06-1877 in Schiedam.
3 Adriaan Mari Kloos, geboren op 24-04-1879 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.6.10.3.
4 Neeltje Kloos, geboren op 17-02-1882 in Schiedam. Volgt 1.11.4.2.6.10.4.
5 Jan Willem Kloos [1.11.4.2.6.10.5], geboren op 15-06-1884 in Schiedam. Jan is overleden op 06-02-1886 in Schiedam, 1 jaar oud.
1.11.4.2.6.10.1 Abram Kloos is geboren op 08-07-1875 in Rotterdam, zoon van Adrianus Kloos (zie 1.11.4.2.6.10) en Johanna Christiana Voorbach. Abram is overleden op 26-04-1943 in Schiedam, 67 jaar oud. Abram trouwde, 28 jaar oud, op 09-06-1904 in Schiedam met Gerardine Pieternella Christina Bomert, 23 jaar oud. Gerardine is geboren op 10-11-1880 in Schiedam, dochter van Pieter Christiaan Bomert en Gerritje Duijser.
1.11.4.2.6.10.3 Adriaan Mari Kloos is geboren op 24-04-1879 in Schiedam, zoon van Adrianus Kloos (zie 1.11.4.2.6.10) en Johanna Christiana Voorbach. Hij is gedoopt op 08-06-1879 in Schiedam. Adriaan is overleden op 06-10-1946 in Schiedam, 67 jaar oud. Adriaan trouwde, 31 jaar oud, op 21-12-1910 in Den Helder met Wilhelmina Johanna Driessen, 29 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 06-06-1881 in Den Helder, dochter van Willem Johannes Driessen en Marina Jacoba de Kloot. Wilhelmina is overleden op 09-11-1971, 90 jaar oud.
1.11.4.2.6.10.4 Neeltje Kloos is geboren op 17-02-1882 in Schiedam, dochter van Adrianus Kloos (zie 1.11.4.2.6.10) en Johanna Christiana Voorbach. Neeltje is overleden op 31-05-1971 in Den Haag, 89 jaar oud. Neeltje trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1908 in Den Haag met Martinus Lambertus Adama, 32 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 05-07-1918. Martinus is geboren op 16-01-1876 in Den Haag. Martinus is overleden op 08-04-1951 in Den Haag, 75 jaar oud.
Kind van Neeltje en Martinus:
1 Ida Frederika Adama [1.11.4.2.6.10.4.1], geboren op 18-07-1914 in Den Haag. Ida is overleden op 26-01-1955 in Haarlemmermeer, 40 jaar oud.
1.11.4.2.7 Judik Kloos is geboren op 13-07-1802 in Schiedam, dochter van Jan Kloos (zie 1.11.4.2) en Adriana Gouwe. Zij is gedoopt op 18-07-1802 in Schiedam. Judik is overleden in 1872, 69 of 70 jaar oud. Judik trouwde, 48 jaar oud, op 31-07-1850 in Schiedam met Willem de Most, 54 jaar oud. Willem is geboren op 30-05-1796 in Schiedam, zoon van Arie de Most en Jannetje van Hees. Hij is gedoopt op 03-06-1796 in Schiedam. Willem is overleden op 24-02-1868 in Schiedam, 71 jaar oud. Willem is weduwnaar van Maria Johanna Schreuder (1794-1849), met wie hij trouwde op 14-04-1816 in Schiedam.
1.11.4.2.9 Maria Petronella Kloos is geboren op 01-12-1809 in Schiedam, dochter van Jan Kloos (zie 1.11.4.2) en Adriana Gouwe. Zij is gedoopt op 10-12-1809 in Schiedam. Maria trouwde, 44 jaar oud, op 11-10-1854 in Schiedam met Cornelis Bosman, 39 jaar oud. Cornelis is geboren op 07-01-1815 in Schiedam, zoon van Jan Bosman en Lijdia Ronde. Cornelis is overleden op 03-09-1864 in Schiedam, 49 jaar oud.
1.11.4.3 Maartje Kloos is geboren in Schiedam, dochter van Abram Kloos (zie 1.11.4) en Maartje de Tuijn (Tuin). Zij is gedoopt op 19-05-1765 in Schiedam. Maartje is overleden vóór 1865, ten hoogste 100 jaar oud. Maartje trouwde, 32 jaar oud, op 28-05-1797 in Schiedam met Pieter Noordijk, 32 of 33 jaar oud, nadat zij op 03-05-1797 in Schiedam in ondertrouw zijn gegaan. Pieter is geboren in 1764 in Schoonhoven.
1.11.4.4 Wijntje (Wentje) Kloos is geboren in Schiedam, dochter van Abram Kloos (zie 1.11.4) en Maartje de Tuijn (Tuin). Zij is gedoopt op 02-01-1769 in Schiedam. Wijntje is overleden op 18-08-1833 in Schiedam, 64 jaar oud.
Kind van Wijntje uit onbekende relatie:
1 Maria Kloos [1.11.4.4.1], geboren op 13-06-1804 in Schiedam. Zij is gedoopt op 04-07-1804 in Schiedam.
Notitie bij de geboorte van Maria: In het overlijdensregister staat vermeld:
Onecht kind van genoemde vader Martinus van Dam en Wentje Kloos.
Maria is overleden op 17-08-1804 in Schiedam, 2 maanden oud.
1.11.4.5 Jillis Kloos, zoon van Abram Kloos (zie 1.11.4) en Maartje de Tuijn (Tuin). Hij is gedoopt op 19-08-1770 in Schiedam. Jillis trouwde, 21 jaar oud, op 04-12-1791 in Schiedam met Magteld (Machteld) Walraven, 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-12-1791 in Schiedam. Magteld is een dochter van David Walraven en Anna Soetezomer. Zij is gedoopt op 09-11-1760 in Schiedam. Magteld is overleden op 18-09-1838 in Schiedam, 77 jaar oud.
Kind van Jillis en Magteld:
1 Abram Kloos [1.11.4.5.1]. Hij is gedoopt op 01-11-1791 in Schiedam. Abram is overleden op 12-07-1794 in Schiedam, 2 jaar oud.
1.11.7 Cornelia Kloos, dochter van Eurbert Gilles(z) Kloos (zie 1.11) en Maartje Abrams Snel. Zij is gedoopt op 11-09-1739 in Schiedam. Cornelia is overleden op 23-10-1735 in Schiedam. Cornelia trouwde, 19 jaar oud, op 19-11-1758 in Schiedam met Jan Groen, 36 jaar oud, nadat zij op 09-11-1758 in Schiedam in ondertrouw zijn gegaan. Jan is een zoon van Pieter Groen en Grietje Arends. Hij is gedoopt op 14-08-1722 in Schiedam.
1.11.8 Pieter Kloos, zoon van Eurbert Gilles(z) Kloos (zie 1.11) en Maartje Abrams Snel. Hij is gedoopt op 25-08-1741 in Schiedam. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 25-05-1766 in Schiedam met Elijzabeth (lijsbeth) Roo, 42 jaar oud, nadat zij op 10-05-1766 in Schiedam in ondertrouw zijn gegaan. Elijzabeth is een dochter van Cornelis Roo en Pleuntje de Werve. Zij is gedoopt op 16-07-1723 in Schiedam.
1.11.9 Cornelis Kloos is geboren op 26-06-1743 in Schiedam, zoon van Eurbert Gilles(z) Kloos (zie 1.11) en Maartje Abrams Snel. Hij is gedoopt op 26-06-1743 in Schiedam. Cornelis is overleden op 20-01-1813 in Schiedam, 69 jaar oud. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 22-03-1767 in Vlaardingen met Pieternella Arentsdr de Windt, 20 jaar oud. Pieternella is geboren op 15-10-1746 in Vlaardingen, dochter van Arie Pieterszn de Windt en Stijntje Willemsdr de Vooijs. Zij is gedoopt op 15-10-1746 in Vlaardingen. Pieternella is overleden op 22-09-1803 in Schiedam, 56 jaar oud. Zij is begraven op 22-09-1803 in Vlaardingen.
Kinderen van Cornelis en Pieternella:
1 Aalbert Kloos [1.11.9.1]. Hij is gedoopt op 13-07-1768 in Schiedam. Aalbert is overleden op 24-04-1769 in Schiedam, 9 maanden oud.
2 Maria Kloos, gedoopt op 02-05-1770 in Schiedam. Volgt 1.11.9.2.
3 Cornelia Kloos, geboren op 20-06-1773 in Schiedam. Volgt 1.11.9.3.
4 Jilles Kloos, geboren op 05-04-1778 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.
5 Stijntje ((Christina)) Kloos, gedoopt op 12-11-1780 in Schiedam. Volgt 1.11.9.5.
6 Arij Kloos, geboren op 26-12-1784 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.
1.11.9.2 Maria Kloos, dochter van Cornelis Kloos (zie 1.11.9) en Pieternella Arentsdr de Windt. Zij is gedoopt op 02-05-1770 in Schiedam. Maria is overleden op 28-01-1803 in Vlaardingen, 32 jaar oud. Maria:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1792 in Vlaardingen met Jouke Jansz Bouwe, nadat zij op 27-04-1792 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-05-1792 in Vlaardingen. Het huwelijk werd ontbonden. Jouke is overleden in 1793.
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 31-03-1793 in Vlaardingen met Jan de Poth, 27 jaar oud, nadat zij op 22-03-1793 in Vlaardingen in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren op 26-06-1765 in Vlaardingen. Hij is gedoopt op 30-06-1765 in Vlaardingen. Jan is overleden op 19-12-1796 in Amsterdam, 31 jaar oud.
(3) trouwde, 27 jaar oud, op 25-03-1798 in Vlaardingen met Jan Boekee, 20 jaar oud. Hij is gedoopt op 31-08-1777 in Vlaardingen.
Kinderen van Maria en Jan (2):
1 Cornelis de Poth, geboren op 27-05-1793 in Vlaardingen. Volgt 1.11.9.2.1.
2 Jan de Poth [1.11.9.2.2], geboren op 19-12-1796 in Vlaardingen. Hij is gedoopt op 21-12-1796 in Vlaardingen. Jan is overleden, 5 maanden oud. Hij is begraven op 19-05-1797 in Vlaardingen.
Kind van Maria en Jan (3):
3 Daniel Boekee, geboren op 01-08-1798 in Vlaardingen. Volgt 1.11.9.2.3.
1.11.9.2.1 Cornelis de Poth is geboren op 27-05-1793 in Vlaardingen, zoon van Jan de Poth en Maria Kloos (zie 1.11.9.2). Hij is gedoopt op 30-06-1793 in Vlaardingen. Cornelis is overleden op 19-12-1848 in Vlaardingen, 55 jaar oud. Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 06-01-1820 in Vlaardingen met Maartje Westerdijk, 24 jaar oud. Zij is gedoopt op 12-02-1795 in Vlaardingen. Maartje is overleden op 04-02-1875 in Vlaardingen, 79 jaar oud.
1.11.9.2.3 Daniel Boekee is geboren op 01-08-1798 in Vlaardingen, zoon van Jan Boekee en Maria Kloos (zie 1.11.9.2). Daniel is overleden in 12-1838 in Noordzee, 40 jaar oud. Daniel trouwde, 23 jaar oud, op 29-09-1821 in Vlaardingen met Lena Verbrugge, 23 jaar oud. Lena is geboren op 06-03-1798 in Vlaardingen. Lena is overleden op 13-11-1868 in Vlaardingen, 70 jaar oud.
Kinderen van Daniel en Lena:
1 Hugo Boekee [1.11.9.2.3.1], geboren op 29-12-1821 in Vlaardingen. Hugo is overleden op 08-10-1867 in Vlaardingen, 45 jaar oud.
2 Jan Boekee [1.11.9.2.3.2], geboren op 08-08-1824 in Vlaardingen. Jan is overleden op 06-07-1826, 1 jaar oud.
3 Maria Boekee [1.11.9.2.3.3], geboren op 28-08-1827 in Vlaardingen. Maria is overleden op 03-04-2852 in Vlaardingen, 1024 jaar oud.
4 Jan Boekee [1.11.9.2.3.4], geboren op 11-02-1831 in Vlaardingen.
5 Maartje Boekee [1.11.9.2.3.5], geboren op 25-06-1836 in Vlaardingen. Maartje is overleden op 01-07-1837 in Vlaardingen, 1 jaar oud.
6 Maartje Boekee [1.11.9.2.3.6], geboren op 18-09-1838 in Vlaardingen. Maartje is overleden op 07-03-1918 in Vlaardingen, 79 jaar oud.
1.11.9.3 Cornelia Kloos is geboren op 20-06-1773 in Schiedam, dochter van Cornelis Kloos (zie 1.11.9) en Pieternella Arentsdr de Windt. Zij is gedoopt op 20-06-1773 in Vlaardingen. Cornelia is overleden op 05-09-1853 in Oud en Nieuw Mathenesse, 80 jaar oud. Cornelia trouwde, 20 jaar oud, op 12-01-1794 in Vlaardingen met Jan Dirk Soetbrink, nadat zij op 27-12-1793 in Schiedam in ondertrouw zijn gegaan. Jan is overleden op 01-04-1811 in Schiedam.
Kinderen van Cornelia en Jan:
1 Johanna Marragrieta Soetbrink [1.11.9.3.1], geboren op 27-07-1794 in Schiedam. Johanna is overleden op 20-12-1883 in Schiedam, 89 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Gehuwd 7 november 1819, Schiedam, met Jacob de Lange 1794-1849 en hun kinderen
V Cornelia de Lange 1814-
M Lourens de Lange 1819-1822
V Jannetje Johanna 1822-1887
V Jacoba Johanna de Lange 1824-1825
V Jacoba Johanna de Lange 1825-1899
V Elisabeth de Lange 1828-1904
V Johanna Catharina de Lange 1831-1897
M Cornelis Johannes de Lange 1834-1912
2 Pieter Dirksz Soetbrink [1.11.9.3.2], geboren in 1805.
1.11.9.4 Jilles Kloos is geboren op 05-04-1778 in Schiedam, zoon van Cornelis Kloos (zie 1.11.9) en Pieternella Arentsdr de Windt. Hij is gedoopt op 05-04-1778 in Schiedam. Jilles is overleden op 29-12-1850 in Schiedam, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jilles: volgens ander bron overleden 29-12-1851 (dus één jaar later) (Marjo van den Berg)
Jilles:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 04-10-1807 in Schiedam met Agatha Lassart, 32 jaar oud, nadat zij op 10-09-1807 in Schiedam in ondertrouw zijn gegaan. Agatha is geboren op 27-08-1775 in Nispen, dochter van Leendert Lassart en Jordina Kavens. Zij is gedoopt in 1781. Agatha is overleden op 04-12-1813 in Willemstad, 38 jaar oud.
Notitie bij Agatha: Weduwe van Abraham Donzaad
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 01-03-1818 in Schiedam met Jannetje Hofstee, 37 jaar oud. Jannetje is een dochter van Jan Hofstee en Neeltje de Hidde. Zij is gedoopt op 07-05-1780 in Woubrugge. Jannetje is overleden op 04-11-1845 in Schiedam, 65 jaar oud.
Kinderen van Jilles en Agatha:
1 Cornelis Kloos [1.11.9.4.1], geboren op 22-02-1808 in Schiedam. Hij is gedoopt op 06-03-1808 in Schiedam. Cornelis is overleden op 22-08-1811 in Willemstad, 3 jaar oud.
2 Leendert Kloos [1.11.9.4.2], geboren op 25-01-1811 in Schiedam. Hij is gedoopt op 08-02-1811 in Schiedam. Leendert is overleden op 20-11-1814 in Willemstad, 3 jaar oud.
3 Pietronella Kloos [1.11.9.4.3], geboren op 08-03-1813 in Willemstad. Pietronella is overleden op 13-11-1814 in Willemstad, 1 jaar oud.
Kinderen van Jilles en Jannetje:
4 Jilles Kloos, geboren op 03-12-1818 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.
5 Jan Kloos [1.11.9.4.5], geboren op 26-12-1820 in Schiedam. Jan is overleden op 24-11-1839 in Schiedam, 18 jaar oud.
1.11.9.4.4 Jilles Kloos is geboren op 03-12-1818 in Schiedam, zoon van Jilles Kloos (zie 1.11.9.4) en Jannetje Hofstee. Jilles is overleden op 16-12-1866 in Schiedam, 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jilles: De aangifte van het overlijden van Jilles Kloos en Wilhelmina Becker wordt gedaan door Cornelis van Pruissen oud 68 jaar ziekenvader en Dirk Kok oud 46 jaar veldwachter.
Jilles trouwde, 25 jaar oud, op 13-06-1844 in Schiedam met Wilhelmina Becker (Bekker), 29 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 04-07-1814 in Den Haag, dochter van Johannes Becker (Bekker) en Helena Brandmeijer. Wilhelmina is overleden op 24-09-1866 in Schiedam, 52 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: De aangifte van het overlijden van Jilles Kloos en Wilhelmina Becker wordt gedaan door Cornelis van Pruissen oud 68 jaar ziekenvader en Dirk Kok oud 46 jaar veldwachter.
Kinderen van Jilles en Wilhelmina:
1 Johannes Jilles Kloos, geboren op 23-04-1843 in Den Haag. Volgt 1.11.9.4.4.1.
2 Jillis Kloos [1.11.9.4.4.2], geboren op 29-03-1845 in Schiedam. Jillis is overleden in 1900, 54 of 55 jaar oud.
3 Willem Kloos, geboren op 15-07-1847 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.3.
4 Joseph Kloos [1.11.9.4.4.4], geboren op 19-07-1849 in Schiedam.
Notitie bij de geboorte van Joseph: Op de geboorteakte wordt vermeld dat de aangifte wordt gedaan door Catharina Adriana Graafhuis geboren Schreuder oud 43 jaar van beroep stadsvroedvrouw omdat de vader door ziekte verhinderd is
Joseph is overleden op 20-07-1849 in Schiedam, 1 dag oud.
5 Daniel Kloos, geboren op 19-07-1850 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.5.
6 Christiaan Kloos, geboren op 18-04-1852 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.6.
7 Joseph Kloos, geboren op 19-12-1853 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.7.
8 Abraham Kloos, geboren op 27-05-1855 in Oud en Nieuw Mathenesse. Volgt 1.11.9.4.4.8.
1.11.9.4.4.1 Johannes Jilles Kloos is geboren op 23-04-1843 in Den Haag, zoon van Jilles Kloos (zie 1.11.9.4.4) en Wilhelmina Becker (Bekker). Johannes is overleden op 29-06-1900 in Schiedam, 57 jaar oud. Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 22-11-1871 in Schiedam met Agatha Reij, 6 maanden oud. Agatha is geboren op 29-04-1871 in Schiedam, dochter van Simon Reij en Anna Rensman.
Notitie bij de geboorte van Agatha: RK
Agatha is overleden op 14-05-1935 in Schiedam, 64 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Agatha:
1 Wilhelmina Kloos, geboren op 16-01-1872 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.1.1.
2 Johanna Maria Margaretha Kloos, geboren op 14-12-1873 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.1.2.
3 Jilles Kloos, geboren op 10-04-1875 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.1.3.
4 Simon Theodorus Kloos, geboren op 29-12-1877 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.1.4.
5 Johannes Christiaan Kloos, geboren op 07-12-1879 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.1.5.
6 Berdina Kloos, geboren op 09-04-1882 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.1.6.
7 Abraham Johannes Kloos, geboren op 17-10-1884 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.1.7.
8 Wilhelmus Johannes Kloos [1.11.9.4.4.1.8], geboren op 19-01-1887 in Schiedam. Wilhelmus is overleden op 10-10-1888 in Schiedam, 1 jaar oud.
9 Agatha Maria Kloos [1.11.9.4.4.1.9], geboren op 29-01-1889 in Schiedam.
10 Maria Elisabeth Kloos [1.11.9.4.4.1.10], geboren op 18-01-1891 in Schiedam.
11 Johanna Elisabeth Wilhelmina Kloos [1.11.9.4.4.1.11], geboren op 02-08-1893 in Schiedam. Johanna is overleden op 26-07-1896 in Schiedam, 2 jaar oud.
12 Geertruida Maria Liduina Kloos [1.11.9.4.4.1.12], geboren op 13-03-1895 in Schiedam. Geertruida is overleden op 26-07-1896 in Schiedam, 1 jaar oud.
Notitie bij Geertruida: Volgens stamboom Peter Boon

Geertruida Maria Liduina Kloos

Geboren op 13 maart 1895 - Schiedam
Overleden

Ouders
Johannes Jilles Kloos 1843-1900
Agatha Reij 1849-1935

Relaties
Gehuwd met Franciscus Johannes Veenswijk ca 1894-

Broers en zusters
Wilhelmina Kloos 1872-
Johanna Maria Margaretha Kloos 1873-
Jilles Kloos 1875-1943
Simon Theodorus Kloos 1877-1946
Johannes Christiaan Kloos 1879-1952
Berdina Kloos 1882-
Abraham Johannes Kloos 1884-/1951
Wilhelmus Johannes Kloos 1887-1888
Agatha Maria Kloos 1889-
Maria Elisabeth Kloos 1891-
Johanna Elisabeth Wilhelmina Kloos 1893-1896
1.11.9.4.4.1.1 Wilhelmina Kloos is geboren op 16-01-1872 in Schiedam, dochter van Johannes Jilles Kloos (zie 1.11.9.4.4.1) en Agatha Reij. Wilhelmina is overleden op 04-01-1944 in Schiedam, 71 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op 13-09-1893 in Schiedam met Melis Pieter Adrianus Werken, 21 jaar oud. Melis is geboren op 02-03-1872 in Den Haag, zoon van Mels Werken en Johanna Maria Kip. Melis is overleden op 29-11-1909 in Schiedam, 37 jaar oud.
Kind van Wilhelmina en Melis:
1 Wilhelmus Simon Julius Werken [1.11.9.4.4.1.1.1].
1.11.9.4.4.1.2 Johanna Maria Margaretha Kloos is geboren op 14-12-1873 in Schiedam, dochter van Johannes Jilles Kloos (zie 1.11.9.4.4.1) en Agatha Reij. Johanna begon een relatie, 26 jaar oud, op 31-01-1900 in Schiedam met Johan Joseph Meeder, 25 jaar oud. Johan is geboren op 22-05-1874 in Schiedam, zoon van Jacob Meeder en Catharina Elisabeth Ducardus.
1.11.9.4.4.1.3 Jilles Kloos is geboren op 10-04-1875 in Schiedam, zoon van Johannes Jilles Kloos (zie 1.11.9.4.4.1) en Agatha Reij. Jilles is overleden op 04-12-1943 in Schiedam, 68 jaar oud. Jilles trouwde, 22 jaar oud, op 16-06-1897 in Schiedam met Hendrica Maria van Deurzen, 26 jaar oud. Hendrica is geboren op 24-11-1870 in Schiedam, dochter van Leonardus Jacobus van Deurzen en Engeltje van Geene.
Kinderen van Jilles en Hendrica:
1 Johannes Jilles Kloos [1.11.9.4.4.1.3.1], geboren op 15-05-1898 in Schiedam.
2 Leonardus Jacobus Aloysius Kloos, geboren op 16-06-1899 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.1.3.2.
3 Engelina Maria Kloos [1.11.9.4.4.1.3.3], geboren op 26-07-1901 in Schiedam.
Notitie bij de geboorte van Engelina: De geboorteaangifte wordt gedaan door Dirk Nicolaas Janssen arts bij afwezigheid van de vader.
4 Agatha Maria Kloos, geboren op 26-07-1908 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.1.3.4.
5 Theodorus Marinus Antonius Kloos [1.11.9.4.4.1.3.5], geboren op 08-09-1914 in Schiedam.
1.11.9.4.4.1.3.2 Leonardus Jacobus Aloysius Kloos is geboren op 16-06-1899 in Schiedam, zoon van Jilles Kloos (zie 1.11.9.4.4.1.3) en Hendrica Maria van Deurzen.
Notitie bij de geboorte van Leonardus: De geboorteaangifte wordt gedaan door Dirk Nicolaas Jansen oud 30 jaar van beroep verloskundige bij afwezigheid van de vader.
Leonardus trouwde, 23 jaar oud, op 26-04-1923 in Schiedam met Petronella Cornelia Brökling, 25 jaar oud. Petronella is geboren op 25-04-1898 in Schiedam, dochter van Johannes Jodocus Brökling en Anna Cornelia Veringmeier.
Kinderen van Leonardus en Petronella:
1 Julius Leonardus Franciscus Kloos [1.11.9.4.4.1.3.2.1], geboren op 13-09-1923 in Schiedam.
Notitie bij de geboorte van Julius: De geboorte aangifte wordt gedaan door Agatha Reij (overgrootmoeder) oud 74 jaar wonende te Rotterdam, bij de bevalling tegenwoordig geweest zijnde, bij afwezigheid van de vader
2 Niet publiek [1.11.9.4.4.1.3.2.2].
3 Niet publiek [1.11.9.4.4.1.3.2.3].
1.11.9.4.4.1.3.4 Agatha Maria Kloos is geboren op 26-07-1908 in Schiedam, dochter van Jilles Kloos (zie 1.11.9.4.4.1.3) en Hendrica Maria van Deurzen. Agatha is overleden op 29-11-1966, 58 jaar oud. Agatha trouwde, 23 jaar oud, op 30-03-1932 in Schiedam met Wilhelmus Johan Albert de Kamp, 20 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 05-05-1911 in Rotterdam, zoon van Henricus Hermanus de Kamp en Hendrika Wilhelmina Polman.
1.11.9.4.4.1.4 Simon Theodorus Kloos is geboren op 29-12-1877 in Schiedam, zoon van Johannes Jilles Kloos (zie 1.11.9.4.4.1) en Agatha Reij. Simon is overleden op 18-10-1946 in Vlaardingen, 68 jaar oud. Simon trouwde, 22 jaar oud, op 22-08-1900 in Schiedam met Antonetta Midden, 22 jaar oud. Antonetta is geboren op 10-11-1877 in Schiedam, dochter van Heinrich Midden en Maria Christina Stuve.
Kinderen van Simon en Antonetta:
1 Agatha Johanna Maria Margaretha Kloos, geboren op 17-06-1901 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.1.4.1.
2 Johan Hendrik Maria Kloos, geboren op 08-09-1902 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.1.4.2.
3 Johannes Jilles Kloos, geboren op 04-11-1903 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.1.4.3.
4 Maria Christina Kloos, geboren op 09-07-1905 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.1.4.4.
5 Simon Theodorus Kloos [1.11.9.4.4.1.4.5], geboren op 17-09-1907 in Schiedam.
1.11.9.4.4.1.4.1 Agatha Johanna Maria Margaretha Kloos is geboren op 17-06-1901 in Schiedam, dochter van Simon Theodorus Kloos (zie 1.11.9.4.4.1.4) en Antonetta Midden. Agatha trouwde, 21 jaar oud, op 05-04-1923 in Schiedam met Marius Josephius Schaeffer, 23 jaar oud. Marius is geboren op 01-03-1900 in Schiedam, zoon van Johannes Schaeffer en Johanna Maria Klaverdijk.
1.11.9.4.4.1.4.2 Johan Hendrik Maria Kloos is geboren op 08-09-1902 in Schiedam, zoon van Simon Theodorus Kloos (zie 1.11.9.4.4.1.4) en Antonetta Midden.
Notitie bij de geboorte van Johan: De geboorteaangifte wordt gedaan door Dirk Ris oud 31 jaar arts bij afwezigheid van de vader
Johan begon een relatie met Maria Mathea Roolant. Maria is geboren op 02-10-1900 in ’s-Hertogenbosch.
Kinderen van Johan en Maria:
1 Niet publiek [1.11.9.4.4.1.4.2.1].
2 Niet publiek [1.11.9.4.4.1.4.2.2].
1.11.9.4.4.1.4.3 Johannes Jilles Kloos is geboren op 04-11-1903 in Schiedam, zoon van Simon Theodorus Kloos (zie 1.11.9.4.4.1.4) en Antonetta Midden.
Notitie bij de geboorte van Johannes: De geboorteaangifte wordt gedaan door Dirk Ris oud 32 jaar arts bij afwezigheid van de vader
Johannes is overleden op 17-06-1978 in Schiedam, 74 jaar oud. Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 08-09-1932 in Schiedam met Geertruida Aloijsia Maria van Lingen, 27 jaar oud. Geertruida is geboren op 02-02-1905 in Schiedam, dochter van Reinerus Lambertus van Lingen en Aloijsia Litzenburg.
Kinderen van Johannes en Geertruida:
1 Kloos [1.11.9.4.4.1.4.3.1], levenloos geboren zoon, geboren op 02-07-1933 in Schiedam.
2 Kloos [1.11.9.4.4.1.4.3.2], levenloos geboren dochter, geboren op 17-10-1934 in Schiedam.
3 Niet publiek [1.11.9.4.4.1.4.3.3].
1.11.9.4.4.1.4.4 Maria Christina Kloos is geboren op 09-07-1905 in Schiedam, dochter van Simon Theodorus Kloos (zie 1.11.9.4.4.1.4) en Antonetta Midden. Maria is overleden op 21-02-2002 in Capelle aan de IJssel, 96 jaar oud. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 13-08-1931 in Schiedam met Petrus Wijnandus Simons, 26 jaar oud. Petrus is geboren op 26-11-1904 in Apeldoorn, zoon van Lambertus Theodorus Gerardus Simons en Hermiena Adriana Ulrich. Petrus is overleden op 14-05-1973 in Schiedam, 68 jaar oud.
1.11.9.4.4.1.5 Johannes Christiaan Kloos is geboren op 07-12-1879 in Schiedam, zoon van Johannes Jilles Kloos (zie 1.11.9.4.4.1) en Agatha Reij. Johannes is overleden op 12-02-1952 in Schiedam, 72 jaar oud. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 14-01-1903 in Schiedam met Helena Cornelia Wijzenbroek, 21 jaar oud. Helena is geboren op 17-02-1881 in Schiedam, dochter van Abraham Wijzenbroek en Anna Maria Pöppelman. Helena is overleden op 05-10-1957 in Schiedam, 76 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Helena:
1 Agatha Johanna Maria Kloos, geboren op 06-02-1904 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.1.5.1.
2 Abraham Johannes Antonius Kloos [1.11.9.4.4.1.5.2], geboren op 25-04-1905 in Schiedam. Abraham is overleden op 05-08-1907 in Schiedam, 2 jaar oud.
3 Wilhelmina Maria Kloos [1.11.9.4.4.1.5.3], geboren op 18-01-1907 in Schiedam.
4 Anna Maria Kloos [1.11.9.4.4.1.5.4], geboren op 28-06-1908 in Schiedam.
5 Helena Cornelia Kloos, geboren op 02-04-1910 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.1.5.5.
6 Alida Antonia Kloos, geboren op 29-11-1911 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.1.5.6.
7 Johanna Maria Kloos [1.11.9.4.4.1.5.7], geboren op 24-10-1913 in Schiedam.
8 Johannes Julius Christiaan Kloos, geboren op 02-07-1915 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.1.5.8.
9 Antiona Lidwina Kloos [1.11.9.4.4.1.5.9], geboren op 04-09-1917 in Schiedam.
10 Theodora Hendrika Kloos [1.11.9.4.4.1.5.10], geboren op 29-03-1919 in Schiedam.
11 Abraham Johannes Antonius Kloos [1.11.9.4.4.1.5.11], geboren op 17-05-1922 in Schiedam. Abraham is overleden op 21-01-1923 in Schiedam, 8 maanden oud.
1.11.9.4.4.1.5.1 Agatha Johanna Maria Kloos is geboren op 06-02-1904 in Schiedam, dochter van Johannes Christiaan Kloos (zie 1.11.9.4.4.1.5) en Helena Cornelia Wijzenbroek. Agatha trouwde, 20 jaar oud, op 08-05-1924 in Schiedam met Hendrik Frederik van Eijk, 20 jaar oud. Hendrik is geboren op 20-05-1903 in Schiedam, zoon van Petrus van Eijk en Maria Hendrica Muller.
1.11.9.4.4.1.5.5 Helena Cornelia Kloos is geboren op 02-04-1910 in Schiedam, dochter van Johannes Christiaan Kloos (zie 1.11.9.4.4.1.5) en Helena Cornelia Wijzenbroek. Helena trouwde, 28 jaar oud, op 15-09-1938 in Schiedam met Johannes Mattheus Crama, 30 jaar oud. Johannes is geboren op 02-02-1908 in Schiedam, zoon van Arie Crama en Anna Feijen.
1.11.9.4.4.1.5.6 Alida Antonia Kloos is geboren op 29-11-1911 in Schiedam, dochter van Johannes Christiaan Kloos (zie 1.11.9.4.4.1.5) en Helena Cornelia Wijzenbroek. Alida trouwde, 22 jaar oud, op 28-02-1934 in Schiedam met Coenraad Magielsen, 25 jaar oud. Coenraad is geboren op 14-01-1909 in Schiedam, zoon van Johannes Magielsen en Elisabeth Holleman.
1.11.9.4.4.1.5.8 Johannes Julius Christiaan Kloos is geboren op 02-07-1915 in Schiedam, zoon van Johannes Christiaan Kloos (zie 1.11.9.4.4.1.5) en Helena Cornelia Wijzenbroek. Johannes begon een relatie met Willij Kars.
Kind van Johannes en Willij:
1 Cornelis Joahnnes Julius Kloos [1.11.9.4.4.1.5.8.1], geboren op 25-04-1943 in Schiedam. Cornelis is overleden op 02-05-1943 in Schiedam, 7 dagen oud.
1.11.9.4.4.1.6 Berdina Kloos is geboren op 09-04-1882 in Schiedam, dochter van Johannes Jilles Kloos (zie 1.11.9.4.4.1) en Agatha Reij. Berdina is overleden op 18-11-1969 in Rotterdam, 87 jaar oud. Berdina trouwde, 21 jaar oud, op 11-11-1903 in Schiedam met Johannes Petrus Jacobus Hersbach, 21 jaar oud. Johannes is geboren op 28-12-1881 in Schiedam, zoon van Petrus Hersbach en Barbara Catharina Zondag.
1.11.9.4.4.1.7 Abraham Johannes Kloos is geboren op 17-10-1884 in Schiedam, zoon van Johannes Jilles Kloos (zie 1.11.9.4.4.1) en Agatha Reij. Abraham is overleden in 1951, 66 of 67 jaar oud. Abraham trouwde, 28 jaar oud, op 24-04-1913 in Schiedam met Johanna Catharina Maria Zondag, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 27-09-1885 in Schiedam. Johanna is overleden vóór 1951, ten hoogste 66 jaar oud.
1.11.9.4.4.3 Willem Kloos is geboren op 15-07-1847 in Schiedam, zoon van Jilles Kloos (zie 1.11.9.4.4) en Wilhelmina Becker (Bekker). Willem is overleden op 01-01-1928 in Rotterdam, 80 jaar oud. Willem trouwde, 23 jaar oud, op 15-02-1871 in Schiedam met Margaretha Elisabeth Looman, 19 jaar oud. Margaretha is geboren op 31-08-1851 in Schiedam, dochter van Caspar Looman en Trijntje Trouwborst. Margaretha is overleden op 22-03-1933 in Rotterdam, 81 jaar oud.
Kinderen van Willem en Margaretha:
1 Willem Kloos [1.11.9.4.4.3.1], geboren op 20-07-1871 in Schiedam. Willem is overleden op 30-01-1872 in Schiedam, 6 maanden oud.
2 Casper Kloos, geboren op 03-12-1872 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.3.2.
3 Johannes Jilles Kloos [1.11.9.4.4.3.3], geboren op 19-05-1875 in Schiedam.
4 Jilles Johannes Kloos [1.11.9.4.4.3.4], geboren op 06-12-1876 in Schiedam. Jilles is overleden na 1882, minstens 6 jaar oud.
5 Willem Kloos [1.11.9.4.4.3.5], geboren op 25-07-1878 in Schiedam.
6 Catharina Maria Kloos [1.11.9.4.4.3.6], geboren op 06-12-1880 in Schiedam.
7 Johannes Jilles Kloos [1.11.9.4.4.3.7], geboren op 08-05-1882 in Schiedam.
8 Wilhelmina Maria Kloos [1.11.9.4.4.3.8], geboren op 21-07-1884 in Schiedam. Wilhelmina is overleden in 1938, 53 of 54 jaar oud.
9 Margaretha Elisabeth Kloos [1.11.9.4.4.3.9], geboren op 18-09-1886 in Schiedam.
1.11.9.4.4.3.2 Casper Kloos is geboren op 03-12-1872 in Schiedam, zoon van Willem Kloos (zie 1.11.9.4.4.3) en Margaretha Elisabeth Looman. Casper is overleden op 14-03-1945, 72 jaar oud. Casper trouwde met Maria Catharina Wiekart. Maria is geboren in 1871 in Oude Tonge. Maria is overleden op 27-06-1955, 83 of 84 jaar oud.
Kinderen van Casper en Maria:
1 Willem Hendricus Kloos [1.11.9.4.4.3.2.1], geboren op 30-04-1900. Willem is overleden op 30-11-1978 in Assen, 78 jaar oud.
2 Marie Magdalena Kloos [1.11.9.4.4.3.2.2], geboren op 17-12-1905. Marie is overleden in Rotterdam.
3 Caspar Kloos [1.11.9.4.4.3.2.3], geboren op 19-01-1909. Caspar is overleden op 30-11-1978 in Assen, 69 jaar oud.
4 Hendrikus Kloos [1.11.9.4.4.3.2.4], geboren op 29-08-1912. Hendrikus is overleden in Indonesië.
1.11.9.4.4.5 Daniel Kloos is geboren op 19-07-1850 in Schiedam, zoon van Jilles Kloos (zie 1.11.9.4.4) en Wilhelmina Becker (Bekker). Daniel is overleden op 24-11-1913 in Rotterdam, 63 jaar oud. Daniel trouwde, 24 jaar oud, op 11-11-1874 in Schiedam met Johanna Simons, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 24-03-1850 in Schiedam, dochter van Pieter Simons en Helena Verboom. Johanna is overleden op 31-07-1903 in Schiedam, 53 jaar oud.
Kinderen van Daniel en Johanna:
1 Johannes Jilles Kloos [1.11.9.4.4.5.1], geboren op 08-03-1875 in Schiedam. Johannes is overleden op 11-03-1875 in Schiedam, 3 dagen oud.
2 Wilhelmina Kloos, geboren op 06-02-1876 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.5.2.
3 Helena Kloos, geboren op 29-09-1877 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.5.3.
4 Daniël Wilhelmus Kloos [1.11.9.4.4.5.4], geboren op 22-08-1879 in Schiedam. Daniël is overleden op 21-04-1887 in Schiedam, 7 jaar oud.
5 Petrus Johannes Theodorus Kloos [1.11.9.4.4.5.5], geboren op 14-03-1881 in Schiedam. Petrus is overleden op 23-12-1882 in Schiedam, 1 jaar oud.
6 Petrus Johannes Theodorus Kloos, geboren op 14-08-1883 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.5.6.
7 Wilhelmus Leonardus Kloos [1.11.9.4.4.5.7], geboren op 23-01-1892 in Schiedam.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Bij afwezigheid van de vader wordt fe geboorte aangifte gdaan door Petrus La Verge, bij de bevalling geassisteerd hebbende, oud 56 jaar van beroep verloskundige.
Wilhelmus is overleden op 13-02-1892 in Schiedam, 21 dagen oud.
1.11.9.4.4.5.2 Wilhelmina Kloos is geboren op 06-02-1876 in Schiedam, dochter van Daniel Kloos (zie 1.11.9.4.4.5) en Johanna Simons. Wilhelmina trouwde, 20 jaar oud, op 23-09-1896 in Schiedam met Johannis Vendelo, 21 jaar oud. Johannis is geboren op 18-10-1874 in Nieuwerkerk ad IJssel, zoon van Hermanus Vendelo en Petronella Vredenbregt.
1.11.9.4.4.5.3 Helena Kloos is geboren op 29-09-1877 in Schiedam, dochter van Daniel Kloos (zie 1.11.9.4.4.5) en Johanna Simons. Helena is overleden op 02-09-1950 in Schiedam, 72 jaar oud. Helena begon een relatie met Hendricus Johannes Leonardus Beuman. Hendricus is geboren op 30-04-1877 in Schiedam, zoon van Bonefacius Beuman en Anna Geertrui Hulhoven.
1.11.9.4.4.5.6 Petrus Johannes Theodorus Kloos is geboren op 14-08-1883 in Schiedam, zoon van Daniel Kloos (zie 1.11.9.4.4.5) en Johanna Simons. Petrus is overleden op 25-11-1909 in Schiedam, 26 jaar oud. Petrus trouwde, 22 jaar oud, op 01-02-1906 in Schiedam met Helena van Elswijk, 22 jaar oud. Helena is geboren op 30-07-1883 in Schiedam, dochter van Cornelis Adrianus van Elswijk en Johanna Maria Melchers.
Kinderen van Petrus en Helena:
1 Johanna Kloos [1.11.9.4.4.5.6.1], geboren op 04-05-1906 in Schiedam.
2 Cornelis Adrianus Kloos [1.11.9.4.4.5.6.2], geboren op 13-12-1907 in Schiedam. Cornelis is overleden op 01-11-1908 in Schiedam, 10 maanden oud.
3 Petrus Johannes Theodorus Kloos [1.11.9.4.4.5.6.3], geboren op 16-03-1910 in Schiedam.
1.11.9.4.4.6 Christiaan Kloos is geboren op 18-04-1852 in Schiedam, zoon van Jilles Kloos (zie 1.11.9.4.4) en Wilhelmina Becker (Bekker).
Notitie bij de geboorte van Christiaan: RK ???
Christiaan is overleden op 17-06-1897 in Rotterdam, 45 jaar oud. Christiaan trouwde, 25 jaar oud, op 17-10-1877 in Schiedam met Maria Cornelia van der Luur, 27 jaar oud. Maria is geboren op 09-05-1850 in Delft, dochter van Leonardus Rumondus van der Luur en Regina Elisabeth Thielen. Maria is overleden op 20-12-1941 in Rotterdam, 91 jaar oud.
Kinderen van Christiaan en Maria:
1 Wilhelmina Margaretha Kloos [1.11.9.4.4.6.1], geboren op 05-09-1878 in Schiedam. Wilhelmina is overleden op 11-09-1880 in Schiedam, 2 jaar oud.
2 Leonardus Rumondus Kloos, geboren op 07-08-1880 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.6.2.
3 Christiaan Johannes Kloos [1.11.9.4.4.6.3], geboren op 02-10-1881 in Schiedam. Christiaan is overleden op 31-12-1881 in Schiedam, 2 maanden oud. Hij is begraven op 02-01-1882 in Schiedam.
4 Christiaan Johannes Kloos, geboren op 25-11-1882 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.6.4.
5 Wilhelmina Bernardina Kloos, geboren op 01-12-1885 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.6.5.
6 Marius Johannes Kloos [1.11.9.4.4.6.6], geboren op 20-06-1889 in Schiedam. Marius is overleden op 01-10-1889 in Schiedam, 3 maanden oud.
1.11.9.4.4.6.2 Leonardus Rumondus Kloos is geboren op 07-08-1880 in Schiedam, zoon van Christiaan Kloos (zie 1.11.9.4.4.6) en Maria Cornelia van der Luur. Leonardus is overleden op 10-12-1965 in Schiedam, 85 jaar oud. Leonardus trouwde, 25 jaar oud, op 25-07-1906 in Schiedam met Christina Johanna Heinsbroek, 24 jaar oud. Christina is geboren op 05-07-1882 in Schiedam, dochter van Corinus Heinsbroek en Maria van Bremen. Christina is overleden op 23-10-1962 in Schiedam, 80 jaar oud.
Kinderen van Leonardus en Christina:
1 Maria Cornelia Kloos, geboren op 13-01-1907 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.6.2.1.
2 Maria Kloos [1.11.9.4.4.6.2.2], geboren op 26-01-1910 in Schiedam.
3 Christiaan Leonardus Rumondus Kloos [1.11.9.4.4.6.2.3], geboren op 20-03-1912 in Schiedam.
Notitie bij de geboorte van Christiaan: De geboorte aangifte wordt gedaan door Kaatje van ’t Woud echtgenoot van Johan Theodoor Gustaaf Dulfer oud 47 jaar verloskundige bij afwezigheid van de vader.
Christiaan is overleden op 22-12-1943 in Schiedam, 31 jaar oud.
4 Christina Johanna Kloos, geboren op 07-03-1914 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.6.2.4.
5 Elisabeth Antonia Maria Kloos [1.11.9.4.4.6.2.5], geboren op 25-06-1917 in Schiedam.
6 Leonardus Rumondus Kloos [1.11.9.4.4.6.2.6], geboren op 23-12-1919 in Schiedam.
7 Wilhelmina Bernardina Kloos [1.11.9.4.4.6.2.7], geboren op 27-12-1921 in Schiedam.
8 Corinus Kloos [1.11.9.4.4.6.2.8], geboren op 14-12-1923 in Schiedam.
1.11.9.4.4.6.2.1 Maria Cornelia Kloos is geboren op 13-01-1907 in Schiedam, dochter van Leonardus Rumondus Kloos (zie 1.11.9.4.4.6.2) en Christina Johanna Heinsbroek. Maria is overleden op 16-08-1946 in Schiedam, 39 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 21-08-1930 in Schiedam met Petrus Casper Suijker, 27 of 28 jaar oud. Petrus is geboren in 1902 in Schiedam, zoon van Cornelis Suijker en Wilhelmina Wuisman. Petrus is overleden op 17-10-1967 in Schiedam, 64 of 65 jaar oud.
1.11.9.4.4.6.2.4 Christina Johanna Kloos is geboren op 07-03-1914 in Schiedam, dochter van Leonardus Rumondus Kloos (zie 1.11.9.4.4.6.2) en Christina Johanna Heinsbroek. Christina trouwde, 23 jaar oud, op 16-02-1938 in Schiedam met Cornelis Marie de Raaij, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 27-02-1913 in Schiedam.
1.11.9.4.4.6.4 Christiaan Johannes Kloos is geboren op 25-11-1882 in Schiedam, zoon van Christiaan Kloos (zie 1.11.9.4.4.6) en Maria Cornelia van der Luur. Christiaan trouwde, 36 jaar oud, op 31-07-1919 in Schiedam met Maria Catharina Elisabeth Kuiper, 25 jaar oud. Maria is geboren op 06-12-1893 in Schiedam, dochter van Mattheus Andreas Franciscus Kuiper en Catharina Maria Heijbeek. Maria is overleden in 1971, 77 of 78 jaar oud.
Notitie bij Maria: mogelijk Kuipers
1.11.9.4.4.6.5 Wilhelmina Bernardina Kloos is geboren op 01-12-1885 in Schiedam, dochter van Christiaan Kloos (zie 1.11.9.4.4.6) en Maria Cornelia van der Luur. Wilhelmina trouwde, 24 jaar oud, op 22-12-1909 in Schiedam met Peter Rockenfeller.
Kind van Wilhelmina en Peter:
1 Friederich Wilhelm Rockenfeller (Kloos) [1.11.9.4.4.6.5.1], geboren op 31-05-1905 in Schiedam.
1.11.9.4.4.7 Joseph Kloos is geboren op 19-12-1853 in Schiedam, zoon van Jilles Kloos (zie 1.11.9.4.4) en Wilhelmina Becker (Bekker). Joseph is overleden op 20-04-1926 in Rotterdam, 72 jaar oud. Joseph:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 06-09-1876 in Schiedam met Barendina Prein, 22 jaar oud. Barendina is geboren op 23-11-1853 in Schiedam, dochter van Johann Joseph Prein en Trijntje Schelvis. Barendina is overleden op 29-01-1890 in Schiedam, 36 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 01-05-1890 in Schiedam met Maria Elisabeth Gerardts, 35 jaar oud. Maria is geboren op 13-02-1855 in Schiedam, dochter van Hendrik Geerardts en Maria Broekmeijer. Maria is overleden op 28-11-1923 in Rotterdam, 68 jaar oud.
Kinderen van Joseph en Barendina:
1 Jilles Johannes Kloos [1.11.9.4.4.7.1], geboren op 01-02-1877 in Schiedam.
2 Josephus Johannes Kloos [1.11.9.4.4.7.2], geboren op 18-01-1878 in Schiedam. Josephus is overleden op 27-01-1878 in Schiedam, 9 dagen oud.
3 Johannes Josephus Kloos [1.11.9.4.4.7.3], geboren op 14-01-1879 in Schiedam.
4 Wilhelmina Maria Kloos [1.11.9.4.4.7.4], geboren op 02-08-1880 in Schiedam. Wilhelmina is overleden op 01-11-1880, 2 maanden oud.
5 Catharina Maria Kloos [1.11.9.4.4.7.5], geboren op 08-10-1881 in Schiedam. Catharina is overleden op 13-02-1882 in Schiedam, 4 maanden oud.
6 Wilhelmina Catharina Kloos [1.11.9.4.4.7.6], geboren op 27-09-1882 in Schiedam. Wilhelmina is overleden op 25-01-1883 in Schiedam, 3 maanden oud.
7 Petronella Maria Kloos [1.11.9.4.4.7.7], geboren op 27-10-1883 in Schiedam. Petronella is overleden op 19-08-1884 in Schiedam, 9 maanden oud.
8 Josephina Barendina Kloos [1.11.9.4.4.7.8], geboren op 13-01-1885 in Schiedam.
9 Anna Maria Kloos [1.11.9.4.4.7.9], geboren op 11-05-1886 in Schiedam. Anna is overleden op 13-05-1885 in Schiedam.
10 Wilhelmina Maria Kloos [1.11.9.4.4.7.10], geboren op 14-09-1888 in Schiedam. Wilhelmina is overleden op 11-01-1889 in Schiedam, 3 maanden oud.
11 Kloos [1.11.9.4.4.7.11], levenloos geboren zoon, geboren op 14-01-1890 in Schiedam.
Kinderen van Joseph en Maria:
12 Maria Hendrica Johanna Kloos [1.11.9.4.4.7.12], geboren op 29-05-1891 in Schiedam.
13 Catharina Dominica Kloos [1.11.9.4.4.7.13], geboren op 29-12-1892 in Schiedam.
14 Johanna Maria Kloos [1.11.9.4.4.7.14], geboren op 24-03-1894 in Schiedam.
15 Kloos [1.11.9.4.4.7.15], levenloos geboren dochter, geboren op 08-09-1895 in Schiedam.
1.11.9.4.4.8 Abraham Kloos is geboren op 27-05-1855 in Oud en Nieuw Mathenesse, zoon van Jilles Kloos (zie 1.11.9.4.4) en Wilhelmina Becker (Bekker).
Notitie bij de geboorte van Abraham: Oud en nieuw Mathenesse
Abraham is overleden op 03-08-1902 in Schiedam, 47 jaar oud. Abraham:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 19-01-1881 in Schiedam met Digna Bosman, 18 jaar oud. Digna is geboren op 08-11-1862 in Schiedam, dochter van Petrus Johannes Bosman. Digna is overleden op 11-11-1882 in Schiedam, 20 jaar oud.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 25-04-1883 in Schiedam met Anna Maria Geerardts, 24 jaar oud. Anna is geboren op 04-05-1858 in Schiedam, dochter van Hendrik Geerardts en Maria Broekmeijer. Anna is overleden op 28-10-1905 in Schiedam, 47 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Anna:
1 Abraham Hendricus Kloos [1.11.9.4.4.8.1], geboren op 27-11-1883 in Schiedam. Abraham is overleden op 18-03-1884 in Schiedam, 3 maanden oud.
2 Hendrik Kloos [1.11.9.4.4.8.2], geboren op 19-09-1885 in Schiedam.
3 Marius Johannes Hendrikus Kloos, geboren op 10-09-1889 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.8.3.
4 Johanna Catharina Wilhelmina Kloos [1.11.9.4.4.8.4], geboren op 08-07-1895 in Schiedam.
1.11.9.4.4.8.3 Marius Johannes Hendrikus Kloos is geboren op 10-09-1889 in Schiedam, zoon van Abraham Kloos (zie 1.11.9.4.4.8) en Anna Maria Geerardts. Marius trouwde, 27 jaar oud, op 29-11-1916 in Schiedam met Theodora Elisabeth Kerklaan, 35 jaar oud. Theodora is geboren op 12-05-1881 in Schiedam, dochter van Fraciscus Theodorus Kerklaan en Catharina Lansbergen.
Kinderen van Marius en Theodora:
1 Johanna Maria Wilhelmina Kloos [1.11.9.4.4.8.3.1], geboren op 12-10-1917 in Schiedam.
2 Franciscus Theodorus (Theo) Kloos, geboren op 20-10-1920 in Schiedam. Volgt 1.11.9.4.4.8.3.2.
3 Abraham Wilhelmus Kloos [1.11.9.4.4.8.3.3], geboren op 04-06-1922 in Schiedam.
4 Niet publiek [1.11.9.4.4.8.3.4].
5 Wilhelmina Johanna Catharina Kloos [1.11.9.4.4.8.3.5], geboren op 12-04-1927 in Schiedam. Wilhelmina is overleden op 20-04-1927 in Schiedam, 8 dagen oud.
6 Kloos [1.11.9.4.4.8.3.6], levenloos geboren zoon, geboren op 08-05-1931 in Schiedam.
1.11.9.4.4.8.3.2 Franciscus Theodorus (Theo) Kloos is geboren op 20-10-1920 in Schiedam, zoon van Marius Johannes Hendrikus Kloos (zie 1.11.9.4.4.8.3) en Theodora Elisabeth Kerklaan. Theo is overleden op 17-10-2001, 80 jaar oud. Theo trouwde met Niet publiek.
Kinderen van Theo en Niet publiek:
1 Niet publiek. Volgt 1.11.9.4.4.8.3.2.1.
2 Niet publiek [1.11.9.4.4.8.3.2.2].
3 Niet publiek. Volgt 1.11.9.4.4.8.3.2.3.
4 Niet publiek. Volgt 1.11.9.4.4.8.3.2.4.
5 Niet publiek. Volgt 1.11.9.4.4.8.3.2.5.
6 Niet publiek. Volgt 1.11.9.4.4.8.3.2.6.
7 Niet publiek. Volgt 1.11.9.4.4.8.3.2.7.
1.11.9.4.4.8.3.2.1 Niet publiek, dochter van Franciscus Theodorus (Theo) Kloos (zie 1.11.9.4.4.8.3.2) en Niet publiek. Zij:
(1) trouwde met Niet publiek.
(2) trouwde met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Ingrid Sorée [1.11.9.4.4.8.3.2.1.1], geboren op 24-01-1977. Ingrid is overleden op 20-04-1999, 22 jaar oud.
2 Niet publiek [1.11.9.4.4.8.3.2.1.2].
1.11.9.4.4.8.3.2.3 Niet publiek, zoon van Franciscus Theodorus (Theo) Kloos (zie 1.11.9.4.4.8.3.2) en Niet publiek. Hij:
(1) trouwde met Niet publiek.
(2) ging samenwonen met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek (1):
1 Niet publiek [1.11.9.4.4.8.3.2.3.1].
2 Niet publiek [1.11.9.4.4.8.3.2.3.2].
1.11.9.4.4.8.3.2.4 Niet publiek, dochter van Franciscus Theodorus (Theo) Kloos (zie 1.11.9.4.4.8.3.2) en Niet publiek. Zij trouwde met A. (Albert) Volkert. Albert is geboren op 11-05-1951. Albert is overleden op 05-10-2009, 58 jaar oud.
Kinderen van Niet publiek en Albert:
1 Niet publiek. Volgt 1.11.9.4.4.8.3.2.4.1.
2 Niet publiek [1.11.9.4.4.8.3.2.4.2].
1.11.9.4.4.8.3.2.4.1 Niet publiek, zoon van A. (Albert) Volkert en Niet publiek (zie 1.11.9.4.4.8.3.2.4). Hij trouwde met Niet publiek.
1.11.9.4.4.8.3.2.5 Niet publiek, zoon van Franciscus Theodorus (Theo) Kloos (zie 1.11.9.4.4.8.3.2) en Niet publiek. Hij trouwde met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.11.9.4.4.8.3.2.5.1].
2 Niet publiek [1.11.9.4.4.8.3.2.5.2].
3 Niet publiek [1.11.9.4.4.8.3.2.5.3].
4 Niet publiek [1.11.9.4.4.8.3.2.5.4].
1.11.9.4.4.8.3.2.6 Niet publiek, dochter van Franciscus Theodorus (Theo) Kloos (zie 1.11.9.4.4.8.3.2) en Niet publiek. Zij trouwde met Niet publiek.
Kind van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.11.9.4.4.8.3.2.6.1].
1.11.9.4.4.8.3.2.7 Niet publiek, dochter van Franciscus Theodorus (Theo) Kloos (zie 1.11.9.4.4.8.3.2) en Niet publiek. Zij trouwde met Niet publiek.
Kinderen van Niet publiek en Niet publiek:
1 Niet publiek [1.11.9.4.4.8.3.2.7.1].
2 Niet publiek [1.11.9.4.4.8.3.2.7.2].
1.11.9.5 Stijntje ((Christina)) Kloos, dochter van Cornelis Kloos (zie 1.11.9) en Pieternella Arentsdr de Windt. Zij is gedoopt op 12-11-1780 in Schiedam. (Christina) is overleden op 01-04-1821 in Zegwaart ,tegenw Zoetermeer, 40 jaar oud. (Christina) trouwde, 34 jaar oud, op 10-12-1814 in Loosduinen met Gerrit Mille, 30 jaar oud. Hij is gedoopt op 03-02-1784 in Woerden. Gerrit is overleden op 31-01-1825 in ’s-Hertogenbosch, 40 jaar oud.
Kinderen van (Christina) en Gerrit:
1 Cornelis Mille [1.11.9.5.1], geboren in 1818. Cornelis is overleden in 1873, 54 of 55 jaar oud.
2 Pieter Mille [1.11.9.5.2], geboren in 1861. Pieter is overleden in 1821.
1.11.9.6 Arij Kloos is geboren op 26-12-1784 in Schiedam, zoon van Cornelis Kloos (zie 1.11.9) en Pieternella Arentsdr de Windt. Hij is gedoopt op 26-12-1784 in Vlaardingen. Arij is overleden op 14-02-1859 in Schiedam, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arij: Hoofdstraat G 131
Arij trouwde, 19 jaar oud, op 19-08-1804 in Schiedam met Cornelia Mak, 22 jaar oud, nadat zij op 02-08-1804 in Schiedam in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is geboren op 01-02-1782 in Schiedam, dochter van Willem Mak en Geertie Mak. Cornelia is overleden op 03-05-1866 in Schiedam, 84 jaar oud.
Kinderen van Arij en Cornelia:
1 Cornelis Kloos, geboren op 31-01-1805 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.1.
2 Willem Kloos [1.11.9.6.2], geboren op 31-03-1806 in Schiedam. Hij is gedoopt op 04-04-1806 in Schiedam. Willem is overleden op 15-10-1878 in Schiedam, 72 jaar oud.
3 Pieternelletje Kloos [1.11.9.6.3], geboren op 19-01-1808 in Schiedam. Zij is gedoopt op 22-01-1808 in Schiedam. Pieternelletje is overleden op 23-09-1811 in Schiedam, 3 jaar oud.
4 Geertje Kloos, geboren op 16-01-1810 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.4.
5 Pieternelletje Kloos, geboren op 11-11-1811 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.5.
6 Arij Kloos [1.11.9.6.6], geboren op 20-05-1814 in Schiedam. Arij is overleden op 21-04-1815 in Schiedam, 11 maanden oud.
7 Arij Kloos, geboren op 14-04-1815 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.7.
8 Cornelia Kloos [1.11.9.6.8], geboren op 08-04-1818 in Schiedam. Cornelia is overleden op 21-06-1907 in Rotterdam, 89 jaar oud.
9 Maria Kloos, geboren op 08-05-1819 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.9.
10 Jacomina Kloos, geboren op 13-08-1823 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.10.
11 Neeltje Kloos, geboren op 30-03-1827 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.11.
1.11.9.6.1 Cornelis Kloos is geboren op 31-01-1805 in Schiedam, zoon van Arij Kloos (zie 1.11.9.6) en Cornelia Mak. Hij is gedoopt op 01-02-1805 in Schiedam. Cornelis is overleden op 29-02-1840 in Schiedam, 35 jaar oud. Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 23-07-1829 in Schiedam met Ariaantje Gorter, 35 jaar oud. Ariaantje is geboren op 06-01-1794 in Schiedam, dochter van Pieter Gorter en Elisabeth Bogert. Zij is gedoopt op 10-01-1794 in Schiedam. Ariaantje is overleden op 21-12-1858 in Schiedam, 64 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Ariaantje:
1 Arij Kloos, geboren op 11-12-1829 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.1.1.
2 Pieter Kloos [1.11.9.6.1.2], geboren op 11-08-1831 in Schiedam. Pieter is overleden op 28-05-1851 in Schiedam, 19 jaar oud. Pieter bleef ongehuwd.
3 Adriana Cornelia Kloos [1.11.9.6.1.3], geboren op 07-03-1833 in Schiedam. Adriana is overleden op 27-07-1833 in Schiedam, 4 maanden oud.
4 Cornelis Kloos, geboren op 10-09-1834 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.1.4.
5 Elisabeth Kloos [1.11.9.6.1.5], geboren op 06-08-1838 in Schiedam. Elisabeth is overleden op 11-01-1839 in Schiedam, 5 maanden oud.
1.11.9.6.1.1 Arij Kloos is geboren op 11-12-1829 in Schiedam, zoon van Cornelis Kloos (zie 1.11.9.6.1) en Ariaantje Gorter. Arij is overleden op 23-09-1892 in Schiedam, 62 jaar oud. Arij trouwde, 24 jaar oud, op 21-12-1853 in Schiedam met Pieternella van Pelt, 19 jaar oud. Pieternella is geboren op 31-01-1834 in Schiedam, dochter van Daniël van Pelt en Grietje Rijke. Pieternella is overleden op 05-09-1924 in Schiedam, 90 jaar oud.
Kinderen van Arij en Pieternella:
1 Cornelis Kloos [1.11.9.6.1.1.1], geboren op 24-09-1854 in Schiedam.
2 Margaretha Kloos, geboren op 26-01-1857 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.1.1.2.
3 Kloos [1.11.9.6.1.1.3], levenloos geboren zoon, geboren op 22-08-1859 in Schiedam.
4 Adriana Kloos, geboren op 12-11-1860 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.1.1.4.
5 Petronella Kloos [1.11.9.6.1.1.5], geboren op 10-04-1863 in Schiedam. Petronella is overleden op 25-03-1885 in Schiedam, 21 jaar oud.
6 Cornelia Kloos, geboren op 24-11-1865 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.1.1.6.
7 Petronella Kloos [1.11.9.6.1.1.7], geboren op 25-04-1869 in Schiedam. Petronella is overleden op 20-02-1871 in Schiedam, 1 jaar oud.
8 Pieter Kloos, geboren op 21-11-1871 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.1.1.8.
9 Daniel Kloos, geboren op 04-01-1875 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.1.1.9.
10 Arij Kloos, geboren op 20-03-1878 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.1.1.10.
1.11.9.6.1.1.2 Margaretha Kloos is geboren op 26-01-1857 in Schiedam, dochter van Arij Kloos (zie 1.11.9.6.1.1) en Pieternella van Pelt. Margaretha is overleden op 13-04-1916 in Rotterdam, 59 jaar oud. Margaretha trouwde, 27 jaar oud, op 27-10-1884 in Schiedam met Jan Willem Nooijer, 33 jaar oud. Jan is geboren op 27-10-1851 in Vlissingen, zoon van Joris Nooijer en Johanna Jacoba Berreman.
1.11.9.6.1.1.4 Adriana Kloos is geboren op 12-11-1860 in Schiedam, dochter van Arij Kloos (zie 1.11.9.6.1.1) en Pieternella van Pelt. Adriana trouwde, 52 jaar oud, op 23-04-1913 in Rotterdam met Daniël Jonge. Daniël is een zoon van Niet publiek en Niet publiek.
Kinderen van Adriana uit onbekende relatie:
1 Kloos [1.11.9.6.1.1.4.1], levenloos geboren zoon, geboren op 24-07-1888 in Schiedam.
2 Petronella Kloos [1.11.9.6.1.1.4.2], geboren op 25-07-1888 in Schiedam. Petronella is overleden op 09-08-1888 in Schiedam, 15 dagen oud.
1.11.9.6.1.1.6 Cornelia Kloos is geboren op 24-11-1865 in Schiedam, dochter van Arij Kloos (zie 1.11.9.6.1.1) en Pieternella van Pelt. Cornelia is overleden op 20-03-1940 in Schiedam, 74 jaar oud. Cornelia trouwde, 36 jaar oud, op 27-11-1901 in Schiedam met Daniël Kiela, 31 jaar oud. Daniël is geboren op 29-06-1870 in Schiedam, zoon van Nicolaas Kiela en Margaretha Krommenhoek.
1.11.9.6.1.1.8 Pieter Kloos is geboren op 21-11-1871 in Schiedam, zoon van Arij Kloos (zie 1.11.9.6.1.1) en Pieternella van Pelt. Pieter is overleden op 25-09-1930 in Delft, 58 jaar oud. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 06-08-1896 in Schiedam met Hendrika Bijl, 21 jaar oud. Hendrika is geboren op 09-04-1875 in Piershil, dochter van Pieter Bijl en Hendrika van Erp.
1.11.9.6.1.1.9 Daniel Kloos is geboren op 04-01-1875 in Schiedam, zoon van Arij Kloos (zie 1.11.9.6.1.1) en Pieternella van Pelt. Daniel trouwde, 25 jaar oud, op 28-03-1900 in Poortugaal met Willempje van Deelen, 22 jaar oud. Willempje is geboren op 25-09-1877 in Poortugaal, dochter van Philippus van Deelen en Elisabeth Struijk.
Kinderen van Daniel en Willempje:
1 Pietronella Kloos [1.11.9.6.1.1.9.1], geboren op 10-05-1900 in Poortugaal.
2 Philippus Kloos [1.11.9.6.1.1.9.2], geboren op 01-10-1901 in Delft. Philippus is overleden op 09-04-1945 in Zwolle, 43 jaar oud.
3 Arendje Kloos [1.11.9.6.1.1.9.3], geboren op 26-05-1904 in Rotterdam. Arendje is overleden op 02-04-1951 in Rotterdam, 46 jaar oud.
1.11.9.6.1.1.10 Arij Kloos is geboren op 20-03-1878 in Schiedam, zoon van Arij Kloos (zie 1.11.9.6.1.1) en Pieternella van Pelt. Arij trouwde, 21 jaar oud, op 10-01-1900 in Schiedam met Petronella Alblas, 22 jaar oud. Petronella is geboren op 26-11-1877 in Schiedam, dochter van Cornelis Alblas en Lijdia Maria Roepel.
Kind van Arij en Petronella:
1 Petronella Kloos [1.11.9.6.1.1.10.1], geboren op 07-02-1902 in Schiedam.
Notitie bij de geboorte van Petronella: De geboorteaangifte wordt gedaan door Dirk Ris oud 30 jaar arts bij afwezigheid van de vader.
Petronella is overleden op 09-03-1902 in Schiedam, 1 maand oud.
1.11.9.6.1.4 Cornelis Kloos is geboren op 10-09-1834 in Schiedam, zoon van Cornelis Kloos (zie 1.11.9.6.1) en Ariaantje Gorter. Cornelis is overleden op 20-06-1904 in Schiedam, 69 jaar oud. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1858 in Schiedam met Pieternella de Mij (meij), 28 jaar oud. Pieternella is geboren op 26-09-1829 in Schiedam, dochter van Hendrik de Mij (meij) en Helena Wouterlood. Pieternella is overleden op 07-08-1899 in Schiedam, 69 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Pieternella:
1 Cornelis Kloos [1.11.9.6.1.4.1], geboren op 29-11-1858 in Schiedam. Cornelis is overleden op 24-01-1860 in Schiedam, 1 jaar oud.
2 Hendrik Kloos, geboren op 17-01-1861 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.1.4.2.
3 Cornelis Kloos [1.11.9.6.1.4.3], geboren op 08-02-1863 in Schiedam. Cornelis is overleden op 16-06-1882 in Schiedam, 19 jaar oud.
4 Leendert Kloos [1.11.9.6.1.4.4], geboren op 31-08-1865 in Schiedam. Leendert is overleden op 14-04-1866 in Schiedam, 7 maanden oud.
5 Leentje Kloos [1.11.9.6.1.4.5], geboren op 24-01-1868 in Schiedam. Leentje is overleden op 16-03-1889 in Schiedam, 21 jaar oud.
6 Pieter Kloos [1.11.9.6.1.4.6], geboren op 28-09-1871 in Schiedam. Pieter is overleden op 23-01-1872 in Schiedam, 3 maanden oud.
1.11.9.6.1.4.2 Hendrik Kloos is geboren op 17-01-1861 in Schiedam, zoon van Cornelis Kloos (zie 1.11.9.6.1.4) en Pieternella de Mij (meij). Hendrik is overleden op 05-09-1937, 76 jaar oud. Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 20-06-1883 in Schiedam met Adriana Vrijenhoek, 20 jaar oud. Adriana is geboren op 23-08-1862 in Schiedam, dochter van Dirk Vrijenhoek en Petronella Scheurkogel. Adriana is overleden op 13-12-1937 in Schiedam, 75 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Adriana:
1 Pieternella Kloos, geboren op 31-03-1884 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.1.4.2.1.
2 Petronella Kloos, geboren op 29-09-1885 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.1.4.2.2.
3 Cornelis Kloos [1.11.9.6.1.4.2.3], geboren op 24-11-1887 in Schiedam.
4 Dirk Kloos, geboren op 15-04-1890 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.1.4.2.4.
5 Hendrik Kloos [1.11.9.6.1.4.2.5], geboren op 19-10-1892 in Schiedam. Hendrik is overleden op 03-09-1910 in Schiedam, 17 jaar oud.
6 Adriana Kloos, geboren op 15-07-1896 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.1.4.2.6.
1.11.9.6.1.4.2.1 Pieternella Kloos is geboren op 31-03-1884 in Schiedam, dochter van Hendrik Kloos (zie 1.11.9.6.1.4.2) en Adriana Vrijenhoek. Pieternella is overleden op 23-01-1943 in Schiedam, 58 jaar oud. Pieternella trouwde, 21 jaar oud, op 25-10-1905 in Schiedam met Antonie Cornelis Verdijsseldonk, 20 jaar oud. Antonie is geboren op 16-12-1884 in Schiedam, zoon van Antonie Cornelis Verdijsseldonk en Susanna Margaretha Schoonemeijer.
1.11.9.6.1.4.2.2 Petronella Kloos is geboren op 29-09-1885 in Schiedam, dochter van Hendrik Kloos (zie 1.11.9.6.1.4.2) en Adriana Vrijenhoek. Petronella trouwde, 21 jaar oud, op 04-07-1907 in Schiedam met Hendrik Heer, 21 jaar oud. Hendrik is geboren op 28-10-1885 in Schiedam, zoon van Pieter Heer en Jannetje Verhoev.
1.11.9.6.1.4.2.4 Dirk Kloos is geboren op 15-04-1890 in Schiedam, zoon van Hendrik Kloos (zie 1.11.9.6.1.4.2) en Adriana Vrijenhoek. Dirk trouwde, 21 jaar oud, op 10-04-1912 in Vlaardingen met Johanna Klos, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 22-08-1890 in Vlaardingen, dochter van Johannes Klos en Adriana Kramer.
Kind van Dirk en Johanna:
1 Hendrik Kloos [1.11.9.6.1.4.2.4.1], geboren op 04-05-1912 in Vlaardingen.
1.11.9.6.1.4.2.6 Adriana Kloos is geboren op 15-07-1896 in Schiedam, dochter van Hendrik Kloos (zie 1.11.9.6.1.4.2) en Adriana Vrijenhoek. Adriana trouwde, 30 jaar oud, op 04-08-1926 in Schiedam met Jan Wiecherink, 28 of 29 jaar oud. Jan is geboren in 1897 in Laren, zoon van Andries Wiecherink en Henriëtte Charlotte Johanna Romeijn.
1.11.9.6.4 Geertje Kloos is geboren op 16-01-1810 in Schiedam, dochter van Arij Kloos (zie 1.11.9.6) en Cornelia Mak. Zij is gedoopt op 02-02-1810 in Schiedam. Geertje trouwde, 35 jaar oud, op 20-11-1845 in Schiedam met Jan Groot, 35 jaar oud. Jan is geboren op 05-02-1810 in Gouda, zoon van Cornelis Groot en Susanna Hakmes. Hij is gedoopt op 11-02-1810 in Gouda. Jan is overleden op 08-04-1882 in Delfshaven, 72 jaar oud.
1.11.9.6.5 Pieternelletje Kloos is geboren op 11-11-1811 in Schiedam, dochter van Arij Kloos (zie 1.11.9.6) en Cornelia Mak. Zij is gedoopt op 22-11-1811 in Schiedam. Pieternelletje is overleden op 13-11-1848 in Schiedam, 37 jaar oud. Pieternelletje trouwde, 25 jaar oud, op 25-05-1837 in Schiedam met Pieter Vrij, 21 jaar oud. Pieter is geboren op 29-02-1816 in Schiedam, zoon van Aron Vrij en Johanna Pijl. Pieter is overleden op 21-09-1849 in Schiedam, 33 jaar oud.
Kind van Pieternelletje en Pieter:
1 Janna Vrij, geboren op 19-02-1841 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.5.1.
1.11.9.6.5.1 Janna Vrij is geboren op 19-02-1841 in Schiedam, dochter van Pieter Vrij en Pieternelletje Kloos (zie 1.11.9.6.5). Janna trouwde, 26 jaar oud, op 17-07-1867 in Schiedam met Cornelis Vrijland, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 30-07-1842 in Schiedam.
Kind van Janna en Cornelis:
1 Jan Vrijland [1.11.9.6.5.1.1], geboren op 04-01-1872 in Schiedam.
1.11.9.6.7 Arij Kloos is geboren op 14-04-1815 in Schiedam, zoon van Arij Kloos (zie 1.11.9.6) en Cornelia Mak. Arij is overleden op 20-08-1854 in Schiedam, 39 jaar oud. Arij trouwde, 23 jaar oud, op 08-11-1838 in Schiedam met Catharina Geertuida van Schijndel, 25 jaar oud. Catharina is geboren op 07-10-1813 in Schiedam, dochter van Albert van Schijndel en Maria de Horst. Catharina is overleden op 16-03-1881 in Schiedam, 67 jaar oud.
Kinderen van Arij en Catharina:
1 Cornelia Kloos [1.11.9.6.7.1], geboren op 31-03-1839 in Schiedam. Cornelia is overleden op 21-06-1839 in Schiedam, 2 maanden oud.
2 Arij Kloos [1.11.9.6.7.2], geboren op 31-03-1839 in Schiedam. Arij is overleden vóór 1845 in Schiedam, ten hoogste 6 jaar oud.
3 Maria Catharina Kloos [1.11.9.6.7.3], geboren op 18-04-1840 in Schiedam. Maria is overleden op 29-09-1840 in Schiedam, 5 maanden oud.
4 Catharina Geertruida Kloos, geboren op 09-08-1841 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.7.4.
5 Maria Kloos [1.11.9.6.7.5], geboren op 10-02-1844 in Schiedam. Maria is overleden op 12-02-1844 in Schiedam, 2 dagen oud.
6 Arij Kloos, geboren op 20-06-1845 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.7.6.
7 Maria Louisa Kloos, geboren op 01-11-1848 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.7.7.
8 Willem Kloos [1.11.9.6.7.8], geboren op 25-01-1849 in Schiedam. Willem is overleden op 26-04-1852 in Schiedam, 3 jaar oud.
9 Alberdina Kloos [1.11.9.6.7.9], geboren op 27-11-1849 in Schiedam. Alberdina is overleden op 02-04-1850 in Schiedam, 4 maanden oud.
10 Albertus Kloos [1.11.9.6.7.10], geboren op 05-05-1853 in Schiedam. Albertus is overleden op 27-02-1907 in Norg, 53 jaar oud. Albertus bleef ongehuwd.
1.11.9.6.7.4 Catharina Geertruida Kloos is geboren op 09-08-1841 in Schiedam, dochter van Arij Kloos (zie 1.11.9.6.7) en Catharina Geertuida van Schijndel. Catharina is overleden op 24-04-1894 in Schiedam, 52 jaar oud. Catharina trouwde, 20 jaar oud, op 09-01-1862 in Schiedam met Wilhelmus Theodurus Hermans, 25 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 29-03-1836 in Vught, zoon van Martinus Hermans en Anna Catharina Albrie. Wilhelmus is overleden op 17-02-1883 in Schiedam, 46 jaar oud.
Kind van Catharina uit onbekende relatie:
1 Arij Kloos [1.11.9.6.7.4.1], geboren op 30-12-1860 in Schiedam. Arij is overleden op 30-01-1861 in Schiedam, 1 maand oud.
Kinderen van Catharina en Wilhelmus:
2 Arij Martinus Hermans, geboren op 28-12-1863 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.7.4.2.
3 Wilhelmus Theodorus Hermans [1.11.9.6.7.4.3], geboren op 09-05-1867 in Schiedam.
4 Alberdina Hermans [1.11.9.6.7.4.4], geboren op 19-04-1879 in Schiedam.
1.11.9.6.7.4.2 Arij Martinus Hermans is geboren op 28-12-1863 in Schiedam, zoon van Wilhelmus Theodurus Hermans en Catharina Geertruida Kloos (zie 1.11.9.6.7.4). Arij is overleden op 21-05-1884 in Schiedam, 20 jaar oud. Arij trouwde, 20 jaar oud, op 02-04-1884 in Schiedam met Wilhelmina Maria van Dijk, 20 of 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren in 1863.
1.11.9.6.7.6 Arij Kloos is geboren op 20-06-1845 in Schiedam, zoon van Arij Kloos (zie 1.11.9.6.7) en Catharina Geertuida van Schijndel. Arij is overleden op 08-01-1910 in Steenwijkerwold, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arij: overlijden mogelijk in Frederiksoord, kolonie van weldadigheid nabij Steenwijkerwold
Arij trouwde, 27 jaar oud, op 21-05-1873 in Gouda met Martina Johanna Hersche, 24 jaar oud. Martina is geboren op 06-04-1849 in Gouda, dochter van Karel Jacob Hersche en Marrigje Bogaard. Martina is overleden op 19-02-1944 in Schiedam, 94 jaar oud.
Kinderen van Arij en Martina:
1 Fredrik Josephus Kloos, geboren op 22-06-1870 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.7.6.1.
2 Catharina Geertruida Kloos [1.11.9.6.7.6.2], geboren op 15-10-1873 in Schiedam. Catharina is overleden op 18-01-1874 in Schiedam, 3 maanden oud.
3 Karel Jacob Kloos, geboren op 09-11-1874 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.7.6.3.
4 Arij Martinus Kloos [1.11.9.6.7.6.4], geboren op 03-05-1877 in Schiedam. Arij is overleden op 04-10-1877 in Schiedam, 5 maanden oud.
5 Marinus Kloos [1.11.9.6.7.6.5], geboren op 12-07-1878 in Schiedam. Marinus is overleden op 23-08-1878 in Schiedam, 1 maand oud.
6 Arij Martinus Kloos [1.11.9.6.7.6.6], geboren op 12-07-1878 in Schiedam. Arij is overleden op 01-09-1878 in Schiedam, 1 maand oud.
7 Martinus Johannes Kloos [1.11.9.6.7.6.7], geboren op 20-08-1879 in Schiedam. Martinus is overleden op 31-12-1879 in Schiedam, 4 maanden oud.
8 Catharina Maria Kloos [1.11.9.6.7.6.8], geboren op 09-12-1880 in Schiedam. Catharina is overleden op 05-06-1883 in Schiedam, 2 jaar oud.
9 Marinus Martinus Kloos, geboren op 15-07-1883 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.7.6.9.
10 Catharina Francisca Kloos [1.11.9.6.7.6.10], geboren op 05-02-1886 in Schiedam. Catharina is overleden op 10-05-1886 in Schiedam, 3 maanden oud.
11 Johannes Petrus Kloos, geboren op 27-08-1888 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.7.6.11.
1.11.9.6.7.6.1 Fredrik Josephus Kloos is geboren op 22-06-1870 in Schiedam, zoon van Arij Kloos (zie 1.11.9.6.7.6) en Martina Johanna Hersche. Fredrik is overleden op 03-11-1952 in Rotterdam, 82 jaar oud.
Adres:
Vinkenstraat 17, Rotterdam
Beroep:
kuiper
Fredrik trouwde met Jacoba IJsselsteijn. Jacoba is geboren op 15-05-1869 in Gouda, dochter van Adrianus IJsselsteijn en Clasina de Jong.
Adres:
Vinkenstraat 17, Rotterdam
Kinderen van Fredrik en Jacoba:
1 Maria Jacoba Kloos [1.11.9.6.7.6.1.1], geboren op 14-03-1890 in Gouda. Maria is overleden op 03-03-1912 in Rotterdam, 21 jaar oud.
Adres:
Vinkenstraat 17, Rotterdam
2 Arie Kloos, geboren op 06-01-1895 in Gouda. Volgt 1.11.9.6.7.6.1.2.
3 Martinus Johannes Kloos, geboren op 02-04-1897 in Gouda. Volgt 1.11.9.6.7.6.1.3.
4 Clasina Kloos [1.11.9.6.7.6.1.4], geboren op 17-06-1899 in Gouda.
Adres:
Vinkenstraat 17, Rotterdam
5 Johanna Maria Kloos [1.11.9.6.7.6.1.5], geboren op 18-11-1901 in Gouda.
Adres:
Vinkenstraat 17, Rotterdam
6 Karel Jacobus Kloos [1.11.9.6.7.6.1.6], geboren op 06-03-1904 in Rotterdam.
7 Adrianus Kloos [1.11.9.6.7.6.1.7], geboren op 09-11-1906 in Rotterdam. Adrianus is overleden op 29-07-1908 in Rotterdam, 1 jaar oud.
8 Jacoba Kloos [1.11.9.6.7.6.1.8], geboren op 14-10-1909 in Rotterdam.
9 Fredrika Josephina Kloos [1.11.9.6.7.6.1.9], geboren op 28-03-1913 in Rotterdam.
1.11.9.6.7.6.1.2 Arie Kloos is geboren op 06-01-1895 in Gouda, zoon van Fredrik Josephus Kloos (zie 1.11.9.6.7.6.1) en Jacoba IJsselsteijn.
Adres:
Vinkenstraat 17, Rotterdam
Arie trouwde, 28 jaar oud, op 17-01-1923 in Rotterdam met Egbertdina Vogelaar. Egbertdina is een dochter van Willem Vogelaar en Frederika Bakker.
1.11.9.6.7.6.1.3 Martinus Johannes Kloos is geboren op 02-04-1897 in Gouda, zoon van Fredrik Josephus Kloos (zie 1.11.9.6.7.6.1) en Jacoba IJsselsteijn.
Adres:
Vinkenstraat 17, Rotterdam
Martinus trouwde, 20 jaar oud, op 19-12-1917 in Rotterdam met Susanna Adriana Heijblom, 19 jaar oud. Susanna is geboren op 23-08-1898 in Rotterdam, dochter van Hendrik Heijblom en Jobina Keijzer.
Kinderen van Martinus en Susanna:
1 Fredrik Josephus Kloos [1.11.9.6.7.6.1.3.1], geboren op 04-01-1919 in Rotterdam. Fredrik is overleden op 31-05-1919 in Rotterdam, 4 maanden oud.
2 Johannes Martinus Kloos, geboren op 19-09-1920 in Rotterdam. Volgt 1.11.9.6.7.6.1.3.2.
1.11.9.6.7.6.1.3.2 Johannes Martinus Kloos is geboren op 19-09-1920 in Rotterdam, zoon van Martinus Johannes Kloos (zie 1.11.9.6.7.6.1.3) en Susanna Adriana Heijblom.
Notitie bij Johannes: gegevens van Petra en haar ouders komen van :
Helena Esquer Treuren <eesquer@upcmail.nl>
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 08-12-1943 in Rotterdam met Pieternella Duvalois, 18 jaar oud. Pieternella is geboren op 22-10-1925 in Rotterdam, dochter van Hendrik Duvalois en Wilhelmina Cornelia Etienne. Pieternella is overleden.
Kind van Johannes en Pieternella:
1 Petra Kloos [1.11.9.6.7.6.1.3.2.1], geboren op 25-11-1946 in Rotterdam. Petra is overleden op 11-03-2002 in Drachten, 55 jaar oud.
Notitie bij Petra: gegevens van Petra en haar ouders komen van :
Helena Esquer Treuren <eesquer@upcmail.nl>
1.11.9.6.7.6.3 Karel Jacob Kloos is geboren op 09-11-1874 in Schiedam, zoon van Arij Kloos (zie 1.11.9.6.7.6) en Martina Johanna Hersche. Karel trouwde met Anna Maria Peek. Anna is geboren op 19-03-1875 in Vianen.
Kinderen van Karel en Anna:
1 Martina Johanna Kloos, geboren op 23-08-1899 in Rotterdam. Volgt 1.11.9.6.7.6.3.1.
2 Karel Jacob Kloos, geboren op 05-09-1902 in Rotterdam. Volgt 1.11.9.6.7.6.3.2.
3 Cornelis Hendrikus Kloos, geboren op 30-06-1904 in Rotterdam. Volgt 1.11.9.6.7.6.3.3.
4 Marinus Martinus Kloos [1.11.9.6.7.6.3.4], geboren op 14-04-1907 in Rotterdam. Marinus is overleden op 04-06-1914 in Schiedam, 7 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marinus: Op de overlijdensakte wordt vermeld dat Marinus Martinus Kloos ’s?morgens om 9 uur binnen de gemeente overleden is bevonden.
5 Adrianus Theodorus Johannes Kloos [1.11.9.6.7.6.3.5], geboren op 04-12-1910 in Rotterdam.
6 Hendrikus Antonius Kloos [1.11.9.6.7.6.3.6], geboren op 29-03-1912 in Rotterdam.
7 Anna Maria Kloos [1.11.9.6.7.6.3.7], geboren op 06-02-1915 in Leiden. Anna is overleden op 22-03-1923 in Schiedam, 8 jaar oud.
8 Wilhelmina Joahanna Kloos [1.11.9.6.7.6.3.8], geboren op 28-11-1916 in Rotterdam.
1.11.9.6.7.6.3.1 Martina Johanna Kloos is geboren op 23-08-1899 in Rotterdam, dochter van Karel Jacob Kloos (zie 1.11.9.6.7.6.3) en Anna Maria Peek. Martina trouwde, 21 jaar oud, op 16-09-1920 in Schiedam met Adrianus Leendert Kers, 22 jaar oud. Adrianus is geboren op 30-03-1898 in Fijnaart.
1.11.9.6.7.6.3.2 Karel Jacob Kloos is geboren op 05-09-1902 in Rotterdam, zoon van Karel Jacob Kloos (zie 1.11.9.6.7.6.3) en Anna Maria Peek. Karel trouwde, 21 jaar oud, op 19-06-1924 in Schiedam met Geertruida Johanna Janssen, 21 jaar oud. Geertruida is geboren op 07-03-1903 in Rotterdam, dochter van Bernardus Hermanus Janssen en Maria Petronella Dut.
Kinderen van Karel en Geertruida:
1 Niet publiek [1.11.9.6.7.6.3.2.1].
2 Niet publiek [1.11.9.6.7.6.3.2.2].
3 Niet publiek [1.11.9.6.7.6.3.2.3].
1.11.9.6.7.6.3.3 Cornelis Hendrikus Kloos is geboren op 30-06-1904 in Rotterdam, zoon van Karel Jacob Kloos (zie 1.11.9.6.7.6.3) en Anna Maria Peek. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 02-01-1930 in Schiedam met Maria Graaff, 20 jaar oud. Maria is geboren op 10-10-1909 in Schiedam, dochter van Johannes Graaff en Margaretha Noordijk.
Kinderen van Cornelis en Maria:
1 Niet publiek [1.11.9.6.7.6.3.3.1].
2 Margaretha Kloos [1.11.9.6.7.6.3.3.2], geboren op 02-06-1931 in Schiedam. Margaretha is overleden op 16-08-1932 in Schiedam, 1 jaar oud.
3 Kloos [1.11.9.6.7.6.3.3.3], levenloos geboren dochter, geboren op 02-06-1931 in Schiedam.
4 Niet publiek [1.11.9.6.7.6.3.3.4].
1.11.9.6.7.6.9 Marinus Martinus Kloos is geboren op 15-07-1883 in Schiedam, zoon van Arij Kloos (zie 1.11.9.6.7.6) en Martina Johanna Hersche. Marinus trouwde met Lena Petronella Oosterbeek. Lena is geboren op 30-12-1882 in Rotterdam.
Kinderen van Marinus en Lena:
1 Kloos [1.11.9.6.7.6.9.1], levenloos geboren dochter, geboren op 02-06-1911 in Schiedam.
2 Martina Johanna Kloos, geboren op 24-04-1912 in Schiedam. Volgt 1.11.9.6.7.6.9.2.
3 Marinus Leonardus Martinus Kloos [1.11.9.6.7.6.9.3], geboren op 09-04-1913 in Schiedam. Marinus is overleden op 19-09-1913 in Schiedam, 5 maanden oud.
4 Johanna Helena Maria Kloos [1.11.9.6.7.6.9.4], geboren op 11-09-1914 in Schiedam.
5 Kloos [1.11.9.6.7.6.9.5], levenloos geboren dochter, geboren op 15-08-1918 in Schiedam.
6 Engelberta Petronella Liduina Kloos [1.11.9.6.7.6.9.6], geboren op 06-08-1923 in Rotterdam.
7 Niet publiek [1.11.9.6.7.6.9.7].
1.11.9.6.7.6.9.2 Martina Johanna Kloos is geboren op 24-04-1912 in Schiedam, dochter van Marinus Martinus Kloos (zie 1.11.9.6.7.6.9) en Lena Petronella Oosterbeek. Martina trouwde, 25 jaar oud, op 10-06-1937 in Schiedam met Adrianus J Rademakers.
1.11.9.6.7.6.11 Johannes Petrus Kloos is geboren op 27-08-1888 in Schiedam, zoon van Arij Kloos (zie 1.11.9.6.7.6) en Martina Johanna Hersche. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 15-08-1912 in Schiedam met Johanna Maria van Gaalen, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 24-05-1889 in Schiedam, dochter van Arie Willem van Gaalen en Johanna Martina Duimel.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Martina Johanna Maria Kloos [1.11.9.6.7.6.11.1], geboren op 24-07-1913 in Schiedam. Martina is overleden op 12-12-1924 in Schiedam, 11 jaar oud.
2 Johanna Martina Kloos [1.11.9.6.7.6.11.2], geboren op 25-10-1914 in Monster.
3 Adriana Kloos [1.11.9.6.7.6.11.3], geboren op 27-01-1916 in Naaldwijk. Adriana is overleden op 18-11-1916 in Schiedam, 9 maanden oud.
4 Arie Willem Kloos [1.11.9.6.7.6.11.4], geboren op 04-08-1917 in Schiedam.
5 Theodurus Marie Kloos [1.11.9.6.7.6.11.5], geboren op 10-12-1918 in Schiedam. Theodurus is overleden op 18-12-1924 in Schiedam, 6 jaar oud.
6 Johanna Petronella Maria Kloos [1.11.9.6.7.6.11.6], geboren op 28-08-1921 in Schiedam.
7 Niet publiek [1.11.9.6.7.6.11.7].
8 Niet publiek [1.11.9.6.7.6.11.8].
9 Niet publiek [1.11.9.6.7.6.11.9].
1.11.9.6.7.7 Maria Louisa Kloos is geboren op 01-11-1848 in Schiedam, dochter van Arij Kloos (zie 1.11.9.6.7) en Catharina Geertuida van Schijndel. Maria is overleden op 21-02-1900 in Rosmalen, 51 jaar oud. Maria trouwde, 32 jaar oud, op 19-10-1881 in Schiedam met Dirk Peek, 40 jaar oud. Dirk is geboren op 08-02-1841 in Vianen, zoon van Jan Peek en Hendrica Steehouder.
1.11.9.6.9 Maria Kloos is geboren op 08-05-1819 in Schiedam, dochter van Arij Kloos (zie 1.11.9.6) en Cornelia Mak. Maria is overleden op 12-02-1870 in Rotterdam, 50 jaar oud. Maria:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 22-01-1851 in Rotterdam met Hendrik Crama, 40 jaar oud. Hendrik is geboren op 24-11-1810 in Leiden. Hendrik is overleden op 03-10-1854 in Rotterdam, 43 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 26-09-1855 in IJsselmonde met Jan Jans van Rhee, 40 jaar oud. Jan is geboren op 07-06-1815 in Schoterland, zoon van Jan Jans van Rhee en Trijntje Sjoerds Haantjes. Jan is overleden op 16-02-1868 in Rotterdam, 52 jaar oud.
Kind van Maria en Jan:
1 Jan Jans van Rhee [1.11.9.6.9.1], geboren op 15-06-1859 in IJsselmonde. Jan is overleden op 03-01-1933 in Rotterdam, 73 jaar oud.
Notitie bij Jan: Gehuwd op 13 december 1883, rotterdam, met Leuntje Marinissen 1860-1944 (Ouders : Adriaan Marinissen 1827-1881 & Willemina Bouwman 1824-) en hun kinderen
Jan Jans van Rhee 1884-1942 gehuwd op 13 februari 1907 met Petronella van der Weel 1886
Jan Jans van Rhee 1884-1942 gehuwd op 8 oktober 1916 met Neeltje Gedink 1892-1977
Adriaan Wilhelm van Rhee 1885-1944 gehuwd op 1 juli 1914 met Cornelia Dirkje van der Lugt 1888-1949
Maria van Rhee 1887-1940 gehuwd op 19 januari 1910 met Teunis Wesdijk 1882-1955
Wilhelmina Adriana van Rhee 1890-1890
Wilhelmina Adriana van Rhee 1891 gehuwd op 3 januari 1912 met Johannes Adrianus van Zutphen
Antonie Daniel van Rhee 1894-1947 gehuwd op 15 mei 1918 met Klaasje Rinsma 1899
Hendrik Lambertus van Rhee 1896-1960 gehuwd op 11 mei 1922 met Breunisje Wilhelmina Anna Dirks
Leendert van Rhee 1899-1916
Henry van Rhee 1902 gehuwd op 13 juni 1923 met Jetta Johanna Peperkamp
1.11.9.6.10 Jacomina Kloos is geboren op 13-08-1823 in Schiedam, dochter van Arij Kloos (zie 1.11.9.6) en Cornelia Mak. Jacomina is overleden op 18-02-1900 in Schiedam, 76 jaar oud. Jacomina trouwde, 55 jaar oud, op 25-06-1879 in Schiedam met Martinus van Vliet, 50 jaar oud. Martinus is geboren op 05-05-1829 in maassluis, zoon van Huibrecht van Vliet en Rebecca Visser. Martinus is overleden op 26-06-1894 in Schiedam, 65 jaar oud.
1.11.9.6.11 Neeltje Kloos is geboren op 30-03-1827 in Schiedam, dochter van Arij Kloos (zie 1.11.9.6) en Cornelia Mak. Neeltje trouwde, 33 jaar oud, op 09-05-1860 in Schiedam met Anthonij van Dolder, 30 jaar oud. Anthonij is geboren op 09-09-1829 in Nieuwe Tonge, zoon van Willem Aalbrecht van Dolder en Johanna Broekmeijer.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 29-12-2023 14:40:48 door Gerard Cloos